Infostatyba DUK - Kaip panaikinti galiojantį dokumentą?

Panaikinti galiojantį dokumentą galima pasinaudojant nemokama el. paslauga „Dokumento galiojimo panaikinimas“. Naudojantis šia paslauga, bus galima išsirinkti kurio dokumento galiojimas bus naikinamas. Naikinant bet kurio dokumento galiojimą, privaloma pridėti statytojo laisvos formos sprendimą, kuriame nurodytas naikinamo dokumento registracijos numeris.