Seminaras „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“

Publikuota : 2022-03-02

2022 m. kovo 3 d. 10:00 – 11:00 val. vyko nuotolinis seminaras tema „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio nuostatomis, Infrastruktūrų valdytojai turi pateikti pranešimus apie ketinimus įrengti infrastruktūrą per vieningą informacinę sistemą „Teritorijų planavimo ir statybos vartai“, kurią administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Pranešimai priimami per nemokamą paslaugą „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ TPS vartų tinklapio skiltyje „Matuoju“. Platesnė informacija.

Kviečiame peržiūrėti seminaro įrašą.