Matuoju srities naujienos

 

 

TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-73 patvirtintas „TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“ (toliau – Derinimo tvarkos aprašas)

Derinimo tvarkos aprašas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d. ir pakeičia ankstesnį, 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3D-453 patvirtintą „TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS“

Naujoje Derinimo tvarkos aprašo redakcijoje nebėra automatinio suderinimo, kai, „Jeigu plano derintojas per 10 darbo dienų <...> nepateikia pastabų arba nepateikia <...> „teigiamos derinimo išvados“ <...>  automatizuotomis priemonėmis planas suderinamas <...>“.

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. į TIIIS paslaugą „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti“ pateikti topografiniai ir inžinerinių tinklų planai nebus suderinti automatiškai, jeigu per 10 darbo dienų nuo plano pateikimo plano derintojui arba nuo pakartotinai pateikto derinti patikslinto plano pateikimo, plano derintojas nepriėmė sprendimo derinti arba atmesti planą.

Per 10 darbo dienų, plano derintojui nepriėmus sprendimo derinti arba atmesti planą, pagal Derinimo tvarkos aprašo 18 punktą: „Plano derintojo priimti sprendimai arba neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka“.

Su Derinimo tvarkos aprašu galite susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bf5fe810dbf811ee9269b566387cfecb?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=82a522ff-4a44-4ae9-a4b9-924d3e41bf38

TIIIS APKLAUSA

Kviečiame skirti keletą minučių ir užpildyti trumpą apklausos formą. Jūsų atsiliepimai padės mums nustatyti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos el. paslaugų naudojamumą ir el. paslaugų atitikimą naudotojų poreikiams.

Apklausa yra anoniminė ir užtruks tik keletą minučių.

Apklausos nuorodą rasite prisijungę prie TPS portalo Matuoju srities esančios el. paslaugos: Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas:

Taip pat apklausos nuorodą rasite prisijungę prie TPS portalo Matuoju srities esančios el. paslaugos: Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas

 

Apklausos nuoroda neprisijungus: TIIIS APKLAUSA

Dėkojame už Jūsų laiką ir atsiliepimus!

Priimti nauji GKTR reglamentai:

Priimti nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai – GKTR 2023, kuriuos sudaro:

GKTR 1.01:2023

GKTR 2.01:2023

GKTR 3.01:2023

Nauji GKTR 2023 pakeičia ankstesnius GKTR 2020 ir yra parengti tobulinant ir vystant senesniuosius GKTR 2020, todėl didelė dalis šių dokumentų formos ir turinio yra nepakitę arba pakitę nedaug.

GKTR 2023 privalo vadovautis Geodezininkai rengdami Topografinius ir Inžinerinių tinklų planus (toliau – Planai), kurie yra teikiami į TIIIS. Šiuo metu galiojanti savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija –   galiojanti SEDR specifikacija, pagal kurią EDT teikia erdvinių duomenų rinkinius į TIIIS, yra suderinta su senesniuoju GKTR 2020. Galiojančioje SEDR specifikacijoje nėra numatyta naudoti naujus erdvinių objektų kodus esančius GKTR 2023.

Kol rengiama su GKTR 2023 suderinta nauja SEDR specifikacija ir naujai specifikacijai ruošiamas TIIIS:

 • Geodezininkų į TIIIS teikiami planai DWG formatu bus priimami parengti pagal GKTR 2023.
 • TIIIS‘e iš pateikto DWG plano formuojamas File GDB duomenų rinkinys – GEDR bus sukurtas pagal galiojančią SEDR specifikaciją, t.y. jame nebus naujų GKTR 2023 kodų.
 • EDT į TIIIS teikiami duomenų rinkiniai bus priimami parengti pagal galiojančią SEDR specifikaciją (kaip ir vyksta šiuo metu).

Savivaldybių derintojams ir erdvinių duomenų tvarkytojams rekomenduojame:

 • TIIIS‘e derinimo, susipažinimo, vertinimo, duomenų integravimo procesų metu, vertinant Geodezininko pateikto plano turinį naudotis pateiktu plano DWG failu, o naudojant TIIIS aplinkoje suformuotą GEDR, įvertinti, kad GEDR nebus tokių erdvinių objektų, kurie galėjo būti plano DWG faile, jeigu jie buvo išreikšti naujais GKTR 2023 kodais.
 • Tvarkant savo erdvinių duomenų rinkinius, erdvinius objektus užkoduotus naujais GKTR 2023 kodais kaupti ir tvarkyti tokiu būdu, kad, kai bus parengta nauja SEDR specifikacija ir parengtas TIIIS, vėliau juos galima būtų teikti į TIIIS.

Nauji GKTR 2023 kodai

Geodezininkai, pagal naujus GKTR 2023 rengdami Planus, turi galimybę vietovės objektus išreikšti daugiau erdvinių objektų kodų, taip pat GKTR 2023 išskirti kodai, kurie nėra privalomi jokio tipo Plane, taip užkoduoti objektai gali būti išmatuoti ir pateikti Plano užsakovo užsakymu arba Geodezininko nuožiūra, tokie kodai pavadinime pažymėti *.

 • GKTR 2020 buvę kodai perkelti į GKTR 2023 ir jų reikšmės nesikeitė, pakoreguoti kai kurių kodų pavadinimai ir apibūdinimai, kas leidžia Geodezininkui šiek tiek lanksčiau taikyti kodus atsižvelgiant į rengiamą planą.
 • Nepanaikintas nė vienas GKTR 2020 kodas, jų reikšmės nepakeistos.
 • Su naujais kodais yra galimybė išreikšti daugiau vietovės objektų savybių:
  • Kodu 2244 galima išreikšti paviršinio drenažo latako kontūrą, kai toks latakas nėra nuotekų tinklo dalis.
  • Kodu 2336 galima išreikšti medžio kamieno kontūrą, kai kamieno apimtis ir dydis gali būti reikšmingi, jų forma nesutampa su apskritimu ir kitais atvejais. Kodas nėra privalomas.
  • Kodu 2441 galima išreikšti bordiūro kontūrą tais atvejais, kai reikia išreikšti ne tik bordiūrą kaip kelio profilio elementą, bet bordiūrą kaip statinio detalę parodant kitą jo kraštą. Kodas nėra privalomas.
  • Kodais 3125 ir 3825 galima išreikšti atitinkamai elektros arba ryšių kabelių spintų kontūrus.
  • Kodu 3773 galima išreikšti paviršinio drenažo latako kontūrą, kai toks latakas yra nuotekų tinklo dalis.
  • Kodais 3198, 3298, 3398, 3498, 3598, 3698, 3798, 3898, 3998 galima išreikšti vietovėje neegzistuojantį atitinkamo rūšies inžinerinį tinklą, kai tinklas yra išmontuotas arba nerastas vietovėje. Šiuos darbus aprašo GKTR 2.01:2023 VIII SKYRIUS, IŠMONTUOTŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ GEODEZINIAI MATAVIMAI.
  • Kodais 3199, 3299, 3399, 3499, 3599, 3699, 3799, 3899 galima išreikšti atitinkamos rūšies inžinerinio tinklo planinės padėties klaidą. Ankstesniame GKTR 2020 buvęs kodas 3999 (Planinės padėties klaida), buvo taikomas bet kokio tipo inžineriniams tinklams.

Nauji GKTR 2023 kodai, kurių nebuvo GKTR 2020 (visi GKTR 2023 kodai su aprašymais pateikti oficialiuose GKTR 2023 dokumentuose):

Nauji GKTR 2023 atributai

Geodezininkai, pagal naujus GKTR 2023 rengdami Inžinerinių tinklų planus, inžinerinio tinklo kamerai, šuliniui ar įrenginiui turi galimybę nurodyti jo paskirtį į atributinį lauką Inz_paskirtis įrašydami klasifikatoriaus Inžinerinio tinklo paskirtis reikšmę (kodą):

Topografinių planų dirbtinės dangos paskirties klasifikatorius Dirbtinės dangos paskirtis papildytas reikšme (kodu) pavirš išreiškia išskirtą dangą kur įrengtas įspėjamasis paviršius akliesiems, silpnaregiams ir pan.

 

Šulinių/kamerų numerių informacija

 

Informuojame, kad nuo šiol galite pamatyti rezervuotų šulinių/kamerų numerių informaciją.

2023 m. birželio 30 d. nuotolinis seminaras - Socialinių partnerių penktadienis. Tema: Erdvinių duomenų teikimas į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS)

 

Birželio 30 d. 9:00 val.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija rengė nuotolinį seminarą - Socialinių partnerių penktadienis. Tema: Erdvinių duomenų teikimas į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS), skirtas erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) 

Seminare buvo apžvelgiama TIIIS duomenų teikimo problematika, administravimo procesai, atsakyta į erdvinių duomenų tvarkytojų pateiktus klausimus. Dalyvavusiems klausytojams dar kartą priminėme, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka duomenis, atitinkančius SEDR struktūrą, turėjo pateikti į TIIIS ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Pagal Geodezijos ir kartografijos įstatymo III skyriaus 11 straipsnio 3 dalies 2 punktą).

Socialinių partnerių penktadienis. Tema: Erdvinių duomenų teikimas į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS):  Seminaro įrašas

Aktualios nuorodos:

 

Seminaro įrašą taip pat  rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

 

Organizacijų per TIIIS2 paslaugą teikiamų duomenų sąrašas

 

Teikiamų duomenų sąrašas

 

Žemėlapiai

 

TPS Vartuose, Žemėlapių skiltyje naudotojams yra pasiekiami įvairių temų žemėlapiai. Žemėlapiai suskirstyti pagal MatuojuPlanuoju teritoriją ir Bendrieji žemėlapiai sritis.

Šiuose žemėlapiuose pateikiama TIIIS duomenų ir paslaugų, numatomos įrengti infrastruktūros, teritorijų planavimo informacija. Taip pat pateikiami duomenys iš susijusių informacinių sistemų, kurie padeda geriau įvertinti situaciją.

Atnaujintas 3D Lietuvos žemėlapis, skirtas susipažinti su Lietuvos reljefu ir urbanistine įvairove, analizuoti duomenis trimatėje erdvėje ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus.

Atkreipiamas dėmesys, kad visuose žemėlapiuose prisijungusiam naudotojui pasiekiama daugiau žemėlapių paslaugų.

 

TEDR duomenų atvaizdavimo šablonai

 

ArcGIS aplinkai tinkantį TEDR duomenų atvaizdavimo šabloną galite rasti "Įrankiai ir šablonai" skiltyje. Šablonas pateiktas kaip layer failas (*.lyr) bei layer package failas (*.lpkx).

 

TEDR duomenų vaizdavimo šablonas (.lyrx) ArcGIS aplinkai tinkantis TEDR duomenų atvaizdavimo .lyr failas.

TEDR duomenų vaizdavimo šablonas (.lpkx) ArcGIS aplinkai tinkantis TEDR duomenų atvaizdavimo .lpkx failas.

 

"Įrankiai ir šablonai" skiltyje taip pat galite rasti ir kitus reikiamus šablonus duomenų redagavimui ir teikimui.

 

 

2022 m. rugsėjo 29 d. nuotolinis seminaras dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS

 

Rugsėjo 29 d. 10:00 val.  buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Seminare dalyvavusiems klausytojams dar kartą priminėme, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka duomenis, atitinkančius SEDR struktūrą, turės pateikti į TIIIS ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Pagal Geodezijos ir kartografijos įstatymo III skyriaus 11 straipsnio 3 punktą).

Aktualios nuorodos:

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skilties temą „Erdvinių duomenų teikimas“

 

 

Atmetimo pastabų istorijos mygtukas

 

Erdvinių duomenų tvarkytojams jau pasiekiamas naujas funkcionalumas - atmetimo pastabų istorijos mygtukas. Šio mygtuko pagalba galima peržiūrėti visus tvarkytojų priimtus sprendimus bei atmetimo pastabas.

Atmetimo pastabų istorija pasiekiama per kiekvieną gautą Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (trumpiau - TIIIS1) paslaugos užduotį „Priimti ED“:

Atmetimo istorijos mygtukas

 

Atmetimo užduoties istorija

 

 

Užsakytus duomenis gausite greičiau

 

Patobulintas paslaugos „Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas“ (trumpiau - TIIIS2) funkcionalumas.

 • Dabar užsakant kelių erdvinių duomenų tvarkytojų (EDT) erdvinius duomenis, skirtingų EDT duomenys bus suteikiami iš karto, nelaukiant kol juos pateiks visi EDT.
 • Taip pat išlieka galimybė visus pateiktus duomenis parsisiųsti viename bendrame duomenų archyve.

   

Duomenų gavimas

 

 

Seminaras „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“

 

2022 m. kovo 3 d. 10:00 – 11:00 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio nuostatomis, Infrastruktūrų valdytojai turi pateikti pranešimus apie ketinimus įrengti infrastruktūrą per vieningą informacinę sistemą „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“, kurią administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pranešimai priimami per nemokamą paslaugą „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ TPS vartų tinklapio skiltyje „Matuoju“. Platesnė informacija.

Kviečiame peržiūrėti seminaro įrašą.

 

 

3D Lietuvos žemėlapio pristatymas

 

2022 m. vasario 21 d. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, kartu su aplinkos ministerija, pristatė naujai startavusią 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą. Seminaro metu buvo pristatyta žemėlapio svarba statybos sektoriui ir visuomenei, taip pat pademonstruoti svarbiausi žemėlapio funkcionalumai.

Pristatymo metu taip pat buvo apžvelgiami tolimesni planai, siekiant skaitmeninti teritorijų planavimo ir statybos sritį:

 • BIM norminių dokumentų sistemos sukūrimas, Viešųjų pirkimų, metodinių dokumentų, kai taikomas BIM, parengimas;
 • Nacionalinio statybų informacijos klasifikatoriaus sukūrimas;
 • TPS vartų, TIIIS, 3D žemėlapio vystymas;
 • Projektinių pasiūlymų ir techninių projektų viešinimas;
 • Visų pastatų renovacijos administravimo informacinės sistemos sukūrimas;
 • Lietuvos pastatų duomenų banko sukūrimas ir publikavimas TPS vartuose;
 • Skaitmenizuoto investicijų projektų rengimo instrumento sukūrimas.

Kviečiame pasižiūrėti pristatymo įrašą.

Paskaityti plačiau apie 3D žemėlapį ir visas jo funkcijas galite čia.

 

 

2022 m. vasario 15 d. nuotolinis seminaras dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir atlikimo

 

2022 m. vasario 15 d. 10:00 - 11:00 val. vyko Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) seminaras dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir atlikimo. Seminaro metu buvo trumpai apžvelgiama situacija bei pristatyti pagrindiniai svarbiausi vertinimo funkcionalumo elementai, taip pat atsakyta į visus erdvinių duomenų tvarkytojų pateiktus klausimus. Seminaro eigą ir svarbiausius klausimus dar kartą galite peržiūrėti naudotojų vadovų skiltyje.

Aktualios nuorodos:

TIIIS1 planų vertinimas, mokomasis filmukas.
Planų vertinimo inicijavimo aprašymas

 

 

3D Lietuvos žemėlapis

3D žemėlapis

Startuoja 3D Lietuvos žemėlapio paslauga, skirta pažinti Lietuvą trimatėje erdvėje! Šioje paslaugoje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius. Tai jums suteiks galimybę susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus.

Šiuo metu 3D Lietuvos žemėlapyje pateikiami LOD1 detalumo lygio pastatai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Telšių, Tauragės, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių miestų teritorijose:

LOD1 teritorijos

 

LOD2 detalumo lygio pastatai pateikiami Telšių miesto teritorijoje.

 

3D Lietuvos žemėlapis taip pat pasiekiamas per skiltį "Žemėlapiai"

Kaip naudotis žemėlapiu

Naudojimosi sąlygos

 

 

Atlikti TIIIS portalo atnaujinimai: planų vertinimo inicijavimas ir užduočių būsenos

 

PLANŲ VERTINIMO INICIJAVIMAS

 

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos erdvinių duomenų tvarkytojai (savivaldybių derintojai) dabar gali pasinaudoti nauja planų vertinimo inicijavimo funkcija. Ši funkcija leidžia lengviau gauti pastabas ir pasiūlymus iš inžinerinius tinklus prižiūrinčių erdvinių duomenų tvarkytojų.

 

Kaip veikia ši funkcija:

1. Gaunate užduotį „Priimti ED“ ir ją prisiskiriate sau.

2. Užduoties apačioje esančiame lange „Plano vertinimo informacija“ galite inicijuoti plano vertinimą.

Plano vertinimo inicijavimas

3. Lentelėje automatiškai atrenkama, kokie erdvinių duomenų tvarkytojai (EDT) patenka į prašymo teritoriją. Atrenkami tie EDT, kurie savo nustatymuose yra pažymėję, kad nori gauti planų vertinimo užduotis (1).

4. Kiti EDT, kurie nustatymuose nėra pažymėję, kad nori gauti vertinimo užduotis, tačiau patenka į prašymo teritoriją, yra įtraukiami į sąrašą apačioje (3). Norint gauti jų vertinimą, spauskite „Įtraukti“ - naujai įtraukti EDT atsiras pirmoje lentelėje (1).

5. Jeigu reikia, į sąrašą įtraukite papildomus EDT (2).

6. Galite palikti komentarą vertinančiam EDT (4).

7. Pasirinktoms institucijoms vertinimo užduotys bus sukurtos, kai paspausite „Kurti vertinimo užduotis“ (5). Inicijuoti vertinimą galima daug kartų, iki nustatyto termino pabaigos.

Plano vertinimo inicijavimas

Šis vertinimo funkcionalumas yra papildomas ir neprivalomas. Galutinį plano vertinimą atlieka savivaldybės paskirtas derintojas.

 

EDT gali pasižymėti, kad nori gauti vertinimo užduotis. Tai padaryti galima per skiltį „TIIIS administravimas“ --> „ED tvarkytojų administravimas“. Užsidėti varneles galima ne tik inžinerinius tinklus prižiūrinčioms įmonėms, bet ir savivaldybių skyriams (grupėms), kurie neatlieka planų derinimo, tačiau nori dalyvauti derinimo procese ir palikti pastabas ar pasiūlymus.

Planų vertinimo pasirinkimas EDT nustatymuose

Derinimo užduočių terminai:

Derinimo terminas - 10 d.d. Iš jų:

 • Pakvietimo terminas, per kurį savivaldybės darbuotojas gali inicijuoti vertinimą - 2 d.d.
 • Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai plano derintojui teikia plano įvertinimo išvadą bei turimą papildomą informaciją - per 5 d.d. nuo užduoties gavimo pradžios
 • Savivaldybės darbuotojo galutinio sprendimo priėmimas - 3 d.d.

Savivaldybės darbuotojas kreiptis į inžinerinių tinklų valdytojus neprivalo. Tai yra papildomas funkcionalumas.

 

 

UŽDUOČIŲ BŪSENOS

 

Pakeistos užduočių būsenos:

 • Užduotis sukurta, bet nepriimta. Naujai sukurta užduotis erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT), su kuria dar nevykdyti jokie veiksmai.
 • Užduotis priimta, laukiamas sprendimas. Užduotis priskirta EDT organizacijos darbuotojui. Užduotį vykdančio darbuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.
 • Laukiamas veikimo teritorijų prašymo pateikimas arba panaikinimas. Inicijuotas veiklos teritorijų pateikimas (atliekama per „ED tvarkytojų administravimas“ skiltį). Užduoties inicijuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.
 • Užduotis įvykdyta. Užduočiai visi galimi veiksmai yra atlikti ir užduotis yra įvykdyta (užduotis „Integruoti ED“).
 • Užduotis įvykdyta, sprendimas priimtas.
  • Kai prašymas priimamas ar atmetamas;
  • kai pabaigiama susipažinti su pateiktais duomenimis (po suderinimo);
  • Kai suteikiami turimi duomenys.
 • Atšaukta automatiškai suėjus terminui. Užduotis neatlikta per nustatytą terminą.
 • Atšaukta savivaldybei priėmus sprendimą anksčiau termino. Gaunama savivaldybės derintojui priėmus sprendimą (priimti ar atmesti) anksčiau, nei yra nustatytas vertinimo inicijavimo terminas. Skirta inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms, kurios gauna plano vertinimo užduotis.

 

 

 

2021 m. gruodžio 9 d. nuotolinis seminaras dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS

 

Gruodžio 9 d. 10:00 - 12:00 val.  buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Seminare dalyvavusiems 362 klausytojams priminėme, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka duomenis, atitinkančius SEDR struktūrą, turės pateikti į TIIIS ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Pagal Geodezijos ir kartografijos įstatymo III skyriaus 11 straipsnio 3 punktą).

Aktualios nuorodos:

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skiltį.

 

 

2021 m. gruodžio 3 d. nuotolinis seminaras skirtas TIIIS tvarkytojams (savivaldybėms)

 

Gruodžio 3 d. 10:00 - 12:00 val. buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) tvarkytojams (savivaldybėms). Seminaro metu atsakėme į erdvinių duomenų tvarkytojų užduotus aktualiausius klausimus susijusius su TIIIS.

 

Į klausimus apie TIIIS portalą atsakė pagrindinis TIIIS administratorius VĮ „GIS-Centras“, o teisiniais klausimais konsultavo atstovai iš Žemės ūkio ministerijos.

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skiltį.