Įrankiai ir šablonai

ĮRANKIAI

 

AutoCAD PĮ įrankis

SEDR į TEDR įrankis

 

ŠABLONAI

 

TIIIS DWG šablonas šabloninis DWG failas, tinkamas pateikti per TIIIS1 paslaugą derinimui.

TEDR.gdb šablonas šabloninė TEDR duomenų bazė, atitinkanti SEDR specifikaciją.

SHAPE šablonas šabloninis Shape failas, atitinkantis SEDR specifikaciją.

TEDR duomenų vaizdavimo šablonai (.lyrx ir .lpkx) ArcGIS aplinkai tinkantys TEDR duomenų atvaizdavimo failai.

GKTR tikslumo skaičiavimo šablonas.

 

XSD SCHEMOS

 

tedr.xsd, PackageValidationReport.xsd, ValidationReport.xsd