Naujienos

Publikuota : 2024-05-29

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, 12 dalies nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo valdyti savivaldybėms patikėjimo teise ir savivaldybių patikėjimo teisės į joms perduotus valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus pasibaigimo“ projektas, kuris 2024-05-24 paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) derinimui su suinteresuotomis institucijomis. Derinimo terminas 12 darbo dienų.

Teisės akto projektas.

 

2024-01-10 – Žemės informacinės sistemos „Valstybinė žemė“ interaktyviame žemėlapyje pateikta informacija apie savivaldybėms 2023-12-31 perduotą valstybinę žemę.