Naudotojų vadovai

TIIIS PORTALO NAUDOTOJŲ INSTRUKCIJOS:

 

Pirminio prisijungimo instrukcija, skirta asmenims, norintiems prisijungti prie www.planuojustatau.lt.

El. paslaugų gavėjų instrukcija, skirta registruotiems www.planuojustatau.lt naudotojams, bei geodezininkams (turintiems geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą).

El. paslaugų erdvinių duomenų tvarkytojų instrukcija, skirta savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių darbuotojams.

SEDR teikimo į TIIIS specifikacija, skirta savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių darbuotojams.

Lietuvos 3D žemėlapio naudotojų instrukcija

Pagalba ir kiti klausimai: TIIIS@ssva.lt

 

VAIZDO ĮRAŠAI:

 

MOKOMIEJI VAIZDO ĮRAŠAI:

TIIIS2 „Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas“ mokomasis vaizdo įrašas.

TIIIS1 Planų vertinimo inicijavimas mokomasis vaizdo įrašas erdvinių duomenų tvarkytojams

 

SEMINARAI:

  • 2023 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos seminaras dėl erdvinių duomenų teikimo į TIIIS.

Seminaro tikslas: Aptarti erdvinių duomenų teikimo į TIIIS problematiką ir atsakyti į klausimus.

Seminaro įrašas:

Erdvinių duomenų teikimas į TIIIS, 2023 06 30

 

  • 2022 m. rugsėjo 29 d. seminaras dėl duomenų teikimo į TIIIS.

Seminaro tikslas: Aptarti situaciją dėl pasiruošimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS ir atsakyti į klausimus.

Seminaro įrašas ir skaidrės:

Pasirengimas teikti erdvinius duomenis į TIIIS, 2022 09 29

2022 09 29 seminaro skaidrės

 

  • 2022 m. kovo 3 d. seminaras TIIIS4 paslaugos naudotojams.

Seminaro tikslas: Supažindinti su TIIIS4 paslauga, pademonstruoti kaip reikia atlikti užsakymą, taip pat priminti šios paslaugos aktualumą tiems, kurie ketina įrengti inžinerinę infrastruktūrą.

Seminaro įrašas:

Informacijos apie elektroninių ryšių infrastruktūrą viešinimas

 

  • 2022 m. vasario 21 d. vykęs 3D Lietuvos žemėlapio pristatymas.

Seminaro tikslas: Pristatyti naujai startavusią 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą, jos svarbą statybos sektoriui ir visuomenei, taip pat pademonstruoti svarbiausius žemėlapio funkcionalumus.

Seminaro įrašas ir kita informacija:

3D žemėlapio pristatymo įrašas

Plačiau apie 3D žemėlapį

 

  • 2022 m. vasario 15 d. seminaras erdvinių duomenų tvarkytojams.

Seminaro tikslas: Atsakyti į erdvinių duomenų tvarkytojų klausimus kilusius dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir vykdymo.

Seminaro įrašas ir skaidrės:

Vertinimo užduočių inicijavimas ir atlikimas, 2022 02 15

2022 02 15 seminaro skaidrės

 

  • 2021 m. gruodžio 9 d. vyko seminaras erdvinių duomenų tvarkytojams.

Seminaro tikslas: Aptarti situaciją dėl pasiruošimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS ir atsakyti į klausimus.

Seminaro įrašas ir skaidrės:

Seminaras erdvinių duomenų tvarkytojams, 2021 12 09

2021 12 09 seminaro skaidrės

 

  • 2021 m. gruodžio 3 d. vyko seminaras savivaldybėms.

Seminaro tikslas: Atsakyti į savivaldybių darbuotojų atsiųstus klausimus dėl TIIIS, bei teisės aktų interpretavimo.

Seminaro įrašas ir skaidrės:

Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras savivaldybėms, 2021 12 03

2021 12 03 seminaro skaidrės

 

  • 2021 m. spalio 1 d. vyko elektroninių paslaugų gavėjų seminaras.

Seminaro tikslas: Pristatyti pagrindines ir svarbiausias TIIIS portalo funkcijas elektroninių paslaugų gavėjams (geodezininkams ir kitiems registruotiems portalo naudotojams), taip pat atsakyti į klausimus.

Seminaro įrašas:

Elektroninių paslaugų gavėjų seminaras, 2021 10 01

 

  • 2021 m. rugsėjo 16 dieną vyko erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras.

Seminaro tikslas: Pristatyti pagrindines ir svarbiausias TIIIS portalo funkcijas erdvinių duomenų tvarkytojams, taip pat atsakyti į klausimus.

Seminaro įrašai:

Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras, 2021 09 16, 1 dalis

Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras, 2021 09 16, 2 dalis