Naujienos

2023-01-27 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2023-01-27 buvo vykdomas IS „Infostatyba“ pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS „Infostatyba“ gamybinėje aplinkoje.

 • Įdiegta galimybė dokumentus pasirašyti programėle „Smart-ID“. Klientai turėtų atkreipti dėmesį, kad pasirašyti dokumentus galima tik turint aukštesnio lygio „Smart-ID“ paskyrą („Smart-ID Basic“ paskyra apribota tapatybės patvirtinimo paslaugomis ir nesudaro galimybės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 • Naudotojai nuo šiol per informacinę sistemą galės komunikuoti ne tik su prašymą tikrinančiu asmeniu, bet ir kitomis procese dalyvaujančiomis institucijomis ir subjektais (statinio projektą tikrinančiais asmenimis, statybos užbaigimo komisijos nariais). Kadangi įgyvendinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktą rekomendaciją prašymus ir  projektus tikrinančių asmenų duomenys buvo paslėpti užtikrinant tikrinančio asmens neatsekamumą,  įdiegtas komunikacijos funkcionalumo pakeitimas klientams itin aktualus. Daugiau informacijos apie tai, kaip patogiai ir paprastai komunikuoti su institucijomis IS „Infostatyba“ priemonėmis galite rasti vaizdo instrukcijoje. Atkreipiame dėmesį, kad siekiant maksimalaus statybos procesų skaidrumo ir duomenų atvirumo (prieinamumo) procese dalyvaujančioms institucijoms, susirašinėjimas su institucija bus matomas visiems atitinkamo prašymo nagrinėjimo procese dalyvaujantiems subjektams ir institucijoms.
 • Sudaryta galimybė teikiant prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams įvesti Prašymo informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus duomenis, kurio būsena „susirinkimas įvyko“, bet kuriam prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams pildančiam asmeniui. Iki šiol Prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus galėjo pasirinkti tik tas pats asmuo, kuris teikė norimą pasirinkti prašymą.
 • Panaikinta galimybė teikiant prašymą išduoti specialiuosius reikalavimus pažymėti, kad projektas neparengtas. Dabar visais atvejais reikės nurodyti numatomą statinio projekto pavadinimą.

2022-12-01 Pakeitimų diegimas į IS Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022-12-01 buvo vykdomas IS „Infostatyba“ pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS „Infostatyba“ gamybinėje aplinkoje. 

Sistemos pakeitimai:

 • Realizuotas ankščiau teiktame prašyme nurodytų mokėjimo duomenų kopijavimas į formuojamą pakartotinį prašymą; 
 • Sukurta galimybė atsisiųsti visus prie prašymo pridėtus dokumentus vieno mygtuko paspaudimu;
 • Praplėstas užduočių paieškos funkcionalumas vidiniams sistemos naudotojams;
 • Atnaujintas specialiųjų paveldosaugos reikalavimų formavimo funkcionalumas;
 • Sukurta galimybė savivaldybės administracijos specialistams automatiniu būdu suformuoti Visuomenės informavimo skelbimą pagal prašyme pateiktus duomenis; 
 • Sukurtas automatinių užduočių skirstymo funkcionalumas, leisiantis pakartotinius prašymus automatiškai paskirti anksčiau jį tikrinusiam specialistui. Funkcionalumą aktyvuoti galės administravimo teises turintys sistemos naudotojai;
 • Prašymo nagrinėjimo eigos informacija perkelta į prašymo / dokumento peržiūros langą. Nuo šiol dokumento nagrinėjimo eigą reikia stebėti atsidarius prašymą / dokumentą skiltyse „Mano prašymai / pranešimai“ / „Mano deklaracijos ir pažymos“; 
 • Sukurta galimybė pildant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodyti IS „Infostatyba“ registruotus Prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, Prašymą pritarti projektiniams pasiūlymams ar Specialiuosius reikalavimus;
 • Paraiškos tikrinti projektą peržiūra papildyta papildoma informacija apie susijusius dokumentus.

Jei susidūrėte su sistemos veikimo trikdžiais, prašome kreiptis el. paštu Infostatyba@vtpsi.lt

Siūlymus dėl IS „Infostatyba“ tobulinimo galite siųsti aleksandra.cerniauskiene@am.lt.

 

2022-11-03 Pakeitimų diegimas į IS "Infostatyba" gamybinę aplinką

Informuojame, kad 2022-11-03 buvo vykdomas IS "Infostatyba" pakeitimų diegimas. Šiandien funkcionalumais jau galima naudotis IS "Infostatyba" gamybinėje aplinkoje. 

Sistemos pakeitimai:

 • Išoriniams vartotojams paslėpti tikrinančio asmens duomenys;
 • Sukurta nauja rolė, leidžianti keisti tos pačios institucijos darbuotojų užduoties vykdytoją, kuratorių ir aprašymą;
 • Sudaryta galimybė nurodyti anksčiau teikto  ir atmesto prašymo duomenis, kai teikiamas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą;
 • Sudaryta galimybė siųsti sisteminius IS „Infostatyba“ pranešimus TPS Vartai portalo naudotojų grupėms;
 • Sudaryta galimybė, teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, įkelti failus į naują pridedamų dokumentų sritį "Turinys";
 • Sukurtas reikalavimas, teikiant pakartotinį prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, pridedamų dokumentų srityje „Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas“  prisegti bent vieną dokumentą;
 • Prie kiekvieno įkeliamo dokumento yra rodoma data ir laikas minučių tikslumu;
 • Supaprastintas užduočių paskyrimo mechanizmas.

Jei susidūrėte su sistemos veikimo trikdžiais, prašome kreiptis el. paštu Infostatyba@vtpsi.lt

Privalomųjų nurodymų skelbimai