Apie statau

„Statau“ srityje galima užsakyti šias paslaugas:

 • Prašymo išduoti prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) / atlikti kapitalinį remontą/ atliki paprastąjį remontą/ pakeisti paskirtį/ nugriauti statinį pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe ar statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius), suprojektuotą (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektą pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus pateikimas ir duomenų paskelbimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti leidimą statyti naują statinį pajūrio juostoje pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti leidimą statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinį(-ius) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo atnaujinti duomenis apie statytoją statybą leidžiančiame dokumente pateikimas ir atnaujinto leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Pranešimo apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą teikimas ir informavimo apie pranešimo registravimą arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimas ir akto išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Tik registruojamos deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą, pateikimas ir deklaracijos užregistravimas,

 • Ekspertų tvirtinamos deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą, pateikimas, deklaracijos patvirtinimas ir užregistravimas,

 • Ekspertų tvirtinamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių pateikimas, pažymos patvirtinimas ir užregistravimas,

 • Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos užregistravimas,

 • Prašymo išduoti pažymą apie statinio nugriovimą pateikimas ir šios pažymos išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo/ privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pateikimas ir šio pratęsimo patvirtinimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Pranešimo apie privalomojo nurodymo įvykdymą pateikimas,

 • Prašymo leisti atlikti statinio konservavimo darbus pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Dokumentų ir duomenų pateikimas dėl numerių adresų objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo,

 • Prašymo įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentų, patvirtinančių daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, pateikimas,

 • Prašymo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar savivaldybės administracijos išduoto dokumento galiojimą pateikimas, šio dokumento galiojimo panaikinimas ir informavimas apie jo galiojimo panaikinimą arba neigiamo atsakymo pateikimas,

 • Prašymo ištaisyti klaidas dokumente pateikimas,

 • Atnaujinti informaciją apie statytoją (-us) statybą leidžiančiame dokumente,

 • Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingo statinio statybą registravimas.

Paslaugos pasiekiamos per paslaugų katalogo sritį ,,Statau“:

              "Paslaugų katalogas" -> "Statau"

„STATAU“ SRITIES KONTAKTAI:                                         

Turint klausimų dėl išorinės svetainės naudojimosi – kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Informacinių sistemų valdymo skyrių el. paštu infostatyba@vtpsi.lt arba bendruoju konsultacijų telefonu 85-2073333 (atsiliepus operatoriui spausti dvejetą).

Turint klausimų dėl dokumentų išdavimo proceso ir teisės aktų taikymo – kreiptis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bendruoju konsultacijų telefonu 85-2073333 (atsiliepus operatoriui spausti vienetą). Konsultacijos atliekamos nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 8:00 iki 12:00 valandos.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo laikas: I–IV 8.00–17.00; V. 8.00–15.45. Pietų pertrauka 12.00–12.45