Įspėjimas: „JavaScript“ vykdymas išjungtas jūsų naršyklėje arba šioje svetainėje. Galbūt negalėsite atsakyti į visus šios apklausos klausimus. Prašome patikrinti savo naršyklės parametrus.

TIIIS APKLAUSA

Apklausa skirta specialistams, vykdantiems projektavimo  ir planavimo darbus.

Apklausos tikslas - nustatyti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos el. paslaugų: Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimo, Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimo ir 3D Lietuvos žemėlapio naudojamumą ir el. paslaugų atitikimą naudotojų poreikiams.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsiliepimus, vertingas įžvalgas ir pasiūlymus. Apklausa  užtruks keletą minučių. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs.

Ši apklausa yra anoniminė.

Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas.

Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.