Naujienos

2023-01-05 16:59:00

Atlikus buto paprastąjį remontą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pildant Deklaraciją yra nurodomas suremontuoto buto bendrasis plotas pagal kadastro bylos duomenis.

2022-03-02 10:57:00

2022 m. kovo 3 d. 10:00 – 11:00 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“.

2022-02-23 11:41:17

2022 m. vasario 21 d. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, kartu su aplinkos ministerija, pristatė naujai startavusią 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą. Seminaro metu buvo pristatyta žemėlapio svarba statybos sektoriui ir visuomenei, taip pat pademonstruoti svarbiausi žemėlapio funkcionalumai.

Pristatymo metu taip pat buvo apžvelgiami tolimesni planai, siekiant skaitmeninti teritorijų planavimo ir statybos sritį:

2021-12-10 15:39:00

Jeigu bandant pasirašyti dokumentą gaunamas pranešimas "Šį prašymą / pranešimą gali pasirašyti tik fiziniai asmenys ir fiziniai asmenys, turintys juridinio asmens įgaliojimą.", turite dokumentą formuoti. Tik iš naujo suformuotame dokumente teisingai užpildomi pateikėjo ir jį atstovaujančio asmens duomenys ir dokumentą galima pasirašyti.

2021-12-02 09:11:55

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 23 val. iki gruodžio 8 d. 8 val. bus atliekamas Valstybės informacinių išteklių platformos (toliau – VIISP) duomenų bazės ir jos programinės įrangos migravimas.

Atkreipiame dėmesį, kad VIISP teikiamos paslaugos: asmens tapatybės nustatymas per Elektroninius valdžios vartus, apmokėjimas, gyvenamosios vietos deklaravimas ir kitos, VIISP aplinkoje teikiamos paslaugos, neveiks. Prisijungimas bus galimas tik su naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

2021-11-24 09:35:00

Informuojame, kad buvo atkurtas tinkamas informacinės sistemos „Infostatyba“ veikimas.

Atsiprašome dėl kilusių nepatogumų.

2021-10-28 08:45:00

Lapkričio 4 d. bus paleista modernizuota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS „Infostatyba”), pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai) adresu www.planuojustatau.lt

2021-10-06 13:48:00

Seminaro programa

2021 m. spalio 1 d. Valstybinė įmonė „GIS-Centras" organizavo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) seminarą, skirtą elektroninių paslaugų gavėjams.

Renginio metu buvo aptartos pagrindinės TIIIS paslaugos:

2021-10-01 08:59:00

Visus per TIIIS portalą suderintus topografinius ir inžinerinių tinklų planus pasiekti galima šioje žemėlapių naršyklėje.

 

Žemėlapyje yra pateikiami šie sluoksniai:

2021-09-21 17:15:00

EDT seminaras

 

2021 m. rugsėjo 16 dieną VĮ „GIS-Centras“ organizavo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) erdvinių duomenų tvarkytojų seminarą. Seminaro metu buvo pristatytos šios temos:

2021-09-15 15:35:00

Nauja SEDR specifikacija
 

Paskelbta atnaujinta savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) specifikacija.

 

2021-07-23 13:44:00

Visus suderintus topografinius ir inžinerinių tinklų planus pasiekti galima šioje žemėlapių naršyklėje.

Surasti reikiamus planus galima dviem būdais:

1. Identifikuoti aktualų planą pasirenkant „i“ identifikavimo mygtuką. Visa informacija apie planą rodoma apačioje:

2021-07-07 16:27:00

Informuojame, kad nuo 2021 metų liepos mėnesio įsigalioja nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai. Kviečiame susipažinti:

2021-04-29 09:06:00

Patvirtintas geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymo projektas. Šis įstatymas nustato geodezinę ir kartografinę veiklą, jos valstybinį valdymą, geodezininko veiklos sąlygas, kvalifikaciją, teises ir pareigas, geodezinių punktų skirstymą, įrengimą ir jų apsaugą, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių autorių teisių apsaugą ir jų naudojimą. Nauja redakcija įsigalios šį įstatymą pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentui.