DUK

  • Dėl su statyba susijusių elektroninių dokumentų išdavimo
  • Prašymo pildymas IS "Infostatyba"
  • Prie prašymo pridedami dokumentai
  • Prašymo nagrinėjimo eigos stebėjimas
  • Dokumentų išdavimas ir jų atsiėmimas
  • Teisės klausimai