D.U.K.

Pradžia:

Kas yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS)?

Ar galiu suderinti planą per el. TOPD paslaugą?

Kaip prisijungti prie TIIIS?

Teisės aktai ir kitos aktualios nuorodos

Kaip prisiskirti savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį (GKV), kad galėčiau pradėti derinti planus?

Kur galiu parsisiųsti AutoCAD PĮ įrankį?

Kur rasti DWG šabloną, tinkamą kelti į TIIIS1 paslaugą?

Kur rasti naujos struktūros SEDR2021 šabloną ir „SEDR į TEDR“ konvertavimo įrankį?

KONTAKTAI

TIIIS1 planų derinimas:

Kaip suderinti topografinį ar inžinerinių tinklų planą per TIIIS?

Koks yra topografinių ir inžinerinių tinklų planų suderinimo terminas (TIIIS1 paslauga)?

Ar topografiniame plane reikia vaizduoti požeminius (inžinerinius) tinklus?

Topografinio plano tipai

Kaip atskirti kokį plano tipą pasirinko geodezininkas?

Kaip vyksta topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas?

Ką sistema tikrina įkėlus DWG brėžinį derinimui TIIIS1 paslaugoje?

Koks yra plano suderinimo numeris?

Kur rasti atmestus darbus, kuriems buvo pateiktos pastabos? Kur matomos atmetimo pastabos, kai yra atmetama?

Ką daryti, kai tą pačią užduotį reikia patikrinti dviem tos pačios organizacijos darbuotojams?

Kodėl TIIIS1 planus derinimui gauna tik savivaldybė, o inžinerinių tinklų įmonės gauna tik susipažinimo užduotis?

Esu savivaldybės darbuotojas (EDT) ir noriu suderinti inžinerinių tinklų planą, tačiau prieš tai reikia pasikonsultuoti su inžinerinių tinklų įmonėmis. Kaip tai padaryti?

Jeigu savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kodėl derinti gali tik tam tikri skyriai, o kiti tik susipažįsta su gautomis užduotimis?

Gautas planas derinimui (TIIIS1 paslauga). Kam skirtas GEDR, nurodytas prie geodezininko pateiktų DWG duomenų?

Atmetimo komentaras ir komentaras apačioje – kuo skiriasi?

Koks gali būti neteisingai parinkto EDT atvejis, jei visus planus tikrina savivaldybė?

Kaip inžinerinių tinklų savininkai teikiame erdvinius duomenis, tačiau susipažinimui su ED teikiami tik antžeminiai duomenys, nes savivaldybė kitaip nederina. Kodėl kaip inžinerinių tinklų savininkai negauname susipažinti ar teisingai atvaizduoti mūsų pateikti ED?

Ar galima panaikinti jau suderintus/integruotus TIIIS1 prašymus?

Ar TIIIS1 derinimui skirti (geodezininko pateiktas DWG) pridedami erdviniai duomenys turi būti užsakomi per TIIIS2 paslaugą?

Kaip skirstomas dujotiekio tinklo slėgis?

Kokie kodai DWG plane yra ignoruojami ir neįtraukiami į klaidų sąrašą?

Žemėlapiai

Kur galima rasti informaciją apie suderintus planus?

Kur galima rasti „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ paslaugos viešinamus duomenis?

Kodas 3999 - planinės padėties klaida. Ką tai reiškia?

TIIIS2 duomenų išdavimas:

Kuo skiriasi Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1) ir Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2) paslaugos?

Ar galiu gauti savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis per TIIIS?

Koks yra duomenų išdavimo terminas (TIIIS2 paslauga)?

Kur rasti visas TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis?

Ar išduodami TIIIS2 duomenys atitinka SEDR specifikaciją?

TIIIS2 duomenys suteikiami vienu paketu. Ar galima padaryti, kad duomenys būtų gaunami tada, kai juos pateikia konkretūs EDT?

TIIIS2 paslaugoje yra ir geodezininkų, ir projektuotojų užsakymai, kaip juos galima atskirti?

Kokius duomenis savivaldybė turi pateikti geodezininkui? Tik antžeminius objektus, ar ir inžinerinius tinklus?

Erdvinių duomenų tvarkytojų aplinka:

Kaip priskirti užduotį kitam darbuotojui?

Ar galima filtruoti užduotis, kurias reikia tik suderinti ar tik integruoti?

Lauko „Būsena“ variantai. Ką jie reiškia?

Kaip atskirti TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis „Mano užduotys“ aplinkoje?

Kaip organizacijos administratoriui prižiūrėti paskirtus darbus kitiems darbuotojams?

Esu EDT organizacijos administratorius. Ar galiu keisti organizacijos nustatymus?

Ar atsiras melioracijos (uždaro drenažo) sistemų informacija, kuri yra pateikta www.geoportal.lt?

SEDR integravimas ir teikimas:

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo (8. SEDR kaupiami ED, kurių tikslumas yra ne mažesnis kaip 1,00 m). Kaip savivaldybės turės iš didesnio tikslumo pagaminti ED, kurių tikslumas turi būti ne mažesnis, nei 1,00 m?

Iki kada inžinerinių tinklų įmonės privalo pateikti savo sutvarkytus duomenų rinkinius, atitinkančius naujausią SEDR specifikaciją? 

Ar į el. TOPD paslaugą seniau pateikti požeminių tinklų duomenys persikels į TIIIS automatiškai?

Kas gali teikti duomenis į FTP?

Keliant duomenų bazę į FTP, kur rasti informaciją apie klaidas?

Ar duomenis į FTP galima teikti dažniau?

Ar galima pateikti daugiau nei vieną IP adresą vienai organizacijai?

Ar gausime SEDR klaidų patikros rezultatus?

SEDR numatytas atributas „Viesas“. Jeigu objekto tam tikros dalies nenorima viešinti, ar reikia karpyti?

Kokios linijos gali riboti plotus?

Šulinių/kamerų numerių rezervacija:

Kam suteikiami šulinių ir kamerų numeriai per TIIIS portalą?

Kaip rezervuoti šulinių/kamerų numerius per TIIIS?

GKTR turi būti priedas nurodantis, kaip atrodo šulinių kortelė. Kur jį rasti?

Kaip derintojui žinoti, ar šulinys rezervuotas TIIIS sistemoje?

Kaip patikrinti ar plane pateiktas šulinio numeris yra suteiktas teisingai? 

Ar senų šulinių numeriai turi keistis? 

Kamera patenka į 4 nomenklatūros lapus. Kur dėti aprašomąjį tašką šulinių/kamerų numerių rezervacijai?

Ar prie esamų šulinių reikia sukelti seną informaciją ir jau turimas senas korteles?

 

 

PRADŽIA

 

Kas yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS)?

Siekiant centralizuotai tvarkyti ir vieno langelio principu teikti naudotojams išsamius ir aktualius esamų ir projektuojamų topografijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis, buvo sukurta Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema. Ši sistema suteikia sąlygas kurti pridėtinės vertės informacinių technologijų produktus, padidina erdvinių duomenų pasiekiamumą, sutrumpina paslaugų teikimo laiką. Siekiant pakartotinio duomenų naudojimo, sukurtos sąsajos tarp TIIIS ir Nekilnojamojo turto registro, Statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinės sistemos (InfoStatyba), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP), Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų ir kitų sistemų.

Šioje sistemoje yra kaupiami geodezininkų parengti topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdviniai duomenys, pasiekiami visiems piliečiams.

TIIIS portalas

Ar galiu suderinti planą per el. TOPD paslaugą?

TOPD el. paslaugoje leidžiama suderinti jau seniau pradėtus tikrinti, derinti ar atmestus planus. Nauji planai derinami tik per TIIIS.

SVARBU! Žemės ūkio ministerijos raštas dėl nesuderintų planų.

Kaip prisijungti prie TIIIS?

Norint prisijungti prie TIIIS, pirmą kartą reikia jungtis www.planuojustatau.lt  per elektroninius valdžios vartus. Jungiamasi kaip “Gyventojas”. Prisijungus pirmą kartą, galima susikurti slaptažodį, kad vėlesni prisijungimai būtų paprastesni. Plačiau žiūrėkite pirmojo prisijungimo prie TIIIS instrukcijoje. 

Kai nepavyksta prisijungti:

- Įsitikinkite, kad nenaudojate Microsoft Edge ar Internet Explorer naršyklių;
- Išsivalykite naršyklių podėlį (ang. Cache) ir sausainius (ang. Cookies): atsidarius naršyklę paspauskite Ctrl+Shift+Delete;
- Pabandykite įsijungti „Private window“ režimą, jei naudojate Mozilla Firefox naršyklę:

Mozilla Firefox naršyklės "Private window"

arba „incognito“ režimą, jei naudojate Google Chrome naršyklę:

Google Chrome "incognito" režimas

Tolimesnius veiksmus atlikite, kaip nurodyta instrukcijoje.

Teisės aktai ir kitos aktualios nuorodos

Kaip prisiskirti savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį (GKV), kad galėčiau pradėti derinti planus?

Prisijungus prie TPS vartų, paspauskite ant savo vardo ir pavardės viršutiniame dešiniajame puslapio kampe ir pasirinkite „Profilis“:

GKV pažymėjimo priskyrimas

„Kvalifikacijos“ skiltyje spauskite „Gauti iš LIS“:

GKV pažymėjimo priskyrimas

Jeigu prisiskirti GKV nepavyksta, galimai Jūsų GKV nėra įtrauktas į Licencijų informacinę sistemą (LIS). Tokiu atveju kreipkitės el. p.: antanas.pieviskis@nzt.lt, arba tel. nr.: 870685172.

Kur galiu parsisiųsti AutoCAD PĮ įrankį?

Įrankį parsisiųsti galite: https://www.planuojustatau.lt/lt/autocad_irankiai.

Kur rasti DWG šabloną, tinkamą kelti į TIIIS1 paslaugą?

DWG šablonas: https://www.planuojustatau.lt/sites/default/files/AutoCAD_sablonas/tiiis_dwt.zip

Kur rasti naujos struktūros SEDR2021 šabloną ir „SEDR į TEDR“ konvertavimo įrankį?

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją parengti SEDR duomenys gali būti automatiškai konvertuoti į šią Specifikaciją atitinkantį rinkinį naudojant konvertavimo įrankį „SEDR į TEDR“.

Įrankis ir jo aprašymas.

Naujos struktūros SEDR (TEDR) šablonas.

 

 

TIIIS1 PLANŲ DERINIMAS

 

Kaip suderinti topografinį ar inžinerinių tinklų planą per TIIIS?

Jeigu esate prisiregistravęs prie www.planuojustatau.lt ir sėkmingai prisiskyrėte savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą (žr. 3 ir 5 punktą), teikti planus derinimui galite per „Matuoju“ skiltyje esančią TIIIS1 paslaugą Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti:

TIIIS1 paslauga

Tikslesnes instrukcijas rasite čia: naudotojų instrukcijos.

Koks yra topografinių ir inžinerinių tinklų planų suderinimo terminas (TIIIS1 paslauga)?

Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, savivaldybės derintojas (erdvinių duomenų tvarkytojas) planą suderinti turi per 10 d.d.

Ar topografiniame plane reikia vaizduoti požeminius (inžinerinius) tinklus?

Topografiniame plane turi būti vaizduojami objektai, kuriuos geodezininkas mato. o visi inžineriniai tinklai ir su jais susijusi infrastruktūra vaizduojama inžinerinių tinklų plane. Jeigu tinklas ar vamzdis matavimo metu yra atkastas ir matomas, tuomet gali būti vaizduojamas

Jeigu plano užsakovui reikia topografinio plano su inžineriniais tinklais viename - tai bus nereglamentuotas dokumentas.

Topografinio plano tipai

Topografiniai planai skirstomi į:

Topografinis planas – pilnas turinys;

Topografinis planas – bazinis turinys ir aukščio taškai;

Topografinis planas – bazinis turinys.

Šie topografinio plano tipai nurodyti GKTR 1:01:2020

Dėl detalesnio paaiškinimo kreipkitės į ŽŪM: el. p. simonas.valotka@zum.lt, palmira.petniuniene@zum.lt.

Kaip atskirti kokį plano tipą pasirinko geodezininkas?

Geodezininkui pateikus topografinį ar inžinerinių tinklų planą derinimui, savivaldybės darbuotojas gauna derinimo užduotį „Priimti ED“. Užduotyje geodezininko pasirinktas plano tipas yra trumpinamas:

*Topografinis planas  - pilnas turinys TOPO
Topografinis planas - bazinis turinys ir aukščio taškai TOPO3
Topografinis planas - bazinis turinys TOPO2
Inžinerinių tinklų įvadų į statinius/pastatus planas ITI
Vandentiekis V
Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas F
Lietaus nuotakynas LI
Uždaras drenažas LU
Šilumotiekis S
Naftotiekis N
Dujotiekis D
**Bendri ir kiti inžineriniai tinklai TT
Elektros perdavimo ET
Apšvietimo tinklai EA
Elektroninių ryšių R


* Dėl topografinių planų reikšmių paaiškinimo žr. 9 punktą.
**Visi kodai, prasidedantys 39, pvz.: 3901, 3953 ir t.t.
 

Kaip vyksta topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas?

Topografinius ir inžinerinių tinklų planus derina tik savivaldybės. Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą: “15. Plano derintojas prireikus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos kreipiasi į inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančias institucijas ir įmones, geležinkelių infrastruktūros valdytojus dėl derinamo plano įvertinimo išvados bei turimos papildomos informacijos pateikimo. Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos plano derintojui teikia plano įvertinimo išvadą bei turimą papildomą informaciją.”

 Įvykdžius šį punktą, savivaldybės derintojas priima sprendimą priimti arba atmesti planą. Jeigu priimtas teigiamas sprendimas, inžinerinių tinklų įmonių darbuotojai gauna užduotį susipažinti su pateiktais duomenimis.

TIIIS1 derinimo procesas

Ką sistema tikrina įkėlus DWG brėžinį derinimui TIIIS1 paslaugoje?

 • ED formato patikrą;
 • DWG sukūrimo programinės įrangos versijos patikrą;
 • ar pateiktas bent vienas ED objektas;
 • ar patenka į Lietuvos Respublikos teritoriją;
 • ar patenka į LKS-94 koordinačių sistemos erdvę;
 • ar naudojama LKS-94 koordinačių sistema;
 • ar ED pateikti numatytais matavimo vienetais;
 • ar yra numatyti ED objektų tipai;
 • ar ED atitinka geometrijos ir kodavimo atitiktį;
 • ar yra identiškų ED objektų (pagal geometriją ir objektų kodavimą);
 • ar yra linijinių ED objektų, kurie nesiliečia su numatytais taškiniais objektais;
 • ar yra neleistinų ED susikirtimų;
 • ar visi objektai patenka į prašymo teritoriją.

Koks yra plano suderinimo numeris?

„Jei pateiktas derinti planas atitinka visus Aprašo 8 punkte nustatytus kriterijus, Derinimo paslaugos priemonėmis planui automatiškai suteikiamas Derinimo paslaugos unikalus numeris ir jis siunčiamas plano derintojui. Derinimo paslaugos unikalus numeris sudaromas brūkšneliais atskiriant derinį TIIIS-1, datą (kai buvo nustatyta atitiktis Aprašo 12 punkte nustatytiems kriterijams) ir numerį (suteikiamas eilės tvarka pagal plano gavimo į derinimo paslaugą laiką kiekvieną dieną pradedant nuo 1) (pvz., TIIIS1-20210701-1).“

Kur rasti atmestus darbus, kuriems buvo pateiktos pastabos? Kur matomos atmetimo pastabos, kai yra atmetama?

Atmetimo pastabos matomos prašymo viduje, taip pat žemėlapyje (įėjus į prašymo vidų). „Mano užduotys“ skiltyje išsifiltruokite užduotis pagal prašymo numerį, taip pamatysite kiek kartų ir kokie sprendimai buvo priimti.
Šiai dienai nėra tik atmetimo istorijos, kuri būtų matoma viename prašyme. Taip pat kol kas nėra galimybės išsifiltruoti prašymų pagal tai, ar jie atmesti, ar priimti.

Kodėl TIIIS1 planus derinimui gauna tik savivaldybė, o inžinerinių tinklų įmonės gauna tik susipažinimo užduotis?

Kadangi viešojo administravimo subjektas yra tik savivaldybė, todėl derinti gali tik ji. Savivaldybė yra atsakinga už derinimo procesą, kurio metu gali papildomai konsultuotis ir su inžinerinių tinklų įmonėmis dėl geodezininkų pateiktų planų. Po suderinimo, inžinerinių tinklų įmonės atstovai (EDT) gauna užduotį „Susipažinti su ED“, kurią įvykdę patvirtina, kad susipažino su pateiktais duomenimis. Nuo 2022 m. sausio 1 d. konsultacijos su inžinerinių tinklų įmonėmis bus galimos ir per TIIIS portalą. Iki to laiko konsultacijos vykdomos už TIIIS portalo ribų.

Esu savivaldybės darbuotojas (EDT) ir noriu suderinti inžinerinių tinklų planą, tačiau prieš tai reikia pasikonsultuoti su inžinerinių tinklų įmonėmis. Kaip tai padaryti?

Nuo 2022 m. sausio 1 d. konsultacijos su inžinerinių tinklų įmonėmis bus galimos ir per TIIIS portalą. Iki to laiko konsultacijos vykdomos už TIIIS portalo ribų (el. paštu ar kitomis priemonėmis). Pagrindiniai organizacijų kontaktai pateikiami jų internetinėse svetainėse. 

Jei derindamas TIIIS1 savivaldybės darbuotojas suderina erdvinius duomenis, o jie yra neteisingi, ką gali padaryti susipažindamas inžinerinių tinklų savininkas?

Informuoti atsakingas institucijas (pranešti oficialiai ŽŪM arba NŽT) pagrindžiant klaidas. Savivaldybės derintojas, kaip viešąjį administravimą atliekantis asmuo, priėmė sprendimą, t.y. turėjo teisę pasikonsultuoti su inžinerinių tinklų eksploatuotojais per 10 darbo dienų laikotarpį, o jeigu suderino, tai reiškia su prašymu ir pateiktu planu viskas gerai.

Jeigu savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kodėl derinti gali tik tam tikri skyriai, o kiti tik susipažįsta su gautomis užduotimis?

Nes derina planus savivaldybėje tie, kam tokią prievolę priskyrė savivaldybės administracijos direktorius. Vieni savivaldybių skyriai prižiūri uždaro drenažo ar elektros apšvietimo tinklus, kurie priskiriami inžineriniams tinklams. Dėl to šių skyrių darbuotojai ir yra laikomi inžinerinių tinklų eksploatuotojais, kuriems leidžiamos tik susipažinimo užduotys „Susipažinti su ED". Konsultacijos dėl pateiktų planų vykdomos įprastine tvarka, kaip ir su kitais inžinerinių tinklų eksploatuotojais.

Ką daryti, kai tą pačią užduotį reikia patikrinti dviem tos pačios organizacijos darbuotojams?

Jeigu yra poreikis tą pačią užduotį peržiūrėti dviem darbuotojams, galima pasinaudoti komentarų skiltimi, kuri yra užduoties puslapio apačioje. Pirmas darbuotojas gali palikti komentarą, kurį pamatys antrasis darbuotojas. Tuomet užduotį įvykdo tam priskirtas darbuotojas (kaip ir įprastai prisiskiria sau ir tada atlieka užduotį). Komentarai, rašomi užduoties puslapio apačioje, yra matomi tik tos organizacijos darbuotojams, kurie mato tą atitinkamą užduotį.

Užduoties komentaras

Gautas planas derinimui (TIIIS1 paslauga). Kam skirtas GEDR, nurodytas prie geodezininko pateiktų DWG duomenų?

GEDR yra automatiškai suformuotas TIIIS FGDB failas, sukonvertuotas iš DWG failo į FGDB failą. Tai yra pagalbinė priemonė tikrinant pateiktą planą. Jo tikrinti nebūtina. Jeigu geodezininkas viską suveda pagal GKTR, tuomet ir GEDR atsivaizduos tinkamai (matysis visi atributai, plotai, linijos ir pan.) Konvertuojasi visi teisingi, GKTR atitinkantys kodai, bet jeigu buvo kas kita įdėta brėžinyje, tai nėra perkeliama. 

GEDR

Atmetimo komentaras ir komentaras apačioje – kuo skiriasi?

Atmetimo komentaras, esantis puslapio viršuje, skirtas norint atmesti pateiktą DWG planą dėl neteisingai pateiktų duomenų (neatitinkančių GKTR atitinkamų punktų), arba dėl neteisingai parinkto EDT (būna retai, tačiau palikta, jeigu užduotis netyčia atkeliautų ne tai organizacijai). 
Komentaras esantis puslapio apačioje, yra skirtas susirašinėjimui tarp organizacijos darbuotojų. Išoriniai vartotojai (kitos organizacijos, geodezininkas) šių komentarų nematys. 

Atmetimo pastaba TIIIS1
 

Užduoties komentaras apačioje

Koks gali būti neteisingai parinkto EDT atvejis, jei visus planus tikrina savivaldybė?

Neteisingai parinktas EDT būna retai, tačiau palikta, jeigu užduotis netyčia atkeliautų ne tai organizacijai. Tokiu atveju paspaudus „Neteisingai parinktas EDT“, užduotis bus perduota pagrindiniam TIIIS administratoriui, kuris perskirs užduotį tinkamam EDT.

Neteisingai parinktas EDT

Kaip inžinerinių tinklų savininkai teikiame erdvinius duomenis, tačiau susipažinimui su ED teikiami tik antžeminiai duomenys, nes savivaldybė kitaip nederina. Kodėl kaip inžinerinių tinklų savininkai negauname susipažinti ar teisingai atvaizduoti mūsų pateikti ED?

Geodezininkas neprivalo surinkti duomenų, jis teikia tai, ką išmatavo. O jeigu yra randama klaidų po suderinimo, kreipiamasi į atsakingas institucijas (ŽŪM arba NŽT).

Ar galima panaikinti jau suderintus/integruotus TIIIS1 prašymus?

Negalima,  nes tai yra viešojo administravimo sprendimas. Jis naikinamas tokiu būdu, kaip naikinami visi kiti viešojo administravimo sprendimai.
Jeigu pagrindinis TIIIS administratorius (VĮ „GIS-Centras“) gaus išaiškinantį raštą ar teismo sprendimą, tik tada gali būti naikinamas, nes tai yra ne techninis, o juridinis veiksmas. 

Ar TIIIS1 derinimui skirti (geodezininkų pateikti DWG) pridedami erdviniai duomenys turi būti užsakomi per TIIIS2 paslaugą? 

Ne. TIIIS1 ir TIIIS2 yra dvi atskiros paslaugos. Geodezininkas TIIIS1 paslaugoje teikia tai, ką išmatavo ir yra atsakingas už tuos išmatuotus duomenis.

Kaip skirstomas dujotiekio tinklo slėgis?

Dujotiekio tinklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta:

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYME  apibrėžti aukšto, vidutinio ir mažo slėgio dujotiekiai:

Gamtinių dujų perdavimo sistema (toliau – perdavimo sistema)aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai, įskaitant gamtinių dujų skirstymo stotis, dujoms iš įmonių, suskystintų gamtinių dujų sistemų perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Perdavimo sistema taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu.
mažo slėgio dujotiekis – ne didesnio kaip 0,1 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti;
vidutinio slėgio dujotiekis – didesnio kaip 0,1 bar, bet ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ĮRENGIMO IR PLĖTROS TAISYKLĖSE nustatyta, kad šios Taisyklės nustato <....> nuo 16 bar iki 100 bar darbinio slėgio magistralinio dujotiekio vamzdynų (toliau – MDV), kuriais transportuojamos gamtinės dujos (toliau – dujos), taip pat dujų skirstymo, dujų kompresorių bei dujų apskaitos stočių (toliau – stotys) ir dujų slėgio ribojimo mazgų projektavimo ir statybos reikalavimus

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖSE nustatyta, kad „39. Dujotiekiai, atsižvelgiant į jais transportuojamų dujų slėgį, skirstomi į“:

 • 39.1. didelio slėgio (5 bar < MOP ≤ 16 bar);
 • 39.2. vidutinio slėgio I kategorijos (2 bar < MOP ≤ 5 bar);
 • 39.3. vidutinio slėgio II kategorijos (0,1 bar < MOP ≤ 2 bar);
 • 39.4. mažo slėgio (MOP ≤ 0,1 bar).

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas teisės aktų nuostatas, atitinkamai parengtas GKTR 2.01:2020 bei SEDR specifikacija.

Tai reiškia, kad pagal GKTR 2.01:2020:

 • 2.1. as Aukšto slėgio dujotiekis (16 bar < 100 bar);
 • 2.2. ds Didelio slėgio dujotiekis (5 bar < MOP ≤ 16 bar);
 • 2.3. ms Mažo slėgio dujotiekis (MOP ≤ 0,1 bar);
 • 2.4. vs1 Vidutinis slėgis 1 (2 bar < MOP ≤ 5 bar);
 • 2.5. vs2 Vidutinis slėgis 2 (0,1 bar < MOP ≤ 2 bar).

Kokie kodai DWG plane yra ignoruojami ir neįtraukiami į klaidų sąrašą?

Tais atvejais, kai DWG plane „Layer“ turės žemiau išvardintus kodus, tokie erdviniai duomenys nebus laikomi klaidingais (nebus klaida). Šie duomenys taip pat nebus keliami į automatiškai sistemos sugeneruojamą geodezininko erdvinių duomenų rinkinį (GEDR):

KODAS APRAŠYMAS
0 0
1 1
2 Kiti objektai
1003 Koordinačių linijų sankirta LKS-94
1100 Valstybinio geodezinio tinklo punktai
1105 Vietinio geodezinio tinklo punktai
1106 Astronominiai punktai
1107 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai
1108 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti laikinais ženklais
1109 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti pastatų sienose
1110 Topografinės nuotraukos pagrindo koordinuoti statinio kampai ir kiti taškai
1111 Statybinio projekto taškai ir jų numeriai
1112 Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir pažymėtų statinio ašių taškai
1202 Gruntiniai, sieniniai reperiai
1203 Kordinuoti gruntiniai, sieniniai reperiai
1204 Laikinieji reperiai
asys Ašys
atstum Atstumas
bruksn Brūkšniai
kampin Kampinis
koord Koordinatės
kortel Kortelė
kryzel Kryželis
lapai Lapai
lapas Lapas
lentel Lentelė
lks LKS94
matm Matmenys
nomenkl Nomenklatūra
pelk Pelkė
plans Planšetas
remel Rėmelis
rodykl Rodyklė
schem Schema
sklyp Sklypas
stamp Štampas
tekst Tekstas
tinklel Tinklelis
uzras Užrašas
vietin Vietinė

 

ŽEMĖLAPIAI

 

Kur galima rasti informaciją apie suderintus planus?

Per Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti (TIIIS1) paslaugą suderinti planai, erdviniai duomenys bei kita aktuali informacija yra pasiekiama šioje žemėlapių skiltyje.

Kur galima rasti „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ paslaugos viešinamus duomenis?

Informaciją rasti galite žemėlapių skiltyje.

Kodas 3999 - planinės padėties klaida. Ką tai reiškia?

Pagal GKTR 3.01:2020 Kodas 3999 - inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

3999 kodu užkoduota linija brėžiama kaip buferis tam tikroje vietovėje, kur yra duomenų, kurių tikslios vietos nustatyti nepavyksta.

Planinės padėties klaida

 

TIIIS2 DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Kuo skiriasi Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1) ir Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2) paslaugos?

TIIIS1 paslauga skirta tik geodezininkams, suderinti topografinius ir inžinerinių tinklų planus.

TIIIS2 paslauga skirta visiems www.planuojustatau.lt registruotiems vartotojams. Šioje paslaugoje galima užsisakyti antžeminius bei požeminius savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių duomenis SHAPE, DWG ir FGDB formatais:
TIIIS2 paslaugos užsisakomų duomenų tipai
 

Ar galiu gauti savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis per TIIIS?

Savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis (antžeminius ir požeminius objektus) gali užsisakyti kiekvienas registruotas www.planuojustatau.lt vartotojas per TIIIS2 paslaugą (naudotojų instrukcija).

Koks yra duomenų išdavimo terminas (TIIIS2 paslauga)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, paslaugas reikia suteikti per 20 darbo dienų.

Kur rasti visas TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis?

Geodezininkai ir kiti registruoti www.planuojustatau.lt portalo naudotojai visas užduotis gali rasti skiltyje „Mano e. paslaugos“:

Mano e. paslaugos skiltis

Erdvinių duomenų tvarkytojai užduotis gali rasti TIIIS portale:

Mano užduotys skiltis

Ar išduodami TIIIS2 duomenys atitinka SEDR specifikaciją?

Eksportas iš TIIIS yra pagal SEDR specifikaciją, tuo pačiu atitinka ir GKTR, nes eksporto metu sukuriami CAD blokai (jeigu pasirenkama DWG formatu) ir kiti elementai.

TIIIS2 duomenys suteikiami vienu paketu. Ar galima padaryti, kad duomenys būtų gaunami tada, kai juos pateikia konkretūs EDT?

Ateityje bus padaryta, kad pateikus duomenis, paslaugos gavėjas juos gautų iš karto, o ne vienu paketu (ar laukiant 20 d. d.) Šiandienai rekomenduojama užsakinėti atskirai skirtingų EDT duomenis, taip bus užtikrinama, kad duomenis gausite greičiau.

TIIIS2 paslaugoje yra ir geodezininkų, ir projektuotojų užsakymai, kaip juos galima atskirti?

TIIIS2 paslaugos gavėjai yra visi www.planuojustatau.lt registruoti asmenys.

Kokius duomenis savivaldybė turi pateikti geodezininkui? Tik antžeminius objektus, ar ir inžinerinius tinklus?

Pagal teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, savivaldybė turi teikti visus duomenis. Tačiau jeigu inžinerinių tinklų įmonė perima iš savivaldybės savo valdomų tinklų informaciją, tada savivaldybė tų tinklų galės ir nebeteikti, nes tokiu atveju juos teiks inžinerinių tinklų įmonė. 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ TVARKYTOJŲ APLINKA

 

Kaip priskirti užduotį kitam darbuotojui?

Jeigu esate EDT administratorius arba EDT skirstytojas, galite užduotis perskirti kitam darbuotojui:

 1. Pažymėkite norimą užduotį;
 2. Išskleiskite užduočių priskyrimo langą;
 3. Pasirinkite darbuotoją iš sąrašo;
 4. Spauskite „Priskirti pasirinktas“.

  Užduoties perskyrimas kitam organizacijos darbuotojui

Jeigu norite priskirti sau, tuomet užduotyje paspauskite “Prisiskirti”. Užduotį taip pat galima “Grąžinti” ir prisiskirti iš naujo:

Užduoties grąžinimo mygtukas

Kaip padaryti, kad užduočių sąraše rodytų tik vieno tipo užduotį?

Išsifiltruoti „Priimti ED" ir „Integruoti ED" galima laukelyje „Tipas", įrašant užduoties pavadinimą.

Užduotis „Priimti ED“

Lauko „Būsena“ variantai. Ką jie reiškia?

Užduočių sąraše gali būti tokios būsenos:

 • Sukurta - naujai sukurta užduotis EDT, su kuria dar nevykdyti jokie veiksmai;
 • Priskirta - užduotis priskirta EDT organizacijos darbuotojui. Užduotį vykdančio darbuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje;
 • Sustabdyta - automatiškai sistemos priskirta techninė (laikina) būsena dėl procesų valdymo programinėje įrangoje;
 • Įvykdyta - užduočiai visi galimi veiksmai yra atlikti ir užduotis yra įvykdyta:
  - Kai prašymas priimamas ar atmetamas;
  - Kai pabaigiama susipažinti su pateiktais duomenimis (po suderinimo);
  - Kai pabaigiama integruoti;
  - Kai suteikiami turimi duomenys.
 • Atšaukta - užduotis atšaukta pagrindiniam TIIIS administratoriui ją ištrynus, taip pat kai užduotis įvykdoma automatiškai po termino.

Kaip atskirti TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis „Mano užduotys“ aplinkoje?

TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis galima atskirti filtruojant įrašant „Prašymo Nr." skiltyje „TIIIS1“ arba „TIIIS2“.

Kaip organizacijos administratoriui prižiūrėti paskirtus darbus kitiems darbuotojams?

EDT administratorius mato visas organizacijos užduotis („Integruoti ED", „Priimti ED“, „Susipažinti su ED“, „Pateikti erdvinius duomenis“). Prie kiekvienos užduoties matosi užduoties vykdytojas (kai jis yra priskirtas). Jeigu yra poreikis, administratorius gali priskirti užduotis kitam organizacijos darbuotojui.

Esu EDT organizacijos administratorius. Ar galiu keisti organizacijos nustatymus?

Nors organizacijos administratorius ir turi galimybę prieiti prie pagrindinių organizacijos nustatymų, prieš kiekvieną nustatymų pakeitimą prašome susisiekti su TIIIS pagrindiniais administratoriais (VĮ „GIS-Centras"). Kai kurie parametrų pakeitimai gali pakenkti duomenų teikimui paslaugose ir kitiems portalo procesams. Šiuo metu neturime galimybės susekti visų organizacijų nustatymų pakeitimų, todėl tam tikrų nesklandumų atveju, tai gali apsunkinti problemos išsiaiškinimą. Ateityje bus leidžiama keisti nustatymus ir patiems EDT organizacijos administratoriams, kai kiekvienas pakeitimas bus audituojamas.

Ar atsiras melioracijos (uždaro drenažo) sistemų informacija, kuri yra pateikta www.geoportal.lt?

Tai yra savarankiškas duomenų rinkinys, kurį galima nebent pridėti į žemėlapį kaip papildomą sluoksnį. Kol kas to padaryti nenumatoma, tačiau ateityje bus galima papildyti.

 

SEDR INTEGRAVIMAS IR TEIKIMAS

 

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo (8. SEDR kaupiami ED, kurių tikslumas yra ne mažesnis kaip 1,00 m). Kaip savivaldybės turės iš didesnio tikslumo pagaminti ED, kurių tikslumas turi būti ne mažesnis, nei 1,00 m?

Svarbu, kad sukelti duomenys nebūtų mažesnio tikslumo nei 1 m., o tikslesniems duomenims nieko daryti nereikia.

Iki kada inžinerinių tinklų įmonės privalo pateikti savo sutvarkytus duomenų rinkinius, atitinkančius naujausią SEDR specifikaciją? 

Pagal LR geodezijos ir kartografijos įstatymą „Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka: <...> tvarko jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis ir juos integruoja į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinį. Ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą pateikia pagal šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodytą specifikaciją sutvarkytus jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis. Iki šio termino į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą gali teikti iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengtų inžinerinių tinklų planų erdvinius duomenis šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 15 punkte nurodytame tvarkos apraše nustatyta tvarka.“

Ar įmonės turi pateikti jau sutvarkytus duomenis pagal naują SEDR specifikaciją?

Turi pateikti pagal galiojančią patvirtintą SEDR specifikaciją. Yra paruoštas įrankis SEDR į TEDR duomenų konvertavimui. TIIIS senų kodų neatpažįsta, priima tik pagal naują SEDR specifikaciją.

Ar į el. TOPD paslaugą seniau pateikti požeminių tinklų duomenys persikels į TIIIS automatiškai?

Ne, duomenys teikiami į TIIIS tokiu pačiu principu kaip ir į TOPD. Šiuo metu SEDR specifikaciją atitinkančių duomenų perkėlimas vykdomas erdvinių duomenų tvarkytojų, kurie juos teikia į FTP. Duomenys teikiami pilnomis duomenų bazėmis, kiekvieną mėnesį. Kokie duomenys bus pateikti, tokie ir persikels į TIIIS.

Kas gali teikti duomenis į FTP?

Į FTP turi teikti erdvinių duomenų tvarkytojai, turintys EDT organizacijos administratoriaus rolę.
Perkant SEDR tvarkymo paslaugą, prisijungimai prie FTP negali būti perduoti. Jie skirti asmeniškai tiems asmenims, kuriems tie duomenys priklauso.

Keliant duomenų bazę į FTP, kur rasti informaciją apie klaidas?

Kontrolinės patikros ataskaitoje yra pateikiama informacija apie duomenų perkėlimą į FTP. Jeigu duomenys buvo sėkmingai pateikti, kontrolinės patikros ataskaitoje matysite užrašą „Išvada: Pateikti duomenys sėkmingai importuoti“.

Ar duomenis į FTP galima teikti dažniau?

Šiuo metu reikia teikti 1 kartą per mėnesį, per 5 pirmas mėnesio dienas. Teikti galima ir dažniau. Įkėlus, duomenis apdoroja įrankis, kuris nustatytas veikti kiekvieną naktį, o pateikti duomenys žemėlapyje atsivaizduoja po kelių dienų.

Ar galima pateikti daugiau, nei vieną IP adresą vienai organizacijai?

Galima pateikti tik vieną IP adresą. Taip užtikrinamas saugumas. Jeigu IP adresas ateityje keisis, privalėsite informuoti pagrindinį TIIIS administratorių (VĮ „GIS-Centras“).

Ar gausime SEDR patikros klaidų patikros rezultatus?

Taip, SEDR patikros rezultatas bus pasidalinama įprastine tvarka.

SEDR numatytas atributas „Viesas“. Jeigu objekto tam tikros dalies nenorima viešinti, ar reikia karpyti?

Galima nukipti tą dalį, kurios nenorima viešinti ir jai uždėti atributą (kad neviešinama). Arba dėti tokį atributą visam objektui. Tokiu atveju jis neatsivaizduos žemėlapyje, tačiau visi „nevieši“ objektai bus parsisiunčiami bendrąja tvarka užsakant TIIIS2 paslaugą.

Kokios linijos gali riboti plotus?

Kokios linijos gali riboti plotus integruojant duomenis į SEDR

ŠULINIŲ/KAMERŲ NUMERIŲ REZERVAVIMAS

 

Kam suteikiami šulinių ir kamerų numeriai per TIIIS portalą?

Aprašyta GKTR 2.01:2020 III skyriuje. Suteikiama šuliniams bei kameroms. Rezervuojant numerius, reikia dėti aprašomuosius taškus (erdviniai objektai, kurių kodai 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909).

Numeriai TIIIS suteikiami tik naujiems ar atnaujintiems šuliniams ir kameroms. Visiems kitiems įrenginiams, kuriems reikalingos kortelės ir kurių numeriai nėra rezervuojami per TIIIS, gali būti kuriamos kortelės, tačiau numeraciją turi suteikti geodezininkas arba inžinerinių tinklų valdytojas. Tokia kortelė gali būti pateikta į TIIIS sistemą kaip papildomas dokumentas.

Kaip rezervuoti šulinių/kamerų numerius per TIIIS?

Žiūrėkite naudotojų instrukcijoje.

GKTR turi būti priedas nurodantis, kaip atrodo šulinių kortelė. Kur jį rasti?

Artimiausiu metu GKTR bus patikslintas.

Kaip derintojui žinoti, ar šulinys rezervuotas TIIIS sistemoje?

Tai paliekama geodezininko atsakomybei. Taip pat galima atskirti pagal numerį, nes toks priskiriamas tik TIIIS sistemoje (sudarytas iš nomenklatūros bei TIIIS priskirto eilės numerio). Ateityje planuojama padaryti galimybę pažiūrėti jau rezervuotus numerius žemėlapyje.

Kaip patikrinti ar plane pateiktas šulinio numeris yra suteiktas teisingai? 

Jei geodezininkas padaro klaidą vesdamas numerį, tai yra geodezininko atsakomybė. Derinimo tvarkos apraše nėra pasakyta, kaip turi būti geodezininkas kontroliuojamas. Ateityje planuojama padaryti galimybę pažiūrėti jau rezervuotus numerius žemėlapyje.

Ar senų šulinių numeriai turi keistis? 

Ne. Esami šuliniai turi savo numerius, kurie jau suteikti seniau. Integruojant objektus į SEDR yra atskiri atributiniai laukai, kur įrašomas senas šulinio numeris, jeigu toks yra, taip pat, jeigu rezervuojama iš naujo, galima įrašyti ir naują numerį. 

Kamera patenka į 4 nomenklatūros lapus. Kur dėti aprašomąjį tašką šulinių/kamerų numerių rezervacijai?

Jeigu yra kamera ir ne vienas šulinys, ID tašką galima dėti į centrą, bet kai kameros kontūras apima 4 skirtingas nomenklatūras, tada reikia dėti ten, kur daugiausiai apima vietos, arba dėti ant pagrindinio dangčio (pvz. „A“).

Ar prie esamų šulinių reikia sukelti seną informaciją ir jau turimas senas korteles?

Jeigu sudaromas inžinerinių tinklų planas ir matuojami įvadai, kurie jungiami į seną šulinį, rezervuojami numeriai iš naujo sistemoje, tuo pačiu metu keliamos ir naujos patikslintos kortelės.

 

 

 

KONTAKTAI:

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“
Dėl TIIIS klausimų susisiekti: tiiis@gis-centras.lt
Tel.: (8 5) 272 4741 (iš meniu pasirinkite 1).