Infostatyba DUK - Pranešime apie statybos darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą nurodyti asmenys negali patvirtinti savo dalyvavimo

Pranešime apie statybos darbų pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą (toliau - Pranešimas) nurodyti asmenys savo dalyvavimą patvirtinti gali skiltyje "Dalyvavimo statybose patvirtinimas". Tais atvejais, kai statybos dalyvis fizinis asmuo, dalyvavimą galima patvirtinti prisijungus prie TPS Vartai portalo su statybos dalyvio asmenine paskyra. Dalyvavimą jurinio asmens vardu gali patvirtinti tik Pranešime nurodyto juridinio asmens įgalioti asmenys prisijungę prie TPS Vartai portalo kaip to jurindinio asmens atstovai. Prisijungus prie TPS Vartai su juridinio asmens atstovavimu, dešiniame viršutiniame kampe po naudotojo pareigomis yra matomas atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas.