Apie ŽIS

Publikuota : 2023-12-18

ŽIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis užtikrinti vieningą valstybinės žemės administravimo ir tvarkymo procesą bei valstybinės žemės patikėtinių funkcijų įgyvendinimą, taip pat tvarkyti ir teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms užsienio valstybių organizacijoms duomenis apie Lietuvos Respublikos žemės fondą, žemės naudmenas ir kitą informaciją apie žemę.

ŽIS duomenis sudaro:

  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinys, kuriame tvarkomi erdviniai duomenys apie valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir žemės sklypais nesuformuotų teritorijų plotus;
  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinio metaduomenys;
  • valstybinės žemės erdvinių duomenų rinkinio ir ŽIS duomenų teikėjų pateiktų duomenų apdorojimo procesų rezultatai: suvestiniai erdvinių duomenų rinkiniai ir žemėlapiai, duomenų rinkiniai, ataskaitos, statistinė ir kita informacija apie valstybinę žemę, žemės fondą, žemės naudmenas ir su žemės administravimu ar tvarkymu susijusius procesus.

ŽIS steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 34 straipsnis.

ŽIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

ŽIS tvarkytojos: