Matuoju srities naujienos

Organizacijų per TIIIS2 paslaugą teikiamų duomenų sąrašas

 

Teikiamų duomenų sąrašas

 

Žemėlapiai

 

TPS Vartuose, Žemėlapių skiltyje naudotojams yra pasiekiami įvairių temų žemėlapiai. Žemėlapiai suskirstyti pagal MatuojuPlanuoju teritoriją ir Bendrieji žemėlapiai sritis.

Šiuose žemėlapiuose pateikiama TIIIS duomenų ir paslaugų, numatomos įrengti infrastruktūros, teritorijų planavimo informacija. Taip pat pateikiami duomenys iš susijusių informacinių sistemų, kurie padeda geriau įvertinti situaciją.

Atnaujintas 3D Lietuvos žemėlapis, skirtas susipažinti su Lietuvos reljefu ir urbanistine įvairove, analizuoti duomenis trimatėje erdvėje ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus.

Atkreipiamas dėmesys, kad visuose žemėlapiuose prisijungusiam naudotojui pasiekiama daugiau žemėlapių paslaugų.

 

TEDR duomenų atvaizdavimo šablonai

 

ArcGIS aplinkai tinkantį TEDR duomenų atvaizdavimo šabloną galite rasti "Įrankiai ir šablonai" skiltyje. Šablonas pateiktas kaip layer failas (*.lyr) bei layer package failas (*.lpkx).

 

TEDR duomenų vaizdavimo šablonas (.lyrx) ArcGIS aplinkai tinkantis TEDR duomenų atvaizdavimo .lyr failas.

TEDR duomenų vaizdavimo šablonas (.lpkx) ArcGIS aplinkai tinkantis TEDR duomenų atvaizdavimo .lpkx failas.

 

"Įrankiai ir šablonai" skiltyje taip pat galite rasti ir kitus reikiamus šablonus duomenų redagavimui ir teikimui.

 

 

2022 m. rugsėjo 29 d. nuotolinis seminaras dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS

 

Rugsėjo 29 d. 10:00 val.  buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Seminare dalyvavusiems klausytojams dar kartą priminėme, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka duomenis, atitinkančius SEDR struktūrą, turės pateikti į TIIIS ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Pagal Geodezijos ir kartografijos įstatymo III skyriaus 11 straipsnio 3 punktą).

Aktualios nuorodos:

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skilties temą „Erdvinių duomenų teikimas“

 

 

Atmetimo pastabų istorijos mygtukas

 

Erdvinių duomenų tvarkytojams jau pasiekiamas naujas funkcionalumas - atmetimo pastabų istorijos mygtukas. Šio mygtuko pagalba galima peržiūrėti visus tvarkytojų priimtus sprendimus bei atmetimo pastabas.

Atmetimo pastabų istorija pasiekiama per kiekvieną gautą Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (trumpiau - TIIIS1) paslaugos užduotį „Priimti ED“:

Atmetimo istorijos mygtukas

 

Atmetimo užduoties istorija

 

 

Užsakytus duomenis gausite greičiau

 

Patobulintas paslaugos „Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas“ (trumpiau - TIIIS2) funkcionalumas.

 • Dabar užsakant kelių erdvinių duomenų tvarkytojų (EDT) erdvinius duomenis, skirtingų EDT duomenys bus suteikiami iš karto, nelaukiant kol juos pateiks visi EDT.
 • Taip pat išlieka galimybė visus pateiktus duomenis parsisiųsti viename bendrame duomenų archyve.

   

Duomenų gavimas

 

 

Seminaras „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“

 

2022 m. kovo 3 d. 10:00 – 11:00 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio nuostatomis, Infrastruktūrų valdytojai turi pateikti pranešimus apie ketinimus įrengti infrastruktūrą per vieningą informacinę sistemą „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“, kurią administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pranešimai priimami per nemokamą paslaugą „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ TPS vartų tinklapio skiltyje „Matuoju“. Platesnė informacija.

Kviečiame peržiūrėti seminaro įrašą.

 

 

3D Lietuvos žemėlapio pristatymas

 

2022 m. vasario 21 d. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, kartu su aplinkos ministerija, pristatė naujai startavusią 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą. Seminaro metu buvo pristatyta žemėlapio svarba statybos sektoriui ir visuomenei, taip pat pademonstruoti svarbiausi žemėlapio funkcionalumai.

Pristatymo metu taip pat buvo apžvelgiami tolimesni planai, siekiant skaitmeninti teritorijų planavimo ir statybos sritį:

 • BIM norminių dokumentų sistemos sukūrimas, Viešųjų pirkimų, metodinių dokumentų, kai taikomas BIM, parengimas;
 • Nacionalinio statybų informacijos klasifikatoriaus sukūrimas;
 • TPS vartų, TIIIS, 3D žemėlapio vystymas;
 • Projektinių pasiūlymų ir techninių projektų viešinimas;
 • Visų pastatų renovacijos administravimo informacinės sistemos sukūrimas;
 • Lietuvos pastatų duomenų banko sukūrimas ir publikavimas TPS vartuose;
 • Skaitmenizuoto investicijų projektų rengimo instrumento sukūrimas.

Kviečiame pasižiūrėti pristatymo įrašą.

Paskaityti plačiau apie 3D žemėlapį ir visas jo funkcijas galite čia.

 

 

2022 m. vasario 15 d. nuotolinis seminaras dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir atlikimo

 

2022 m. vasario 15 d. 10:00 - 11:00 val. vyko Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) seminaras dėl vertinimo užduočių inicijavimo ir atlikimo. Seminaro metu buvo trumpai apžvelgiama situacija bei pristatyti pagrindiniai svarbiausi vertinimo funkcionalumo elementai, taip pat atsakyta į visus erdvinių duomenų tvarkytojų pateiktus klausimus. Seminaro eigą ir svarbiausius klausimus dar kartą galite peržiūrėti naudotojų vadovų skiltyje.

Aktualios nuorodos:

TIIIS1 planų vertinimas, mokomasis filmukas.
Planų vertinimo inicijavimo aprašymas

 

 

3D Lietuvos žemėlapis

3D žemėlapis

Startuoja 3D Lietuvos žemėlapio paslauga, skirta pažinti Lietuvą trimatėje erdvėje! Šioje paslaugoje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius. Tai jums suteiks galimybę susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus.

Šiuo metu 3D Lietuvos žemėlapyje pateikiami LOD1 detalumo lygio pastatai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Telšių, Tauragės, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių miestų teritorijose:

LOD1 teritorijos

 

LOD2 detalumo lygio pastatai pateikiami Telšių miesto teritorijoje.

 

3D Lietuvos žemėlapis taip pat pasiekiamas per skiltį "Žemėlapiai"

Kaip naudotis žemėlapiu

Naudojimosi sąlygos

 

 

Atlikti TIIIS portalo atnaujinimai: planų vertinimo inicijavimas ir užduočių būsenos

 

PLANŲ VERTINIMO INICIJAVIMAS

 

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos erdvinių duomenų tvarkytojai (savivaldybių derintojai) dabar gali pasinaudoti nauja planų vertinimo inicijavimo funkcija. Ši funkcija leidžia lengviau gauti pastabas ir pasiūlymus iš inžinerinius tinklus prižiūrinčių erdvinių duomenų tvarkytojų.

 

Kaip veikia ši funkcija:

1. Gaunate užduotį „Priimti ED“ ir ją prisiskiriate sau.

2. Užduoties apačioje esančiame lange „Plano vertinimo informacija“ galite inicijuoti plano vertinimą.

Plano vertinimo inicijavimas

3. Lentelėje automatiškai atrenkama, kokie erdvinių duomenų tvarkytojai (EDT) patenka į prašymo teritoriją. Atrenkami tie EDT, kurie savo nustatymuose yra pažymėję, kad nori gauti planų vertinimo užduotis (1).

4. Kiti EDT, kurie nustatymuose nėra pažymėję, kad nori gauti vertinimo užduotis, tačiau patenka į prašymo teritoriją, yra įtraukiami į sąrašą apačioje (3). Norint gauti jų vertinimą, spauskite „Įtraukti“ - naujai įtraukti EDT atsiras pirmoje lentelėje (1).

5. Jeigu reikia, į sąrašą įtraukite papildomus EDT (2).

6. Galite palikti komentarą vertinančiam EDT (4).

7. Pasirinktoms institucijoms vertinimo užduotys bus sukurtos, kai paspausite „Kurti vertinimo užduotis“ (5). Inicijuoti vertinimą galima daug kartų, iki nustatyto termino pabaigos.

Plano vertinimo inicijavimas

Šis vertinimo funkcionalumas yra papildomas ir neprivalomas. Galutinį plano vertinimą atlieka savivaldybės paskirtas derintojas.

 

EDT gali pasižymėti, kad nori gauti vertinimo užduotis. Tai padaryti galima per skiltį „TIIIS administravimas“ --> „ED tvarkytojų administravimas“. Užsidėti varneles galima ne tik inžinerinius tinklus prižiūrinčioms įmonėms, bet ir savivaldybių skyriams (grupėms), kurie neatlieka planų derinimo, tačiau nori dalyvauti derinimo procese ir palikti pastabas ar pasiūlymus.

Planų vertinimo pasirinkimas EDT nustatymuose

Derinimo užduočių terminai:

Derinimo terminas - 10 d.d. Iš jų:

 • Pakvietimo terminas, per kurį savivaldybės darbuotojas gali inicijuoti vertinimą - 2 d.d.
 • Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai plano derintojui teikia plano įvertinimo išvadą bei turimą papildomą informaciją - per 5 d.d. nuo užduoties gavimo pradžios
 • Savivaldybės darbuotojo galutinio sprendimo priėmimas - 3 d.d.

Savivaldybės darbuotojas kreiptis į inžinerinių tinklų valdytojus neprivalo. Tai yra papildomas funkcionalumas.

 

 

UŽDUOČIŲ BŪSENOS

 

Pakeistos užduočių būsenos:

 • Užduotis sukurta, bet nepriimta. Naujai sukurta užduotis erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT), su kuria dar nevykdyti jokie veiksmai.
 • Užduotis priimta, laukiamas sprendimas. Užduotis priskirta EDT organizacijos darbuotojui. Užduotį vykdančio darbuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.
 • Laukiamas veikimo teritorijų prašymo pateikimas arba panaikinimas. Inicijuotas veiklos teritorijų pateikimas (atliekama per „ED tvarkytojų administravimas“ skiltį). Užduoties inicijuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.
 • Užduotis įvykdyta. Užduočiai visi galimi veiksmai yra atlikti ir užduotis yra įvykdyta (užduotis „Integruoti ED“).
 • Užduotis įvykdyta, sprendimas priimtas.
  • Kai prašymas priimamas ar atmetamas;
  • kai pabaigiama susipažinti su pateiktais duomenimis (po suderinimo);
  • Kai suteikiami turimi duomenys.
 • Atšaukta automatiškai suėjus terminui. Užduotis neatlikta per nustatytą terminą.
 • Atšaukta savivaldybei priėmus sprendimą anksčiau termino. Gaunama savivaldybės derintojui priėmus sprendimą (priimti ar atmesti) anksčiau, nei yra nustatytas vertinimo inicijavimo terminas. Skirta inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms, kurios gauna plano vertinimo užduotis.

 

 

 

2021 m. gruodžio 9 d. nuotolinis seminaras dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į TIIIS

 

Gruodžio 9 d. 10:00 - 12:00 val.  buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) dėl pasirengimo teikti erdvinius duomenis į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Seminare dalyvavusiems 362 klausytojams priminėme, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka duomenis, atitinkančius SEDR struktūrą, turės pateikti į TIIIS ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. (Pagal Geodezijos ir kartografijos įstatymo III skyriaus 11 straipsnio 3 punktą).

Aktualios nuorodos:

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skiltį.

 

 

2021 m. gruodžio 3 d. nuotolinis seminaras skirtas TIIIS tvarkytojams (savivaldybėms)

 

Gruodžio 3 d. 10:00 - 12:00 val. buvo rengiamas nuotolinis seminaras, skirtas Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) tvarkytojams (savivaldybėms). Seminaro metu atsakėme į erdvinių duomenų tvarkytojų užduotus aktualiausius klausimus susijusius su TIIIS.

 

Į klausimus apie TIIIS portalą atsakė pagrindinis TIIIS administratorius VĮ „GIS-Centras“, o teisiniais klausimais konsultavo atstovai iš Žemės ūkio ministerijos.

 

Seminaro įrašą ir skaidres rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“.

Jeigu seminaro metu neišgirdote atsakymo į rūpimą klausimą, rekomenduojame peržiūrėti dažnai užduodamų klausimų skiltį.