Naujienos

2024-06-07 11:05:00

Aplinkos ministerija informuoja, kad užbaigtas Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (TPS „Vartai“) kūrimo procesas, integruojant 11 naujų el. paslaugų, suteikiančių papildomus Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) ir atnaujinto Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) funkcionalumus.

2024-05-29 11:43:13

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo valdyti savivaldybėms patikėjimo teise ir savivaldybių patikėjimo teisės į joms perduotus valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus pasibaigimo“ projektas.

2024-05-29 11:42:50

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, 12 dalies nuostatas, parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo valdyti savivaldybėms patikėjimo teise ir savivaldybių patikėjimo teisės į joms perduotus valstybinės žemės sklypus (jų dalis) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus pasibaigimo“ projektas, kuris 2024-05-24 paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje si

2023-12-18 09:17:27

<<<Informacija ruošiama>>>

2023-12-18 09:16:00

ŽIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis užtikrinti vieningą valstybinės žemės administravimo ir tvarkymo procesą bei valstybinės žemės patikėtinių funkcijų įgyvendinimą, taip pat tvarkyti ir teikti

2023-01-05 16:59:00

Atlikus buto paprastąjį remontą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pildant Deklaraciją yra nurodomas suremontuoto buto bendrasis plotas pagal kadastro bylos duomenis.

2022-03-02 10:57:00

2022 m. kovo 3 d. 10:00 – 11:00 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“.

2022-02-23 11:41:17

2022 m. vasario 21 d. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, kartu su aplinkos ministerija, pristatė naujai startavusią 3D Lietuvos žemėlapio paslaugą. Seminaro metu buvo pristatyta žemėlapio svarba statybos sektoriui ir visuomenei, taip pat pademonstruoti svarbiausi žemėlapio funkcionalumai.

Pristatymo metu taip pat buvo apžvelgiami tolimesni planai, siekiant skaitmeninti teritorijų planavimo ir statybos sritį:

2021-12-10 15:39:00

Jeigu bandant pasirašyti dokumentą gaunamas pranešimas "Šį prašymą / pranešimą gali pasirašyti tik fiziniai asmenys ir fiziniai asmenys, turintys juridinio asmens įgaliojimą.", turite dokumentą formuoti. Tik iš naujo suformuotame dokumente teisingai užpildomi pateikėjo ir jį atstovaujančio asmens duomenys ir dokumentą galima pasirašyti.

2021-12-02 09:11:55

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 23 val. iki gruodžio 8 d. 8 val. bus atliekamas Valstybės informacinių išteklių platformos (toliau – VIISP) duomenų bazės ir jos programinės įrangos migravimas.

Atkreipiame dėmesį, kad VIISP teikiamos paslaugos: asmens tapatybės nustatymas per Elektroninius valdžios vartus, apmokėjimas, gyvenamosios vietos deklaravimas ir kitos, VIISP aplinkoje teikiamos paslaugos, neveiks. Prisijungimas bus galimas tik su naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

2021-11-24 09:35:00

Informuojame, kad buvo atkurtas tinkamas informacinės sistemos „Infostatyba“ veikimas.

Atsiprašome dėl kilusių nepatogumų.

2021-10-28 08:45:00

Lapkričio 4 d. bus paleista modernizuota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (IS „Infostatyba”), pasiekiama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai) adresu www.planuojustatau.lt

2021-10-06 13:48:00

Seminaro programa

2021 m. spalio 1 d. Valstybinė įmonė „GIS-Centras" organizavo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) seminarą, skirtą elektroninių paslaugų gavėjams.

Renginio metu buvo aptartos pagrindinės TIIIS paslaugos:

2021-10-01 08:59:00

Visus per TIIIS portalą suderintus topografinius ir inžinerinių tinklų planus pasiekti galima šioje žemėlapių naršyklėje.

 

Žemėlapyje yra pateikiami šie sluoksniai:

2021-09-21 17:15:00

EDT seminaras

 

2021 m. rugsėjo 16 dieną VĮ „GIS-Centras“ organizavo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) erdvinių duomenų tvarkytojų seminarą. Seminaro metu buvo pristatytos šios temos:

2021-09-15 15:35:00

Nauja SEDR specifikacija
 

Paskelbta atnaujinta savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) specifikacija.

 

2021-07-23 13:44:00

Visus suderintus topografinius ir inžinerinių tinklų planus pasiekti galima šioje žemėlapių naršyklėje.

Surasti reikiamus planus galima dviem būdais:

1. Identifikuoti aktualų planą pasirenkant „i“ identifikavimo mygtuką. Visa informacija apie planą rodoma apačioje: