D.U.K.

D.U.K. skilties naršymas:

Surasti aktualų klausimą galite pagal žemiau nurodytas temas.

Taip pat galite pasinaudoti paieška: klaviatūroje paspaudus Ctrl + F mygtukus ir įrašant paieškos frazę.

 

 

Pradžia:

Kas yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS)?

Ar dar galima naudotis el. TOPD paslauga?

Kaip prisijungti prie TIIIS?

Teisės aktai ir kitos aktualios nuorodos

Kaip prisiskirti savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį (GKV), kad galėčiau pradėti derinti planus?

Kur galiu parsisiųsti AutoCAD PĮ įrankį?

Kur rasti DWG šabloną, tinkamą kelti į TIIIS1 paslaugą?

Kur rasti naujos struktūros SEDR2021 šabloną ir „SEDR į TEDR“ konvertavimo įrankį?

Erdvinių duomenų tvarkytojų sąrašas ir identifikaciniai numeriai (TID)

Kokios linijos gali riboti plotus?

Kodėl taip „trumpai“ veikia sistema?

KONTAKTAI

TIIIS1 planų derinimas:

Kaip suderinti topografinį ar inžinerinių tinklų planą per TIIIS?

Koks yra topografinių ir inžinerinių tinklų planų suderinimo terminas (TIIIS1 paslauga)?

Ar topografiniame plane reikia vaizduoti požeminius (inžinerinius) tinklus?

Topografinio plano tipai

Kaip vyksta topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas?

Ką sistema tikrina įkėlus DWG brėžinį derinimui TIIIS1 paslaugoje?

Koks yra plano suderinimo numeris?

Ką daryti, kai tą pačią užduotį reikia patikrinti dviem tos pačios organizacijos darbuotojams?

Kodėl TIIIS1 planus derinimui gauna tik savivaldybė, o inžinerinių tinklų įmonės gauna tik susipažinimo ir vertinimo užduotis?

Kaip pasikonsultuoti savivaldybės EDT su inžinerinių tinklų įmonėmis?

Jeigu savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kodėl derinti gali tik tam tikri skyriai, o kiti tik susipažįsta su gautomis užduotimis?

Gautas planas derinimui (TIIIS1 paslauga). Kam skirtas GEDR, nurodytas prie geodezininko pateiktų DWG duomenų?

Kodėl atsirado papildomi objektai GEDR.gdb, kurį sugeneravo TIIIS? Kam yra „Atrib“ sluoksnis, kurio nėra SEDR specifikacijoje?

Ar galima panaikinti jau suderintus/integruotus TIIIS1 prašymus?

Ar TIIIS1 derinimui skirti (geodezininko pateiktas DWG) pridedami erdviniai duomenys turi būti užsakomi per TIIIS2 paslaugą?

Kokie kodai DWG plane yra ignoruojami ir neįtraukiami į klaidų sąrašą?

Identifikavimo/aprašomieji taškai DWG plane

Žemėlapiai:

Kur galima rasti informaciją apie suderintus planus?

Kur galima rasti „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ paslaugos viešinamus duomenis?

Kodas 3999 - planinės padėties klaida. Ką tai reiškia?

TIIIS2 duomenų išdavimas:

Kuo skiriasi Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1) ir Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2) paslaugos? Kodėl šios paslaugos nėra susietos?

Kaip gauti savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis per TIIIS?

Koks yra duomenų išdavimo terminas (TIIIS2 paslauga)?

Ar išduodami TIIIS2 duomenys atitinka SEDR specifikaciją?

TIIIS2 duomenys suteikiami vienu paketu. Ar galima padaryti, kad duomenys būtų gaunami tada, kai juos pateikia konkretūs EDT?

TIIIS2 paslaugoje yra ir geodezininkų, ir projektuotojų užsakymai, kaip juos galima atskirti?

Kokius duomenis savivaldybė turi pateikti geodezininkui? Tik antžeminius objektus, ar ir inžinerinius tinklus?

Kaip užsakyti topografinį planą, kuris apimtų visų objektų, esančių Žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, erdvinių duomenų rinkinį (kartu ir Tinklo valdytojų turimą informaciją)?

TIIIS4 paslauga

Kas yra TIIIS4 paslauga?

Kam yra privaloma teikti pranešimus apie numatomas įrengti elektroninių ryšių ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras?

Kas gali teikti pranešimus apie numatomas įrengti elektroninių ryšių ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras?

Kas yra Infrastruktūros naudotojas?

Kas yra Infrastruktūros valdytojas?

Kas yra tinkamos paskirties fizinė infrastruktūra?

Kas sprendžia ginčus bendro infrastruktūros įrengimo klausimais?

Kokiais principais vykdomi bendri infrastruktūrų įrengimo darbai?

Kaip ir kokiais terminais Infrastruktūrų naudotojai turi pateikti prašymus Infrastruktūrų valdytojams?

Ar tiekėjai bus informuoti apie numatomus projektus?

Ar šie pranešimai skirti tik įrengiant ryšių, elektros kabelių linijas?

Kas turi pateikti tokį pranešimą?

Ar būtina pateikti pranešimą?

CVP IS yra objekto projektas su kuriuo visi gali susipažinti ir „Infostatyba“ yra galimybė įkelti projektą dwg formatu - kodėl reikia viešinti ir per TIIIS4 paslaugą?

Ar privaloma viešinti, jei naudojamos bendrovės lėšos, o bendrovė priklauso savivaldybei?

Geodezininkų ir kitų el. paslaugų gavėjų aplinka:

Kur rasti visas TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis?

Kaip apskaičiuoti GKTR tikslumą?

Erdvinių duomenų tvarkytojų aplinka:

Kur rasti visas TIIIS portalo užduotis?

Kaip priskirti užduotį kitam darbuotojui?

Ar galima filtruoti užduotis, kurias reikia tik suderinti ar tik integruoti?

Lauko „Būsena“ variantai. Ką jie reiškia?

Kaip atskirti kokį plano tipą pasirinko geodezininkas?

Kur matomos atmetimo pastabos, kai prašymas yra atmetamas?

Atmetimo komentaras ir komentaras apačioje – kuo skiriasi?

Kaip organizacijos administratoriui prižiūrėti paskirtus darbus kitiems darbuotojams?

Esu EDT organizacijos administratorius. Ar galiu keisti organizacijos nustatymus?

Ar atsiras melioracijos (uždaro drenažo) sistemų informacija, kuri yra pateikta www.geoportal.lt?

Kas įvyksta pasirinkus „Neteisingai parinktas EDT“?

Erdvinių duomenų teikimas:

SEDR teikimo į TIIIS specifikacija, skirta savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių darbuotojams.

Iki kada privaloma pateikti savo sutvarkytus duomenų rinkinius, atitinkančius naujausią SEDR specifikaciją?

Kokie duomenų formatai yra priimami?

Kur rasti duomenų bazės ir shape failo šablonus?

Ar kiekvienas EDT turi turėti savo GIS specialistą?

Organizacijoje duomenys kaupiami ne FGDB formatu (DWG, JPG, PDF ar kt.) Kaip susitvarkyti tokius duomenis?

Organizacijoje duomenys kaupiami FGDB formatu, tačiau neatitinka SEDR specifikacijos. Kaip susitvarkyti tokius duomenis?

Ar į el. TOPD paslaugą seniau pateikti erdviniai duomenys persikels į TIIIS automatiškai?

Kas gali teikti erdvinius duomenis į FTP?

Kaip prisijungti prie FTP?

Keliant duomenų bazę į FTP, kur rasti informaciją apie klaidas?

Ar duomenis į FTP galima teikti dažniau?

Ar galima pateikti daugiau, nei vieną IP adresą vienai organizacijai?

Jeigu duomenis teikiame, tačiau nespėsime visų 100 proc. pateikti iki nurodyto laiko?

Ar yra numatytos sankcijos, jei įmonė nespės sukelti erdvinių duomenų į sistemą?

Ar reikės toliau teikti TIIIS duomenis po tinklų perdavimo?

Ar derinant planus duomenys neatsinaujina automatiškai?

Kaip elgtis, kai prarasta informacija apie savo turimus inžinerinius tinklus?

Ar pateikus duomenis kartą per mėnesį į FTP, nebebus gaunama užduotis „Pateikti erdvinius duomenis“?

Kada bus duomenų sinchronizavimas per TIIIS?

Ar teikti pilnos struktūros duomenis, ar galima eliminuoti tuščius sluoksnius?

Kada bus galima matyti šulinių kortelių, kurios buvo perduotos į TIIIS, informaciją žemėlapyje?

Ar savivaldybės žemės ūkio skyrius, kaip duomenų valdytojas, privalo pateikti duomenis apie kelių/geležinkelių zonose esančius melioracijos įrenginius?

Savivaldybė įmonei perduoda nekokybiškus erdvinius duomenis, sukauptus po 2019 m., kuriuos savivaldybė turėjo tvarkyti kokybiškai pagal teisės aktus, nes už tai gaudavo finansavimą. Duomenų sutvarkymas inžinerinei įmonei reikalautų resursų. Ar inžinerinės įmonės turi teisę reikalauti iš savivaldybės perduoti kokybiškai sutvarkytus duomenis?

Inžinerinių tinklų valdytojai jau yra perdavę savo turimus duomenis DWG ir PDF formatu, ar reikia dar ką nors papildomai daryti?

Ar galima įkelti bent situacijų schemas tų vietovių, kuriose nėra inventorizuoti inžineriniai tinklai, kad projektuotojai galėtų iš dalies žinoti tinklų išdėstymo vietas?

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms senais laikais kolūkio tinklai buvo perduoti kaip komplektas be jokių dokumentų, tinklas buvo paklotas iš techninių plastikinių vamzdynų. Tokio vamzdyno padėties nustatyti dar neįmanoma: tarpinių šulinių nėra, ieškikliai plastiko neaptinka. Geodezininkai atsisako atlikti matavimus. Kaip išspręsti šią problemą?

Įmonė neturi finansinių galimybių atlikti duomenų tvarkymo ir pateikimo. Siūlome duomenų pateikimo klausimą nukelti daug vėlesnei datai.

Įmonė turi tik apie 2 km šilumos tinklų, daugiau plėstis nenumatyta ir tai būtų vienkartinis duomenų įvedimas. Topografinių planų, projektų nederiname. Neturime nei specialistų nei programinės įrangos tokiems darbams, o mūsų įmonė priklauso savivaldybei. Ar yra galimybė, kad savivaldybė už mus suvestų duomenis į TIIIS?

Kaip teisingai rašyti tvarkytojo ID?

Ar inžinerinių tinklų įmonėms reikia pildyti Integruoti_p sluoksnį?

Įvykus tinklų rekonstrukcijai duomenys į TIIIS pateikiami po savaitės ar mėnesio, bet į geoportal.lt - jau sekančią dieną. Tai tinklų duomenys geoportal.lt teisingesni negu TIIIS?

O kaip savivaldybė galės integruoti į sistemą atliktą rajono želdinių inventorizaciją?

Nuo 2023 m. savivalda rūpinsis/įvedinės tik vartotojų įvadus, o pagrindines trasas pateikinės tinklų valdytojai?

Ką daryti su duomenimis, kuriuos savivaldybė perdavė inžinerinių tinklų valdytojams?

Ar LAKD ir geležinkelių infrastruktūros valdytojas ruošiasi teikti savo duomenis? Kaip išsidalinti šiuos topografinio plano duomenis?

Kai ESO dujotiekio įvadas ar elektros dėžutė pasislenka per 1 m - kas turėtų tikslinti inžinerinių tinklų planą?

SEDR integravimas:

Kokie įstatymai reglamentuoja SEDR integravimą?

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo (8. SEDR kaupiami ED, kurių tikslumas yra ne mažesnis kaip 1,00 m). Kaip savivaldybės turės iš didesnio tikslumo pagaminti ED, kurių tikslumas turi būti ne mažesnis, nei 1,00 m?

Ar gausime SEDR patikros klaidų patikros rezultatus?

SEDR numatytas atributas „Viesas“. Jeigu objekto tam tikros dalies nenorima viešinti, ar reikia karpyti?

Kokios linijos gali riboti plotus?

Jeigu suderinto plano didžioji dalis patenka į savivaldybę „A“, o maža dalis į savivaldybę „B“, ar savivaldybei „B“ integruojant planą į SEDR, reikia integruotų plotų lentelėje formuoti integruotą plotą tik pagal patenkančią mažą dalį, ar visą pateikto plano ribą?

Integruojant duomenis į SEDR, kokius atributinius laukus reikia pildyti sluoksnyje „Integruoti_p“?

GKTR 2.01:2023 II skyriaus 18.4. punktas „savitakinių inžinerinių tinklų skysčio tekėjimo kryptis, kuri nurodoma plane ir kurios viršuje nurodomas nuolydis, o apačioje – tinklo atkarpos ilgis.“ Kokiame sluoksnyje turėtų būti dedama ši informacija?

Kokią paskirtį reikia rašyti aplink namą išklotom plytelėm, ar atskirai nuo kiemo esančiai nevažiuojamajai dangai?

Pėstiesiems skirta aikštė – „aikšt“. Gal galite pateikti pavyzdį, kur naudojama paskirtis „aikšt“?

Šulinių/kamerų numerių rezervacija:

Kam suteikiami šulinių ir kamerų numeriai per TIIIS portalą?

Kaip rezervuoti šulinių/kamerų numerius per TIIIS?

GKTR turi būti priedas nurodantis, kaip atrodo šulinių kortelė. Kur jį rasti?

Kaip derintojui žinoti, ar šulinys rezervuotas TIIIS sistemoje?

Ar senų šulinių numeriai (nerezervuoti per TIIIS) turi keistis?

Kamera patenka į kelis nomenklatūros lapus. Kur dėti aprašomąjį tašką šulinių/kamerų numerių rezervacijai?

Ar prie esamų šulinių reikia sukelti seną informaciją ir jau turimas senas korteles?

Matuojant vietovėje geodezininkas neatpažįsta komunikacijos dangčio ir rodo jį kaip „nežinomas“. Tos vietovės duomenys (šuliniai) yra identifikuoti ir pateikti į SEDR. Kaip elgtis tokiu atveju?

Šulinio dangtis uždengtas (pvz. užkastas žvyru) ir neįmanoma tiksliai išmatuoti jo padėties. Kaip DWG brėžinyje jį pažymėti?

Kita informacija:

GKTR 2.01:2023 II skyriaus 18 punktas. „Paskirtis“ atributas bei klasifikatorius su reikšmėmis nėra aprašytas. Ar pagrįstas reikalavimas iš geodezininkų pildyti paskirtį pagal SEDR klasifikatorių? Jeigu ne – kokiomis reikšmėmis geodezininkai turi užpildyti paskirtį, kad vėliau perkeliant tokius duomenis į SEDR būtų galima tinkamai priskirti reikšmes pagal SEDR specifikaciją?

Pralaidos žiočių (kodas 2241) „Aukstis“ ir „Atskaita“ kaupimas SEDR: GKTR yra, SEDR – ne. Tai aktuali informacija, kuri neperkeliama į SEDR.

Objektai kodais 3802 ir 3103, ar tai tik tušti vamzdžiai? Jei taip, kam reikalinga šiems sluoksniams nurodyti įtampą?

Objektai kodais 2433, 2434, 2440. 2433 skirtas, jeigu bordiūras yra iškilęs aukščiau už šaligatvį 2 cm. O jeigu neiškilęs, tai naudoti 2434? Kokiu kodu koduoti šaligatvius be apvado/bortelio ? Ar anksčiau visus objektus, kuriems buvo priskirtas kodas 2433 (anksčiau - „nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas“), dabar reikia perkoduoti į 2434?

Nuolydis savitekiams vamzdžiams. Kokiais matavimo vienetais reikia teikti?

Kaip skirstomas dujotiekio tinklo slėgis?

Kaip vaizduoti pandusą DWG plane?

Kas yra „įvadas“?

 

PRADŽIA

 

Kas yra Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (TIIIS)?

Siekiant centralizuotai tvarkyti ir vieno langelio principu teikti naudotojams išsamius ir aktualius esamų ir projektuojamų topografijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis, buvo sukurta Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema. Ši sistema suteikia sąlygas kurti pridėtinės vertės informacinių technologijų produktus, padidina erdvinių duomenų pasiekiamumą, sutrumpina paslaugų teikimo laiką. Siekiant pakartotinio duomenų naudojimo, sukurtos sąsajos tarp TIIIS ir Nekilnojamojo turto registro, Statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinės sistemos (InfoStatyba), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP), Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų ir kitų sistemų.

Šioje sistemoje yra kaupiami geodezininkų parengti topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdviniai duomenys, pasiekiami visiems piliečiams.

TIIIS portalas

 

 

Ar dar galima naudotis el. TOPD paslauga?

TOPD el. paslaugoje tikrinimas, derinimas ir duomenų užsakymas nevykdomas. Šiuo metu el. TOPD paslaugoje galima peržiūrėti tik savo seniau atliktus darbus. Plačiau skaitykite: SVARBU! Žemės ūkio ministerijos raštas dėl nesuderintų planų.

 

 

Kaip prisijungti prie TIIIS?

Norint prisijungti prie TIIIS, pirmą kartą reikia jungtis www.planuojustatau.lt  per elektroninius valdžios vartus. Jungiamasi kaip “Gyventojas”. Prisijungus pirmą kartą, galima susikurti slaptažodį, kad vėlesni prisijungimai būtų paprastesni. Plačiau žiūrėkite pirmojo prisijungimo prie TIIIS instrukcijoje. 

Kai nepavyksta prisijungti:

- Įsitikinkite, kad nenaudojate Microsoft Edge ar Internet Explorer naršyklių;
- Išsivalykite naršyklių podėlį (ang. Cache) ir sausainius (ang. Cookies): atsidarius naršyklę paspauskite Ctrl+Shift+Delete;
- Pabandykite įsijungti „Private window“ režimą, jei naudojate Mozilla Firefox naršyklę:

Mozilla Firefox naršyklės "Private window"

arba „incognito“ režimą, jei naudojate Google Chrome naršyklę:

Google Chrome "incognito" režimas

Tolimesnius veiksmus atlikite, kaip nurodyta instrukcijoje.

 

 

Teisės aktai ir kitos aktualios nuorodos

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas

Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatai

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

Kaip prisiskirti savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį (GKV), kad galėčiau pradėti derinti planus?

Prisijungus prie TPS vartų, paspauskite ant savo vardo ir pavardės viršutiniame dešiniajame puslapio kampe ir pasirinkite „Profilis“:

GKV pažymėjimo priskyrimas

„Kvalifikacijos“ skiltyje spauskite „Gauti iš LIS“:

GKV pažymėjimo priskyrimas

Jeigu prisiskirti GKV nepavyksta, galimai Jūsų GKV nėra įtrauktas į Licencijų informacinę sistemą (LIS). Tokiu atveju kreipkitės į NŽT, kontaktai: https://www.nzt.lt/go.php/lit/Kontaktai/4 (kontaktai ir nuoroda į juos gali keistis).

 

 

Kur galiu parsisiųsti AutoCAD PĮ įrankį?

Visus įrankius rasite įrankiai ir šablonai skiltyje.

 

 

Kur rasti DWG šabloną, tinkamą kelti į TIIIS1 paslaugą?

Visus šablonus rasite įrankiai ir šablonai skiltyje.

 

 

Kur rasti naujos struktūros SEDR2021 šabloną ir „SEDR į TEDR“ konvertavimo įrankį?

Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ patvirtintą Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją parengti SEDR duomenys gali būti automatiškai konvertuoti į šią Specifikaciją atitinkantį rinkinį naudojant konvertavimo įrankį „SEDR į TEDR“.

Įrankis ir jo aprašymas.

Visus šablonus rasite įrankiai ir šablonai skiltyje.

 

 

Erdvinių duomenų tvarkytojų sąrašas ir identifikaciniai numeriai (TID)

Kiekvienas erdvinių duomenų tvarkytojas (EDT) turi savo unikalų tvarkytojo identifikacinį numerį. Šis numeris yra matomas EDT aplinkoje „ED tvarkytojų administravimas" skiltyje:

Erdvinių duomenų tvarkytojo identifikacinis numeris portale

Taip pat EDT pateiktos duomenų bazės, kiekvieno erdvinio objekto atributinėje lentelėje:

Erdvinių duomenų tvarkytojo identifikacinis numeris duomenų bazėje ir suderintų planų žemėlapyje

Erdvinių duomenų tvarkytojų sąrašą ir jų identifikacinius numerius rasite čia.

 

 

Kodėl taip „trumpai“ veikia sistema?

Sesijos trukmė ribojama dėl kibernetinio saugumo.

 

TIIIS1 PLANŲ DERINIMAS

 

Kaip suderinti topografinį ar inžinerinių tinklų planą per TIIIS?

Jeigu esate prisiregistravęs prie www.planuojustatau.lt ir sėkmingai prisiskyrėte savo geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą (žr. 3 ir 5 punktą), teikti planus derinimui galite per „Matuoju“ skiltyje esančią TIIIS1 paslaugą Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti:

TIIIS1 paslauga

Tikslesnes instrukcijas rasite čia: naudotojų instrukcijos.

 

 

Koks yra topografinių ir inžinerinių tinklų planų suderinimo terminas (TIIIS1 paslauga)?

Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą, savivaldybės derintojas (erdvinių duomenų tvarkytojas) planą suderinti turi per 10 d.d.

 

 

Ar topografiniame plane reikia vaizduoti požeminius (inžinerinius) tinklus?

Topografiniame plane turi būti vaizduojami objektai, kuriuos geodezininkas mato. o visi inžineriniai tinklai ir su jais susijusi infrastruktūra vaizduojama inžinerinių tinklų plane. Jeigu tinklas ar vamzdis matavimo metu yra atkastas ir matomas, tuomet gali būti vaizduojamas

Jeigu plano užsakovui reikia topografinio plano su inžineriniais tinklais viename - tai bus nereglamentuotas dokumentas.

 

 

Topografinio plano tipai

Topografiniai planai skirstomi į:

Topografinis planas – pilnas turinys;

Topografinis planas – bazinis turinys ir aukščio taškai;

Topografinis planas – bazinis turinys.

Šie topografinio plano tipai nurodyti GKTR 1:01:2023

 

 

Kaip vyksta topografinių ir inžinerinių tinklų planų derinimas?

Topografinius ir inžinerinių tinklų planus derina tik savivaldybės. Pagal Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašą: “15. Plano derintojas prireikus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 10 punkte nurodytos datos kreipiasi į inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančias institucijas ir įmones, geležinkelių infrastruktūros valdytojus dėl derinamo plano įvertinimo išvados bei turimos papildomos informacijos pateikimo. Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos plano derintojui teikia plano įvertinimo išvadą bei turimą papildomą informaciją.”

 Įvykdžius šį punktą, savivaldybės derintojas priima sprendimą priimti arba atmesti planą. Jeigu priimtas teigiamas sprendimas, inžinerinių tinklų įmonių darbuotojai gauna užduotį susipažinti su pateiktais duomenimis.

TIIIS1 derinimo procesas

 

 

Ką sistema tikrina įkėlus DWG brėžinį derinimui TIIIS1 paslaugoje?

ED formato patikrą;

DWG sukūrimo programinės įrangos versijos patikrą;

ar pateiktas bent vienas ED objektas;

ar patenka į Lietuvos Respublikos teritoriją;

ar patenka į LKS-94 koordinačių sistemos erdvę;

ar naudojama LKS-94 koordinačių sistema;

ar ED pateikti numatytais matavimo vienetais;

ar yra numatyti ED objektų tipai;

ar ED atitinka geometrijos ir kodavimo atitiktį;

ar yra identiškų ED objektų (pagal geometriją ir objektų kodavimą);

ar yra linijinių ED objektų, kurie nesiliečia su numatytais taškiniais objektais;

ar yra neleistinų ED susikirtimų;

ar visi objektai patenka į prašymo teritoriją.

 

 

Koks yra plano suderinimo numeris?

„Jei pateiktas derinti planas atitinka visus Aprašo 8 punkte nustatytus kriterijus, Derinimo paslaugos priemonėmis planui automatiškai suteikiamas Derinimo paslaugos unikalus numeris ir jis siunčiamas plano derintojui. Derinimo paslaugos unikalus numeris sudaromas brūkšneliais atskiriant derinį TIIIS-1, datą (kai buvo nustatyta atitiktis Aprašo 12 punkte nustatytiems kriterijams) ir numerį (suteikiamas eilės tvarka pagal plano gavimo į derinimo paslaugą laiką kiekvieną dieną pradedant nuo 1) (pvz., TIIIS1-20210701-1).“

 

 

Kodėl TIIIS1 planus derinimui gauna tik savivaldybė, o inžinerinių tinklų įmonės gauna tik susipažinimo ir vertinimo užduotis?

Kadangi viešojo administravimo subjektas yra tik savivaldybė, todėl derinti gali tik ji. Savivaldybė yra atsakinga už derinimo procesą, kurio metu gali papildomai konsultuotis ir su inžinerinių tinklų įmonėmis dėl geodezininkų pateiktų planų. Po suderinimo, inžinerinių tinklų įmonės atstovai (EDT) gauna užduotį „Susipažinti su ED“, kurią įvykdę patvirtina, kad susipažino su pateiktais duomenimis. Nuo 2022 m. sausio 1 d. konsultacijos su inžinerinių tinklų įmonėmis galimos ir per TIIIS portalą (žr. planų vertinimo informacinį filmuką).

Jeigu yra randama klaidų po suderinimo, kreipiamasi į atsakingas institucijas (AM).

 

 

Kaip pasikonsultuoti savivaldybės EDT su inžinerinių tinklų įmonėmis?

 Žiūrėkite planų vertinimo informacinį filmuką.

 

Vertinimo inicijavimo procesas:

Per 2 d. d. savivaldybės EDT gali inicijuoti vertinimo užduotis;

Priskirtas vertinimo užduoties atlikėjas turi 5 d. d. vertinimo užduočiai atlikti;

Savivaldybės EDT gali inicijuoti vertinimą pakartotinai, likus ne mažiau, nei 3 d. d. iki galutinio sprendimo priėmimo termino:

Vertinimo užduočių inicijavimo ir atlikimo procesas

„Priimti ED“ užduočių žymėjimas gavus naują erdvinių duomenų tvarkytojo vertinimą

Savivaldybės Mano Užduočių sąraše esanti užduotis „Priimti ED” yra pažymima spalvotu simboliu, kai jose yra pateiktas naujas erdvinių duomenų tvarkytojo vertinimas.

vertinimo simboliai

 • Pilkas simbolis: Mano Užduočių” sąraše, pilku simboliu pažymima „Priimti ED” užduotis, kurioje gautas naujas vertinimas. Pilkas simbolis šalinamas kai atidaroma „Priimti ED“ užduotis. Pilko simbolio rodymas/neberodymas sprendžiamas darbuotojo lygyje, t.y. nepriklauso nuo kito EDT darbuotojo peržiūrėtų „Priimti ED“ užduočių.
 • Raudonas simbolis : „Mano Užduočių” sąraše raudonu simboliu pažymima „Priimti ED“ užduotis, kurioje gautas bent vienas neigiamas vertinimas.

Pastaba: gali būti ir nesuėjus vertinimo užduoties terminui.

 • Žalias simbolis: „Mano Užduočių” sąraše žaliu simboliu pažymima „Priimti ED“ užduotis, kurioje gauti visi teigiami vertinimai.

Pastaba: gali būti ir nesuėjus vertinimo užduoties terminui.

 • Geltonas simbolis: „Mano Užduočių” sąraše geltonu simboliu pažymima „Priimti ED“ užduotis, kurioje gautas bent vienas vertinimas – „Neteisingas EDT".

Pastaba: gali būti ir nesuėjus vertinimo užduoties terminui.

Mano Užduočių” sąraše geltonu simboliu taip pat žymima „Priimti ED“ užduotis, kurioje  yra vertinimų laikas pasibaigęs ir nėra pateiktas bent vienas vertinimas.

 

 • Šie žymėjimai galioja tik vienam priėmimo užduoties ratui. Savivaldybei priėmus sprendimą žymėjimas užduočių sąraše yra naikinamas. Jei savivaldybė papildomai klausia po pateikto vertinimo - žymėjimas šalinamas.

 

Jei derindamas TIIIS1 savivaldybės darbuotojas suderina erdvinius duomenis, o jie yra neteisingi, ką gali padaryti susipažindamas inžinerinių tinklų savininkas?

Informuoti atsakingas institucijas (pranešti oficialiai AM) pagrindžiant klaidas. Savivaldybės derintojas, kaip viešąjį administravimą atliekantis asmuo, priėmė sprendimą, t.y. turėjo teisę pasikonsultuoti su inžinerinių tinklų eksploatuotojais per 10 darbo dienų laikotarpį, o jeigu suderino, tai reiškia su prašymu ir pateiktu planu viskas gerai.

 

 

Jeigu savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kodėl derinti gali tik tam tikri skyriai, o kiti tik susipažįsta su gautomis užduotimis?

Planus savivaldybėje derina tie, kam tokią prievolę priskyrė savivaldybės administracijos direktorius. Vieni savivaldybių skyriai prižiūri uždaro drenažo ar elektros apšvietimo tinklus, kurie priskiriami inžineriniams tinklams. Dėl to šių skyrių darbuotojai ir yra laikomi inžinerinių tinklų eksploatuotojais, kuriems leidžiamos tik susipažinimo užduotys „Susipažinti su ED".

Konsultacijos dėl pateiktų planų vykdomos dviem būdais: 

įprastine tvarka, kaip ir su kitais inžinerinių tinklų eksploatuotojais;

kadangi tai yra tos pačios organizacijos darbuotojai, konsultacijas vykdyti galima ir per TIIIS, paliekant komentarą užduoties apačioje:

Užduoties komentaras

 

 

Ką daryti, kai tą pačią užduotį reikia patikrinti dviem tos pačios organizacijos darbuotojams?

Jeigu yra poreikis tą pačią užduotį peržiūrėti dviem darbuotojams, galima pasinaudoti komentarų skiltimi, kuri yra užduoties puslapio apačioje. Pirmas darbuotojas gali palikti komentarą, kurį pamatys antrasis darbuotojas. Tuomet užduotį įvykdo tam priskirtas darbuotojas (kaip ir įprastai prisiskiria sau ir tada atlieka užduotį). Komentarai, rašomi užduoties puslapio apačioje, yra matomi tik tos organizacijos darbuotojams, kurie mato tą atitinkamą užduotį.

Užduoties komentaras

 

 

Gautas planas derinimui (TIIIS1 paslauga). Kam skirtas GEDR, nurodytas prie geodezininko pateiktų DWG duomenų?

GEDR yra automatiškai suformuotas TIIIS FGDB failas, sukonvertuotas iš DWG failo į FGDB failą. Tai yra pagalbinė priemonė tikrinant pateiktą planą. Jo tikrinti nebūtina. Jeigu geodezininkas viską suveda pagal GKTR, tuomet ir GEDR atsivaizduos tinkamai (matysis visi atributai, plotai, linijos ir pan.) Konvertuojasi visi teisingi, GKTR atitinkantys kodai, bet jeigu buvo kas kita įdėta brėžinyje, tai nėra perkeliama. 

GEDR

 

 

Kodėl atsirado papildomi objektai  GEDR.gdb, kurį sugeneravo TIIIS? Kam yra „Atrib“ sluoksnis, kurio nėra SEDR specifikacijoje?

„Atrib“ sluoksnis skirtas išsaugoti DWG brėžinio anotacijas, kurios nėra perkeliamos į GEDR (laikinas duomenų rinkinys, sudarytas konvertuojant DWG duomenis į FGDB), nes jos nėra SEDR specifikacijos objektai.

Tai yra pagalbinis (nereglamentuotas) sluoksnis, kurį EDT gali įsijungti ir peržiūrėti, kokias anotacijas geodezininkas pateikė brėžinyje. Šiuo sluoksniu galima ir nesinaudoti. 

 

 

Ar galima panaikinti jau suderintus/integruotus TIIIS1 prašymus?

Prašymai naikinami tokiu būdu, kaip naikinami visi kiti viešojo administravimo sprendimai.
Jeigu pagrindinis TIIIS administratorius (Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ) gaus išaiškinantį raštą ar teismo sprendimą, tuomet nurodytus prašymus bus galima panaikinti.

 

 

Ar TIIIS1 derinimui skirti (geodezininkų pateikti DWG) pridedami erdviniai duomenys turi būti užsakomi per TIIIS2 paslaugą? 

TIIIS1 ir TIIIS2 yra dvi atskiros paslaugos. Geodezininkas TIIIS1 paslaugoje teikia tai, ką išmatavo ir yra atsakingas už tuos išmatuotus duomenis.

 

 

Kokie kodai DWG plane yra ignoruojami ir neįtraukiami į klaidų sąrašą?

Tais atvejais, kai DWG plane „Layer“ turės žemiau išvardintus kodus, tokie erdviniai duomenys nebus laikomi klaidingais (nebus klaida). Šie duomenys taip pat nebus keliami į automatiškai sistemos sugeneruojamą geodezininko erdvinių duomenų rinkinį (GEDR):

KODAS APRAŠYMAS
0 0
1 1
2 Kiti objektai
1003 Koordinačių linijų sankirta LKS-94
1100 Valstybinio geodezinio tinklo punktai
1105 Vietinio geodezinio tinklo punktai
1106 Astronominiai punktai
1107 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai
1108 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti laikinais ženklais
1109 Topografinės nuotraukos pagrindo taškai, įtvirtinti pastatų sienose
1110 Topografinės nuotraukos pagrindo koordinuoti statinio kampai ir kiti taškai
1111 Statybinio projekto taškai ir jų numeriai
1112 Statybinio geodezinio tinklo ženklai ir pažymėtų statinio ašių taškai
1202 Gruntiniai, sieniniai reperiai
1203 Kordinuoti gruntiniai, sieniniai reperiai
1204 Laikinieji reperiai
asys Ašys
atstum Atstumas
bruksn Brūkšniai
kampin Kampinis
koord Koordinatės
kortel Kortelė
kryzel Kryželis
lapai Lapai
lapas Lapas
lentel Lentelė
lks LKS94
matm Matmenys
nomenkl Nomenklatūra
pelk Pelkė
plans Planšetas
remel Rėmelis
rodykl Rodyklė
schem Schema
sklyp Sklypas
stamp Štampas
tekst Tekstas
tinklel Tinklelis
uzras Užrašas
vietin Vietinė

 

 

Identifikavimo/aprašomieji taškai DWG plane

Pagal GKTR 3.01:2023, sudarant topografinį ar inžinerinių tinklų planą, linijinių ir plotinių erdvinių objektų savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikavimo/aprašomasis (toliau – ID) taškas, išreikštas bloku. ID taškas dedamas dviem atvejais:

Ant linijinių erdvinių objektų (EO);

Nurodant plotinį  EO.

Norint perduoti aprašomąją EO informaciją ID taškas sutapdinamas su linijiniu EO, kurio aprašomąsias savybes (atributus) norima perduoti (žr. paveikslėlį apačioje). Pavyzdžiui, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį, EO medžiagą, vamzdžio skersmenį ir pan. ID taško nereikia dėti ant kiekvienos linijos. Jis dedamas tik tuo atveju, kai norima objektui priskirti papildomą aprašomąją informaciją nei EO KODAS. ID taško (bloko) pavadinimas turi sutapti su juo aprašomo išmatuoto objekto kodu. O bloko atributai – aprašomųjų savybių laukų pavadinimus, nurodytus GKTR 3.01:2023.

Identifikavimo/aprašomasis taškas

ID taškas, kuris nurodo plotinį EO, dedamas uždaros linijos, formuojančios plotą, viduryje. Pavyzdžiui, nubrėžiama linija, užkoduota kodu 2631, o jos viduje dedamas ID taškas kodu 2601. Taip yra atvaizduojamas gyvenamasis namas. Taip pat plotą galima formuoti ir su skirtingomis plotą ribojančiomis linijomis (žr. paveikslėlį apačioje). Jei reikalinga pateikti papildomą aprašomąją plotinio EO informaciją (atributus) – jie įrašomi į ID taško (bloko) atributus. Išimtis - kodui 2810 ID taško dėti nereikia, šiuo atveju brėžiama tik uždara 2810 linija.

Identifikavimo/aprašomasis taškas plotiniams erdviniams objektams aprašyti

 

Jeigu norima nurodyti plotinį objektą, tačiau įvedami du vienodi ID taškai su skirtinga atributika - plotas suformuojamas GEDR (laikinas duomenų rinkinys) ir perkeliama vieno taško atributika (atsitiktinio), o kitas ignoruojamas.

Jeigu nurodomi du skirtingi plotiniai ID taškai - plotas nesuformuojamas.

Jeigu yra vienas linijinis objektas ir du vienodi ID taškai su skirtinga atributika - atributinę informaciją perkels iš pirmo įvesto taško.

Jeigu yra linija ir du skirtingi ID taškai - atributika perkeliama iš pirmo įvesto ID taško.

 

Visais atvejais reikėtų vienam objektui dėti vieną ID tašką, kuriame būtų užpildoma reikiama atributinė informacija. Jeigu geodezininkui reikalinga pateikti tam tikras papildomas anotacijas, jos yra keliamos į atitinkamus sluoksnius (blokus). Žr. išimčių (ignoruojamų) kodų sąrašą.

 

 

ŽEMĖLAPIAI

 

Kur galima rasti informaciją apie suderintus planus?

Per Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti (TIIIS1) paslaugą suderinti planai, erdviniai duomenys bei kita aktuali informacija yra pasiekiama šioje žemėlapių skiltyje.

 

 

Kur galima rasti „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ paslaugos viešinamus duomenis?

Informaciją rasti galite žemėlapių skiltyje.

 

 

Kodas 3999 - planinės padėties klaida. Ką tai reiškia?

Pagal GKTR 3.01:2023 Kodas 3999 - inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

3999 kodu užkoduota linija brėžiama kaip buferis tam tikroje vietovėje, kur yra duomenų, kurių tikslios vietos nustatyti nepavyksta.

Planinės padėties klaida

 

TIIIS2 DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Kuo skiriasi Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1) ir Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2) paslaugos? Kodėl šios paslaugos nėra susietos?

TIIIS1 paslauga skirta tik geodezininkams, suderinti topografinius ir inžinerinių tinklų planus.

TIIIS2 paslauga skirta visiems www.planuojustatau.lt registruotiems vartotojams. Šioje paslaugoje galima užsisakyti antžeminius bei požeminius savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių duomenis SHAPE, DWG ir FGDB formatais:
TIIIS2 paslaugos užsisakomų duomenų tipai
 

 

LR geodezijos ir kartografijos įstatymo 3 skyrius, 25 straipsnis: „3. Prieiga prie erdvinių duomenų per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą yra vieša <...>“
Paslaugos nebus susietos, kadangi TIIIS2 yra vieša paslauga, o TIIIS1 yra skirta tik geodezininkams, turintiems geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.

 

 

Kaip gauti savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis per TIIIS?

Savivaldybių ir inžinerinių tinklų įmonių erdvinius duomenis (antžeminius ir požeminius objektus) gali užsisakyti kiekvienas fizinis asmuo, užsiregistravęs  www.planuojustatau.lt puslapyje. Duomenų užsakymas vykdomas per TIIIS2 paslaugą (žr. naudotojų instrukcijos).

 

 

Koks yra duomenų išdavimo terminas (TIIIS2 paslauga)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, paslaugas reikia suteikti per 20 darbo dienų:

Jeigu EDT teikia rankiniu būdu (prisega failus paslaugoje), duomenys suteikiami per 20 darbo dienų.

Jeigu EDT duomenis teikia automatiniu būdu, jie suteikiami tą pačią užsakymo dieną (kai sistema iškerpa duomenis pagal prašymo teritoriją).

Jeigu duomenys teikiami rankiniu ir automatiniu būdu, jie bus suteikiami bendru paketu – tada, kai EDT duomenis pateiks rankiniu būdu.

 

 

Ar išduodami TIIIS2 duomenys atitinka SEDR specifikaciją?

Eksportas iš TIIIS yra pagal SEDR specifikaciją, tuo pačiu atitinka ir GKTR, nes eksporto metu sukuriami CAD blokai (jeigu pasirenkama DWG formatu) ir kiti elementai.

 

 

TIIIS2 duomenys suteikiami vienu paketu. Ar galima padaryti, kad duomenys būtų gaunami tada, kai juos pateikia konkretūs EDT?

Duomenys gaunami tada, kai juos pateikia EDT. Taip pat duomenis galima parsisiųsti atskirai iš skirtingų EDT, arba bendru paketu:

Duomenų užsakymas bendru paketu

 

 

TIIIS2 paslaugoje yra ir geodezininkų, ir projektuotojų užsakymai, kaip juos galima atskirti?

TIIIS2 paslaugos gavėjai yra visi www.planuojustatau.lt registruoti asmenys.

 

 

Kokius duomenis savivaldybė turi pateikti geodezininkui? Tik antžeminius objektus, ar ir inžinerinius tinklus?

Pagal teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą, savivaldybė turi teikti visus duomenis. Tačiau jeigu inžinerinių tinklų įmonė perima iš savivaldybės savo valdomų tinklų informaciją, tada savivaldybė tų tinklų galės ir nebeteikti, nes tokiu atveju juos teiks inžinerinių tinklų įmonė. 

 

 

Kaip užsakyti topografinį planą, kuris apimtų visų objektų, esančių Žemės paviršiuje, virš jo ar žemiau jo, erdvinių duomenų rinkinį (kartu ir Tinklo valdytojų turimą informaciją)?

Geodezijos ir kartografijos įstatyme nustatyta, kad geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą turintis asmuo turi teisę pažymėti suprojektuotų statinių vietas vietovėje ir sudaryti jų faktinės padėties schemas, sudaryti topografinius planus, inžinerinių tinklų planus (kuriuose turi būti žymimi Jūsų nurodyti išmatuoti inžineriniai tinklai), valstybinį geodezinį pagrindą bei batimetrinius planus. Pažymime, kad nuo 2021 m liepos mėn. veikia Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema (toliau – TIIIS), skirta gamtinių ir antropogeninių objektų bei suprojektuotų ir numatomų įrengti objektų erdviniams duomenims centralizuotai tvarkyti ir teikti informacinių technologijų priemonėmis, taip pat su šiais duomenimis susijusioms elektroninėms paslaugoms teikti. Tikėtina, kad žinote apie TIIIS teikiamas 3 paslaugas, tai yra: topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimo paslauga (toliau – 1 paslauga); topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti paslauga ir informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimo paslauga. Paaiškiname, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo naudodamasis TIIIS 1 paslauga gali gauti sistemos tvarkytojų (savivaldybių bei tinklo valdytojų) erdvinius duomenis.

Geodezijos ir kartografijos įstatyme reglamentuota, jog inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai priima per TIIIS pateiktus topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus, kuriuose pažymėti jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdviniai duomenys, gavę savivaldybių kreipimusis juos vertina; tvarko jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis ir juos integruoja į TIIIS Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinį.

Vadovaudamiesi minėtomis įstatymo nuostatomis paaiškiname, kad asmenys, kuriems yra reikalinga tam tikros teritorijos išsami bei aktuali informacija, turėtų naudodamiesi TIIIS 1 paslauga užsisakyti duomenis, juos įsivertinti, ir jei šie duomenys nėra pakankamai detalūs arba pasirinktoje teritorijoje duomenų nėra, tai turėtų užsakyti topografinio plano ar inžinerinių tinklų plano (-ų) sudarymo darbus.
Paaiškiname, kad nei Geodezijos kartografijos įstatymas, nei geodezijos ir kartografijos techniniai reglamentai nurodyto „pilno Topografinio plano“ nereglamentuoja.

 

TIIIS4 PASLAUGA

 

Kas yra TIIIS4 paslauga?

„Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ (trumpiau - TIIIS4) paslauga skirta per VIISP prisijungusiems asmenims viešinti ketinimo statyti faktą ir ketinamos statyti inžinerinės infrastruktūros erdvinius duomenis. Paslaugos gavėjas turi pateikti norimus viešinti erdvinius duomenis arba juos įbrėžti žemėlapių naršyklėje. Paslauga teisės aktuose nustatytą laikotarpį viešina pateiktą informaciją.

Paslaugos nuoroda.

Kaip užsakyti paslaugą žr. naudotojų vadove.

Kita informacija aptarta 2022 m. kovo 3 dieną vykusiame seminare. Įrašą peržiūrėti galima čia.

 

 

Kam yra privaloma teikti pranešimus apie numatomas įrengti elektroninių ryšių ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio 1 punkto nuostatomis Infrastruktūros valdytojams, kurie ketina vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (arba) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus, kurie visiškai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

 

Kas gali teikti pranešimus apie numatomas įrengti elektroninių ryšių ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras?

Infrastruktūros valdytojai, kurie ketina vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (arba) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus, kurie ketina pakviesti elektroninių ryšių infrastruktūrų savininkus bendrai vykdyti infrastruktūrų įrengimo darbus ir galimai pasidalinti infrastruktūrų įrengimo kaštais.

 

 

Kas yra Infrastruktūros naudotojas?

Infrastruktūros naudotojas – viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėjas, kuris yra sudaręs su infrastruktūros valdytoju sutartį dėl bendro elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo ir (arba) naudojimo ar kuris pareiškia norą tokią sutartį sudaryti (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 28 dalis).

 

 

Kas yra Infrastruktūros valdytojas?

Infrastruktūros valdytojas – asmuo, valdantis elektroninių ryšių infrastruktūrą ir (arba) tinkamos paskirties fizinę infrastruktūrą arba ketinantis vykdyti šios infrastruktūros įrengimo darbus (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 29 dalis).

 

 

Kas yra tinkamos paskirties fizinė infrastruktūra?

Elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (arba) bendrai naudoti tinkama fizinė infrastruktūra – dujų, elektros energijos, įskaitant viešąjį apšvietimą, šildymo, vandens, įskaitant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir drenažo sistemas, gamybos, paskirstymo, perdavimo, tiekimo ar tvarkymo infrastruktūra, geležinkelių, kelių, uostų, oro uostų infrastruktūra ir kita fizinė infrastruktūra (vamzdynai, kabelių kanalai, kolektoriai, šuliniai, atraminės konstrukcijos, įskaitant bokštus, stiebai, statiniai, statinių įvadai, statinių inžinerinės sistemos ir kita), kuri tinka elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (arba) bendrai naudoti su viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėju. (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 14 dalis).

 

 

Kas sprendžia ginčus bendro infrastruktūros įrengimo klausimais?

Ginčus tarp Infrastruktūros naudotojo ir Infrastruktūros valdytojo dėl bendro infrastruktūrų įrengimo, sutarties dėl bendro infrastruktūrų įrengimo sudarymo ir (ar) šios sutarties sąlygų (įskaitant bet kuriuos su šia sutartimi susijusius reikalavimus) nagrinėja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba vadovaudamasi Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų sprendimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Kokiais principais vykdomi bendri infrastruktūrų įrengimo darbai?

Bendro infrastruktūrų įrengimo tvarka ir sąlygos nustatomos sutartyje tarp Infrastruktūros valdytojo ir Infrastruktūros naudotojo, kurioje turi būti išdėstytos techninės, komercinės, finansinės bendro infrastruktūrų įrengimo sąlygos, taip pat šalių įsipareigojimai ir atsakomybė (Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 313 punktas).

 

Kaip ir kokiais terminais Infrastruktūrų naudotojai turi pateikti prašymus Infrastruktūrų valdytojams?

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio 3 dalimi, Infrastruktūros naudotojas, pageidaujantis įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje dienos, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki infrastruktūros valdytojo kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios), privalo pateikti infrastruktūros valdytojui prašymą bendrai įrengti infrastruktūras.

 

 

Ar tiekėjai bus informuoti apie numatomus projektus?

Pageidaujantys susipažinti su skelbiama informacija apie numatomas įrengti elektroninių ryšių infrastruktūras ir (arba) tinkamos paskirties fizines infrastruktūras, galės tą padaryti TPS vartų tinklalapyje užsisakant nemokamą „Įvykių prenumeratos paslaugą“ skiltyje „Stebiu teritoriją“ arba meniu skiltyje „Žemėlapiai“ adresu: https://tiiis.planuojustatau.lt/map/?config-name=tiiis4%2Fpublic-view&lang=lt

 

 

Ar šie pranešimai skirti tik įrengiant ryšių, elektros kabelių linijas?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 44 straipsnio 1 punkto nuostatomis Infrastruktūros valdytojai, kurie ketina vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (arba) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus, kurie visiškai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (toliau – įrengimo darbai), privalo ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios) Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie numatomą įrengimo darbų pradžią ir galimybes infrastruktūros naudotojams įsirengti elektroninių ryšių infrastruktūrą infrastruktūros valdytojams vykdant įrengimo darbus.

Pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 3 straipsnio 14 dalį Elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (arba) bendrai naudoti tinkama fizinė infrastruktūra – dujų, elektros energijos, įskaitant viešąjį apšvietimą, šildymo, vandens, įskaitant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir drenažo sistemas, gamybos, paskirstymo, perdavimo, tiekimo ar tvarkymo infrastruktūra, geležinkelių, kelių, uostų, oro uostų infrastruktūra ir kita fizinė infrastruktūra (vamzdynai, kabelių kanalai, kolektoriai, šuliniai, atraminės konstrukcijos, įskaitant bokštus, stiebai, statiniai, statinių įvadai, statinių inžinerinės sistemos ir kita), kuri tinka elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (arba) bendrai naudoti su viešųjų elektroninių ryšių tinklų teikėju.

 

 

Kas turi pateikti tokį pranešimą?

Pranešimą turi pateikti asmuo, ketinantis vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (arba) transporto paslaugoms teikti, įrengimo darbus, kurie visiškai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki kreipimosi į kompetentingas institucijas dėl reikalingų leidimų atlikti įrengimo darbus gavimo (jeigu tokių leidimų nereikia, iki įrengimo darbų pradžios).

 

 

Ar būtina pateikti pranešimą?

Būtinumas teikti pranešimą kyla tada, kai infrastruktūra yra įrengiama visiškai ar iš dalies finansuojant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

 

CVP IS sistemoje yra objekto projektas su kuriuo visi gali susipažinti ir „Infostatyba“ yra galimybė įkelti projektą dwg formatu - kodėl reikia viešinti ir per TIIIS4 paslaugą?

TIIIS4 paslauga yra skirta numatomų infrastruktūros darbų paviešinimui, o ne projektų viešinimui.

 

Ar privaloma viešinti, jei naudojamos bendrovės lėšos, o bendrovė priklauso savivaldybei?

Privalu viešinti tik tuo atveju, jei įrengimo darbai visiškai ar iš dalies yra finansuojami valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 

 

GEODEZININKŲ IR KITŲ EL. PASLAUGŲ GAVĖJŲ APLINKA:

 

Kur rasti visas TIIIS1 ir TIIIS2 užduotis?

Geodezininkai ir kiti registruoti www.planuojustatau.lt portalo naudotojai visas užduotis gali rasti skiltyje „Mano e. paslaugos“:

Mano e. paslaugos skiltis

 

 

Kaip apskaičiuoti GKTR tikslumą?

Tikslumui apskaičiuoti galima pasinaudoti parengtomis GKTR tikslumo skaičiavimo formulėmis:

GKTR tikslumo skaičiavimas

 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ TVARKYTOJŲ APLINKA

 

Kur rasti visas TIIIS portalo užduotis?

Erdvinių duomenų tvarkytojai užduotis gali rasti TIIIS portale, skiltyje „Mano užduotys“:

Mano užduotys skiltis

 

 

Kaip priskirti užduotį kitam darbuotojui?

Jeigu esate EDT administratorius arba EDT skirstytojas, galite užduotis perskirti kitam darbuotojui:

Pažymėkite norimą užduotį;

Išskleiskite užduočių priskyrimo langą;

Pasirinkite darbuotoją iš sąrašo;

Spauskite „Priskirti pasirinktas“.

Užduoties perskyrimas kitam organizacijos darbuotojui

Jeigu norite priskirti sau, tuomet užduotyje paspauskite “Prisiskirti”. Užduotį taip pat galima “Grąžinti” ir prisiskirti iš naujo:

Užduoties grąžinimo mygtukas

 

 

Kaip padaryti, kad užduočių sąraše rodytų tik vieno tipo užduotį?

Išsifiltruoti „Priimti ED" ir „Integruoti ED" galima laukelyje „Tipas", įrašant užduoties pavadinimą.

Užduotis „Priimti ED“

 

 

Lauko „Būsena“ variantai. Ką jie reiškia?

„Mano užduotys“ skilties užduočių sąraše gali būti tokios būsenos:

Užduotis sukurta, bet nepriimta. Naujai sukurta užduotis erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT), su kuria dar nevykdyti jokie veiksmai.

Užduotis priimta, laukiamas sprendimas. Užduotis priskirta EDT organizacijos darbuotojui. Užduotį vykdančio darbuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.

Laukiamas veikimo teritorijų prašymo pateikimas arba panaikinimas. Inicijuotas veiklos teritorijų pateikimas (atliekama per „ED tvarkytojų administravimas“ skiltį). Užduoties inicijuotojo vardas nurodomas „Užduoties vykdytojas“ stulpelyje.

Užduotis įvykdyta. Užduočiai visi galimi veiksmai yra atlikti ir užduotis yra įvykdyta (užduotis „Integruoti ED“).

Užduotis įvykdyta, sprendimas priimtas.

Kai prašymas priimamas ar atmetamas;

kai pabaigiama susipažinti su pateiktais duomenimis (po suderinimo);

Kai suteikiami turimi duomenys.

Atšaukta automatiškai suėjus terminui. Užduotis neatlikta per nustatytą terminą.

Atšaukta savivaldybei priėmus sprendimą anksčiau termino. Gaunama savivaldybės derintojui priėmus sprendimą (priimti ar atmesti) anksčiau, nei yra nustatytas vertinimo inicijavimo terminas. Skirta inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms, kurios gauna plano vertinimo užduotis.

 

 

 

Kaip atskirti kokį plano tipą pasirinko geodezininkas?

Geodezininkui pateikus topografinį ar inžinerinių tinklų planą derinimui, savivaldybės darbuotojas gauna derinimo užduotį „Priimti ED“. Užduotyje geodezininko pasirinktas plano tipas yra trumpinamas:

*Topografinis planas  - pilnas turinys TOPO
Topografinis planas - bazinis turinys ir aukščio taškai TOPO3
Topografinis planas - bazinis turinys TOPO2
Inžinerinių tinklų įvadų į statinius/pastatus planas ITI
Vandentiekis V
Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas F
Lietaus nuotakynas LI
Uždaras drenažas LU
Šilumotiekis S
Naftotiekis N
Dujotiekis D
**Bendri ir kiti inžineriniai tinklai TT
Elektros perdavimo ET
Apšvietimo tinklai EA
Elektroninių ryšių R


* Dėl topografinių planų reikšmių paaiškinimo žr. 9 punktą.
**Visi kodai, prasidedantys 39, pvz.: 3901, 3953 ir t.t.

 

 

Kur matomos atmetimo pastabos, kai prašymas yra atmetamas?

Atmetimo pastabas peržiūrėti galima:

 • Prašymo viduje, taip pat žemėlapyje (įėjus į prašymo vidų).
 • „Mano užduotys“ skiltyje išsifiltravus užduotis pagal prašymo numerį, taip pat galima pamatyti kiek kartų ir kokie sprendimai buvo priimti.
 • Sugeneravus priėmimo užduočių ataskaitą. Šią ataskaitą sugeneruoti gali darbuotojas, turintis EDT administratoriaus rolę. Neturint šios rolės, susigeneruoti galima tik „Mano užduočių ataskaitą“:

Ataskaitų generavimas

 • Prašymo viduje pasirinkus „Peržiūrėti anksčiau pateiktų pastabų istoriją“ mygtuką:

Mygtukas

Atmetimo isotrijos mygtukas

 

 

Atmetimo komentaras ir komentaras apačioje – kuo skiriasi?

Atmetimo komentaras, esantis puslapio viršuje, skirtas norint atmesti pateiktą DWG planą dėl neteisingai pateiktų duomenų (neatitinkančių GKTR atitinkamų punktų), arba dėl neteisingai parinkto EDT (būna retai, tačiau palikta, jeigu užduotis netyčia atkeliautų ne tai organizacijai). 
Komentaras esantis puslapio apačioje, yra skirtas susirašinėjimui tarp organizacijos darbuotojų. Išoriniai vartotojai (kitos organizacijos, geodezininkas) šių komentarų nematys. 

Atmetimo pastaba TIIIS1
 

Užduoties komentaras apačioje

 

 

Kaip organizacijos administratoriui prižiūrėti paskirtus darbus kitiems darbuotojams?

EDT administratorius mato visas organizacijos užduotis („Integruoti ED", „Priimti ED“, „Vertinti ED“ „Susipažinti su ED“, „Pateikti erdvinius duomenis“). Prie kiekvienos užduoties matosi užduoties vykdytojas (kai jis yra priskirtas). Jeigu yra poreikis, administratorius gali priskirti užduotis kitam organizacijos darbuotojui.

 

 

Esu EDT organizacijos administratorius. Ar galiu keisti organizacijos nustatymus?

Nors organizacijos administratorius ir turi galimybę prieiti prie pagrindinių organizacijos nustatymų, prieš kiekvieną nustatymų pakeitimą prašome susisiekti su TIIIS pagrindiniais administratoriais (Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ). Kai kurie parametrų pakeitimai gali pakenkti duomenų teikimui paslaugose ir kitiems portalo procesams. Šiuo metu neturime galimybės susekti visų organizacijų nustatymų pakeitimų, todėl tam tikrų nesklandumų atveju, tai gali apsunkinti problemos išsiaiškinimą. Ateityje bus leidžiama keisti nustatymus ir patiems EDT organizacijos administratoriams, kai kiekvienas pakeitimas bus audituojamas.

 

 

Ar atsiras melioracijos (uždaro drenažo) sistemų informacija, kuri yra pateikta www.geoportal.lt?

Tai yra savarankiškas duomenų rinkinys, kurį galima nebent pridėti į žemėlapį kaip papildomą sluoksnį. Kol kas to padaryti nenumatoma, tačiau ateityje bus galima papildyti.

 

 

Kas įvyksta pasirinkus „Neteisingai parinktas EDT“?

Gavus užduotį „Priimti ED“, galimi trys užduoties atlikimo variantai:

Priimti planą;

Atmesti planą;

Pažymėti, kad parinktas netinkamas erdvinių duomenų tvarkytojas.

„Neteisingai parinktas EDT“ renkamasi tada, kai pateiktame prašyme esantis DWG planas nepatenka į savivaldybės ribas. Atmetus prašymą šiuo būdu, jis toliau nebenagrinėjamas ir laikoma, kad užduotis yra įvykdyta. Atmestą prašymą pagrindinis TIIIS administratorius perskiria atitinkamai savivaldybei, kuri užbaigia derinimo procesą.

Jeigu tą patį planą geodezininkas teikia pakartotiniam derinimui, tačiau nepakoreguoja plano ribų, prašymas vėl bus nukreipiamas atitinkamai savivaldybei, pagal nustatytas veikimo teritorijas.

 

 

ERDVINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

 

Rekomenduojame peržiūrėti SEDR teikimo į TIIIS specifikaciją, skirtą savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių darbuotojams.

 

Iki kada privaloma pateikti savo sutvarkytus duomenų rinkinius, atitinkančius naujausią SEDR specifikaciją? 

Pagal LR geodezijos ir kartografijos įstatymą „Inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai žemės ūkio ministro nustatyta tvarka: <...> tvarko jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis ir juos integruoja į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų erdvinių duomenų rinkinį. Ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą pateikia pagal šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 14 punkte nurodytą specifikaciją sutvarkytus jų valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis. Iki šio termino į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą gali teikti iki 2021 m. gruodžio 31 d. parengtų inžinerinių tinklų planų erdvinius duomenis šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 15 punkte nurodytame tvarkos apraše nustatyta tvarka.“

Sutvarkyti duomenys, atitinkantys SEDR specifikaciją, keliami į TIIIS FTP (ang. file transfer protocol).

 

 

Kokie duomenų formatai yra priimami?

Teikti reikia GIS, ESRI FileGDB, arba atviru Shapefile formatu, kurį palaiko dauguma GIS programinių įrangų, tame tarpe QGIS ir AutoCAD platformos programinė įranga: AutoCAD MAP, AutoCAD CIVIL.

 

 

Kur rasti duomenų bazės ir shape failo šablonus?

Visus šablonus galima rasti „Įrankiai ir šablonai“ srityje.

Įrankiai ir šablonai skiltis

 

 

Ar kiekvienas EDT turi turėti savo GIS specialistą?

Jeigu duomenų rinkinys yra nekintantis, tinklo sistema yra nekintanti ir stabili, tuomet užtenka pateikti duomenis vieną kartą. Jeigu tinklas dinamiškas, duomenys keičiasi, tuomet reikalingas asmuo, kuris gali tuos duomenis prižiūrėti ir pateikti (įmonės paskirtas, arba samdoma paslauga rinkoje).

 

 

Organizacijoje duomenys kaupiami ne FGDB ar SHP formatu (DWG, JPG, PDF ar kt.) Kaip susitvarkyti tokius duomenis?

FGDB (ang. ESRI file Geodatabase) formatas - ESRI geoduomenų bazės formatas, duomenys failų sistemoje saugomi kaip aplankai.

SHP (ang. Shape File) formatas - ESRI atviras, vektorinių duomenų formatas, naudojantis SHP, SHX ir DBF failus.

Norint sutvarkyti organizacijoje turimus duomenis ir juos pateikti FGDB ar SHP formatu, galima pasinaudoti ArcGIS programine įranga: ArcGIS Pro, ArcMap arba nemokamai galima naudoti QGIS programą. Kaip jomis naudotis galima rasti internete (daugiausiai anglų kalba).

Taip pat duomenis sutvarkyti galima ir kitomis priemonėmis, svarbiausias reikalavimas duomenų pateikimui - duomenys turi būti sukelti į vientisą duomenų rinkinį, atitinkantį SEDR struktūrą (žr. SEDR specifikaciją).

 

 

Organizacijoje duomenys kaupiami FGDB formatu, tačiau neatitinka SEDR specifikacijos. Kaip susitvarkyti tokius duomenis?

Galima pasinaudoti įrankiu „SEDR į TEDR“. Aprašymas ir įrankis.

 

 

Ar į el. TOPD paslaugą seniau pateikti erdviniai duomenys persikels į TIIIS automatiškai?

Ne, duomenys teikiami į TIIIS tokiu pačiu principu kaip ir į TOPD. Šiuo metu SEDR specifikaciją atitinkančių duomenų perkėlimas vykdomas erdvinių duomenų tvarkytojų, kurie juos teikia į FTP. Duomenys teikiami duomenų bazėmis arba SHAPE failais, kiekvieną mėnesį. Kokie duomenys bus pateikti, tokie ir persikels į TIIIS.

 

 

Kas gali teikti erdvinius duomenis į FTP?

Į FTP turi teikti erdvinių duomenų tvarkytojai, turintys EDT administratoriaus rolę.
Perkant SEDR tvarkymo paslaugą, prisijungimai prie FTP negali būti perduoti. Jie skirti asmeniškai tiems asmenims, kuriems tie duomenys priklauso.

 

 

Kaip prisijungti prie FTP?

Parašykite el. paštu TIIIS@ssva.lt, kad Jums reikalinga prieiga prie FTP;

Laiške nurodykite savo mobilaus telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. SMS žinute gausite slaptažodį, o elektroniniu laišku – prisijungimo vardą;

Kai gausite prieigą, informuosime el. paštu.

Kaip atlikti tolimesnius veiksmus rasite skiltyje „Naudotojų vadovai“ esančioje el. paslaugų erdvinių duomenų tvarkytojų instrukcijoje 5.2. skyriuje.

 

 

Ar būtų galimybė EDT išbandyti duomenų pateikimą per FTP pirmą kartą?

Galima iš karto teikti į produkcinę aplinką. Jeigu duomenų rinkinyje bus klaidų, jis nebus įkeliamas, o klaidos bus nurodytos klaidų ataskaitoje. Dėl konkrečios informacijos kreiptis į TIIIS@ssva.lt

 

 

Keliant duomenų bazę į FTP, kur rasti informaciją apie klaidas?

Kontrolinės patikros ataskaitoje yra pateikiama informacija apie duomenų perkėlimą į FTP. Jeigu duomenys buvo sėkmingai pateikti, kontrolinės patikros ataskaitoje matysite užrašą „Išvada: Pateikti duomenys sėkmingai importuoti“. Jeigu kontrolinės patikros ataskaitoje matysite šį įspėjimą „Pakete per didelis objektų kiekio skirtumas. Prašome patikrinti ar objektų kiekio skirtumas teisingas. Kritinis“. Reikia informuoti TIIIS veiklos administratorių el.paštu TIIIS@ssva.lt apie teisingai/neteisingai pateiktus duomenis.

 

 

Ar duomenis į FTP galima teikti dažniau?

Šiuo metu reikia teikti 1 kartą per mėnesį, tačiau teikti galima ir dažniau. Įkėlus, duomenis apdoroja įrankis, kuris nustatytas veikti kiekvieną naktį, o pateikti duomenys žemėlapyje atsivaizduoja po kelių dienų.

 

 

Ar galima pateikti daugiau, nei vieną IP adresą vienai organizacijai?

Galima pateikti tik vieną organizacijos išorinį IP adresą. Taip užtikrinamas saugumas. Jeigu IP adresas ateityje keisis, privalėsite informuoti pagrindinį TIIIS administratorių (Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ)

 

 

Jeigu duomenis teikiame, tačiau nespėsime visų 100 proc. pateikti iki nurodyto laiko?

Reikia vadovautis įstatymu: Pagal geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio 3 punktą inžinerinius tinklus, valstybinės reikšmės kelius valdančios institucijos ir įmonės, geležinkelių infrastruktūros valdytojai, turi pateikti savo valdomų inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. į Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

 

 

Ar yra numatytos sankcijos, jei įmonė nespės sukelti erdvinių duomenų į sistemą?

Reikia vadovautis įstatymu. Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ

 

 

Ar reikės toliau teikti TIIIS duomenis po tinklų perdavimo?

Erdvinių duomenų savininkas turi užtikrinti, kad jo erdviniai duomenys būtų teikiami į TIIIS. Pasikeitus savininkui- naujas savininkas turi užtikrinti erdvinių duomenų teikimą į TIIIS.

Į TIIIS pateikę TEDR užtikrinsite, kad paslaugos gavėjai gaus duomenis tose teritorijose, kuriose užsakovas užsakys. TEDR teikiamas kas mėnesį, arba kai duomenys yra reikšmingai atnaujinami.

 

 

Ar derinant planus duomenys neatsinaujina automatiškai?

Geodezininkas derindamas planą  teikia DWG formato išmatuotą brėžinį, kurį tikrina atitinkamos savivaldybės darbuotojas ir kartu inžinerinių tinklų valdytojai. Gautus DWG erdvinių duomenų tvarkytojai suintegruoja į savo tvarkomus erdvinių duomenų rinkinius, kuriuos po to teikia į TIIIS.

Duomenų rinkinio pateikimas į TIIIS yra atskiras procesas nuo planų derinimo - duomenų rinkinį į TIIIS turi pateikti duomenų savininkas, kuris tuos duomenis turi peržiūrėti ir sutvarkyti pagal SEDR specifikaciją.

 

 

Kaip elgtis, kai prarasta informacija apie savo turimus inžinerinius tinklus?

Jeigu parasta informacija, turto savininkas turi dėti visas pastangas, kad tą turtą susirastų ir jį koordinuotų. Jeigu tai yra neįmanoma, galima tinklo vietą apytiksliai apibrėžti linija kodu 3999 – planinės padėties klaida, kuri nurodyta SEDR specifikacijoje:

2.15.7. 3999 linija Planinės padėties klaida Inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

 

 

Ar pateikus duomenis kartą per mėnesį į FTP, nebebus gaunama užduotis „Pateikti erdvinius duomenis“?

Priklausomai nuo to, kokį Organizacija pasirenka duomenų teikimo būdą.

Galimi teikimo būdai:

 • Rankinis
 • Automatinis
 • Rankinis ir automatinis.

Jei pasirenkamas automatinis  duomenų teikimo būdas – tuomet užduotis “pateikti erdvinius duomenis” nebebus gaunama, o duomenys užsakovams bus pateikiami tik automatiniu būdu (iškerpami iš pateikto duomenų rinkinio).

Jei pasirenkamas rankinis ir automatinis teikimo būdas – duomenys bus iškerpami automatiniu būdu iš pateikto duomenų rinkinio, taip pat bus gaunama užduotis „pateikti erdvinius duomenis“. Taip paliekamas pasirinkimas prisegti papildomus duomenis, jeigu tokių yra.

 

 

Kada bus duomenų sinchronizavimas per TIIIS?

Automatinis erdvinių duomenų sinchronizavimas gali būti vykdomas, tačiau šiuo metu dar nėra patvirtinto teisės akto. Dar derinama, bet laukiame norinčiųjų organizacijų, su kuriomis testinėje aplinkoje jau galėtume atlikti automatinį duomenų sinchronizavimą.

 

 

Ar teikti pilnos struktūros duomenis, ar galima eliminuoti tuščius sluoksnius?

Jeigu EDT neteikia kurio nors sluoksnio, nors ankščiau teikė, laikoma, kad šiuo metu EDT šiame sluoksnyje erdvinių duomenų neturi.

 

 

Kada bus galima matyti šulinių kortelių, kurios buvo perduotos į TIIIS, informaciją žemėlapyje?

Kortelės yra tinklo savininko ir jis gali jas prisegti duomenų išdavimo metu jei reikia užsakovui.

 

 

Ar savivaldybės žemės ūkio skyrius, kaip duomenų valdytojas, privalo pateikti duomenis apie kelių/geležinkelių zonose esančius melioracijos įrenginius?

Taip, jei šiuos įrenginius valdo savivaldybė.

Erdviniai duomenys turi atitikti SEDR reikalavimus: tinkami kodai, struktūra, erdvinių objektų planinės padėties tikslumas iki 1 m.

 

 

Savivaldybė įmonei perduoda nekokybiškus erdvinius duomenis, sukauptus po 2019 m., kuriuos savivaldybė turėjo tvarkyti kokybiškai pagal teisės aktus, nes už tai gaudavo finansavimą. Duomenų sutvarkymas inžinerinei įmonei reikalautų resursų. Ar inžinerinės įmonės turi teisę reikalauti iš savivaldybės perduoti kokybiškai sutvarkytus duomenis?

Klaidos pastebėjimo atveju manome, kad reikia rašyti pretenziją į savivaldybę.

 

 

Inžinerinių tinklų valdytojai jau yra perdavę savo turimus duomenis DWG ir PDF formatu, ar reikia dar ką nors papildomai daryti?

Erdvinių duomenų savininkas turi užtikrinti, kad jo erdviniai duomenys būtų teikiami į TIIIS pagal SEDR struktūrą nuo 2023 m. Erdvinius duomenis gali teikti duomenų savininkas (pvz. vandens tiekimo įmonė), samdoma įmonė arba savivaldybė pagal susitarimą (raštišką). Prievolė pasirūpinti, kad būtų įgyvendintas įstatymo reikalavimas tenka inžinerinės infrastruktūros savininkui.

 

 

Ar galima įkelti bent situacijų schemas tų vietovių, kuriose nėra inventorizuoti inžineriniai tinklai, kad projektuotojai galėtų iš dalies žinoti tinklų išdėstymo vietas?

Teikiami erdviniai duomenys turi atitikti SEDR reikalavimus.

Jeigu nėra žinių apie inžinerinio tinklo padėtį (iki 1 m), reikia sukurti apytikslius tinklo erdvinius duomenis ir naudojant 3999 kodą sukurti teritorijos kontūrą, kurio viduje ir turėtų būti nežinomos padėties tinklas.

 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms senais laikais kolūkio tinklai buvo perduoti kaip komplektas be jokių dokumentų, tinklas buvo paklotas iš techninių plastikinių vamzdynų. Tokio vamzdyno padėties nustatyti dar neįmanoma: tarpinių šulinių nėra, ieškikliai plastiko neaptinka. Geodezininkai atsisako atlikti matavimus. Kaip išspręsti šią problemą?

Kai nėra pakankamai tiksliai (iki 1 m) žinoma tinklo padėtis, tai tokių tinklų apytikslės aprėpties ribos gali būti parodytos kaip inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba (kodas 3999). Kodas 3999 naudojamas kai nėra patikimos medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti objekto padėtį vietovėje.

 

 

Įmonė neturi finansinių galimybių atlikti duomenų tvarkymo ir pateikimo. Siūlome duomenų pateikimo klausimą nukelti daug vėlesnei datai.

Dėl įstatymo keitimo reikia kreiptis į Aplinkos ministeriją.

Siūlome laikinai naudoti inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos ribos kontūrą (kodas 3999), kad būtų nustatytos bent apytikslės turimų tinklų vietos.

 

 

Įmonė turi tik apie 2 km šilumos tinklų, daugiau plėstis nenumatyta ir tai būtų vienkartinis duomenų įvedimas. Topografinių planų, projektų nederiname. Neturime nei specialistų nei  programinės įrangos tokiems darbams, o mūsų įmonė priklauso savivaldybei. Ar yra galimybė, kad savivaldybė už mus suvestų duomenis į TIIIS?

Erdvinių duomenų savininkas turi užtikrinti, kad jo erdviniai duomenys būtų teikiami į TIIIS pagal SEDR struktūrą nuo 2023 m. Juos gali teikti arba duomenų savininkas (šilumos tiekimo įmonė) arba tų duomenų tvarkytojas (įmonė, savivaldybė – pagal susitarimą). Susitarimas turi apimti atsakomybių dėl duomenų tvarkymo, archyvinių duomenų integravimo ir duomenų teikimo į TIIIS pasiskirstymą.

Duomenys turi būti teikiami į TIIIS savininko vardu, o erdvinių duomenų tvarkymą gali atlikti arba duomenų savininkas (šilumos tiekimo įmonė) arba tų duomenų tvarkytojas (įmonė, savivaldybė – pagal susitarimą). Susitarimas turi apimti atsakomybių dėl duomenų tvarkymo pasiskirstymą.

 

 

Kaip teisingai rašyti tvarkytojo ID?

Teikiant duomenų rinkinį, kuriame yra skirtingų savininkų duomenys (pvz. kai savivaldybė tvarko ir tam tikros inžinerinių tinklų įmonės duomenis, ir savo), sistemoje bus nurodytas to tvarkytojo identifikatoriaus numeris (TID), kuris pateikė duomenis. T. y. TID bus vienodas visiems objektams, nepriklausomai kas buvo nurodyta duomenų rinkinyje. Taip padaryta, kad būtų išvengta klaidų, kai tas laukas būna neužpildytas, arba užpildytas neteisingai.  

 

 

Ar inžinerinių tinklų įmonėms reikia pildyti Integruoti_p sluoksnį?

Integruoti_p sluoksnis reikalingas savivaldybėms, kadangi pagal šį sluoksnį jos teikia ataskaitas ir gauna finansavimą. Inžinerinių tinklų valdytojams tai nereikalinga.

 

 

Įvykus tinklų rekonstrukcijai duomenys į TIIIS pateikiami po savaitės ar mėnesio, bet į geoportal.lt - jau sekančią dieną. Tai tinklų duomenys geoportal.lt teisingesni negu TIIIS?

TIIIS yra sistema, kurioje yra daug Lietuvos įmonių, taigi duomenų apimtis yra didelė. Duomenų teikimo dažnumas ir greitumas yra kiekvieno prisijungusio EDT atsakomybėje. Jeigu tinklus norima teikti dažnai į TIIIS, ne tik kas mėnesį - tuomet reikia teikti automatiniu būdu sinchronizuotai. Geoportal.lt įmonės nėra įpareigotos teikti duomenų, ten galioja atskiros sutartys. Geoportal.lt negali atkartoti TIII sistemos, taip pat neįmanoma, kad visos įmonės pateiktų duomenis per vieną dieną.

 

 

O kaip savivaldybė galės integruoti į sistemą atliktą rajono želdinių inventorizaciją?

Jeigu inventorizacijos metu buvo atliktas tam tikras kartografavimo veiksmas ir jo rezultatas yra medžių, želdinių padėtys, savivaldybės darbuotojas turi teisę remtis ta medžiaga, jeigu ji yra pakankamo tikslumo ( iki 1 metro) ir savarankiškai kelti duomenis į tą pačią SEDR duomenų bazę. Naujos duomenų bazės želdiniams kurti nereikia.
Jeigu reikalinga išlaikyti ryšį su inventorizacinėmis lentelėmis ir geometrija, tuomet reikia galvoti apie unikalius numerius objektams, kuriuos būtų galima įrašyti prie geometrinių duomenų ir susieti geometrinius duomenis su tomis inventorizacinėmis lentelėmis. Susiejimo variantų galima sugalvoti ir daugiau.

 

 

Nuo 2023 m. savivalda rūpinsis/įvedinės tik vartotojų įvadus, o pagrindines trasas pateikinės tinklų valdytojai?

Taip.

 

 

Ką daryti su duomenimis, kuriuos savivaldybė perdavė inžinerinių tinklų valdytojams?

Savivaldybė turėtų perduoti duomenis su lydraščiu duomenų tvarkytojui, kuris pilnai teiks ir tvarkys duomenis, tuomet savivaldybei reikėtų tuos perduotus tinklus panaikinti. Taip būtų išvengiama susidubliavimų. Mažoje savivaldybėje tai galima padaryti greičiau, diesnėje tai gali užtrukti ir ne vienus metus.

 

 

Ar LAKD ir geležinkelių infrastruktūros valdytojas ruošiasi teikti savo duomenis? Kaip išsidalinti šiuos topografinio plano duomenis?

LAKD geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi užregistruotus žemės sklypus. Kai kurie kabeliai išeina už sklypų ribų, tačiau  atskaitinis kontūras – sklypų ribos.

 

 

Kai ESO dujotiekio įvadas ar elektros dėžutė pasislenka per 1 m - kas turėtų tikslinti inžinerinių tinklų planą?

Jeigu kalbama apie elektros dėžutę, dažniausiai tai geodezininkų matavimo klaida. Bet kokiu atveju jeigu nesutampa, tuomet reikia vadovautis naujai pateiktu geodezininko planu.

 

 

SEDR INTEGRAVIMAS

 

Kokie įstatymai reglamentuoja SEDR integravimą?

Žiūrėkite skiltyje teisinė informacija.

 

 

Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo (8. SEDR kaupiami ED, kurių tikslumas yra ne mažesnis kaip 1,00 m). Kaip savivaldybės turės iš didesnio tikslumo pagaminti ED, kurių tikslumas turi būti ne mažesnis, nei 1,00 m?

Svarbu, kad sukelti duomenys nebūtų mažesnio tikslumo nei 1 m., o tikslesniems duomenims nieko daryti nereikia.

 

 

Ar gausime SEDR patikros klaidų patikros rezultatus?

Taip, SEDR patikros rezultatais bus pasidalinama įprastine tvarka.

 

 

SEDR numatytas atributas „Viesas“. Jeigu objekto tam tikros dalies nenorima viešinti, ar reikia karpyti?

Objekto dalį, kurios nenorima viešinti, galima nukirpti ir jai uždėti atributą (kad neviešinama). Arba dėti tokį atributą visam objektui. Tokiu atveju objektas neatsivaizduos žemėlapyje, tačiau visi „nevieši“ objektai bus parsisiunčiami bendrąja tvarka užsakant TIIIS2 paslaugą.

 

 

Kokios linijos gali riboti plotus?

Peržiūrėti galite čia: Ribos_galincios_riboti_plotus.xlsx

 

 

Jeigu suderinto plano didžioji dalis patenka į savivaldybę „A“, o maža dalis į savivaldybę „B“, ar savivaldybei „B“ integruojant planą į SEDR, reikia integruotų plotų lentelėje formuoti integruotą plotą tik pagal patenkančią mažą dalį, ar visą pateikto plano ribą?

Savivaldybė „B“ formuoja savo savivaldybės teritorijoje patekusios plano dalies integruotą plotą:

Jeigu savivaldybės „B“ teritorijoje gautoje plano dalyje yra objektų, juos reikia suintegruoti (savo savivaldybės ribose).

Jeigu objektų nėra, galimai geodezininkas teikdamas planą derinimui netiksliai apsibrėžė savivaldybių ribas. Tokiu atveju integruoto ploto brėžti nereikia.

 

 

Integruojant duomenis į SEDR, kokius atributinius laukus reikia pildyti sluoksnyje „Integruoti_p“?

Erdvinių duomenų tvarkytojas, integruojant duomenis į SEDR pildo tuos atributinius laukus, kuriems užpildyti turi informacijos. Visi laukai nurodyti SEDR specifikacijos 2.34. punkte:

Integruoti_p sluoksno atributiniai laukai

 

 

GKTR 2.01:2023 II skyriaus 18.4. punktas „savitakinių inžinerinių tinklų skysčio tekėjimo kryptis, kuri nurodoma plane ir kurios viršuje nurodomas nuolydis, o apačioje – tinklo atkarpos ilgis.“ Kokiame sluoksnyje turėtų būti dedama ši informacija?

Erdvinių duomenų rinkinyje nenumatytas krypčių ir užrašų teikimas. Geodezininkams teikiant brėžinį tai galima teikti išimčių sluoksnyje (žr. išimčių sąrašą (ignoruojami kodai).

 

 

Kokią paskirtį reikia rašyti aplink namą išklotom plytelėm, ar atskirai nuo kiemo esančiai nevažiuojamajai dangai?

Pildoma SEDR specifikacijoje klasifikatoriaus „Dang_paskirtis“ nurodyta reikšmė „Kita“ arba „nn“, taip pat laukas gali būti neužpildytas.

 

"Kita" arba "nn" paskirtis

 

 

Pėstiesiems skirta aikštė – „aikšt“. Gal galite pateikti pavyzdį, kur naudojama paskirtis „aikšt“?

SEDR specifikacijoje klasifikatoriaus „Dang_paskirtis“ reikšmė „aikšt“. Tokia aikštė nėra skirta judėjimui, kaip kad šaligatvis ar pėsčiųjų/dviračių takas, taip pat nėra sporto aikštė, nors galimai ir gali turėti tokią pačią dangą

 

"Aikst" paskirtis

 

ŠULINIŲ/KAMERŲ NUMERIŲ REZERVAVIMAS

 

Kam suteikiami šulinių ir kamerų numeriai per TIIIS portalą?

Aprašyta GKTR 2.01:2023 III skyriuje. Suteikiama šuliniams bei kameroms. Rezervuojant numerius, reikia dėti aprašomuosius taškus (erdviniai objektai, kurių kodai 3109, 3209, 3309, 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909). Rezervavus šulinius geodezininkas mato tik savo užsakytus.

Numeriai TIIIS suteikiami tik naujiems ar atnaujintiems šuliniams ir kameroms. Visiems kitiems įrenginiams, kuriems reikalingos kortelės ir kurių numeriai nėra rezervuojami per TIIIS, gali būti kuriamos kortelės, tačiau numeraciją turi suteikti geodezininkas arba inžinerinių tinklų valdytojas. Tokia kortelė gali būti pateikta į TIIIS sistemą kaip papildomas dokumentas.

 

 

Kaip rezervuoti šulinių/kamerų numerius per TIIIS?

Žiūrėkite naudotojų instrukcijoje.

 

 

GKTR turi būti priedas nurodantis, kaip atrodo šulinių kortelė. Kur jį rasti?

Rasite GKTR 2.01:2023

 

 

Kaip derintojui žinoti, ar šulinys rezervuotas TIIIS sistemoje?

Atpažinti galima pagal šulinio numerį. Per TIIIS suteiktas numeris susideda iš nomenklatūros numerio ir eilės numerio.

EDT aplinkoje, vykdant „Priimti ED“ užduotį, žemėlapyje galima įsijungti sluoksnį „Šulinių numeriai“. Ten bus pateikta visa šulinių numerių rezervacijos informacija apie nagrinėjamą prašymą.

Šulinių numerių rezervacijos sluoksnis EDT aplinkoje

 

 

Ar senų šulinių numeriai (nerezervuoti per TIIIS) turi keistis? 

Ne. Esami šuliniai turi savo numerius, kurie jau suteikti seniau. Integruojant objektus į SEDR yra atskiri atributiniai laukai, kur įrašomas senas šulinio numeris, jeigu toks yra. Taip pat, jeigu numeris rezervuojamas iš naujo, galima įrašyti ir naują numerį. 

 

 

Kamera patenka į kelis nomenklatūros lapus. Kur dėti aprašomąjį tašką šulinių/kamerų numerių rezervacijai?

Jeigu kameroje yra ne vienas šulinys, ID tašką galima dėti į centrą. Tačiau kai kameros kontūras apima kelias skirtingas nomenklatūras, tada aprašomąjį tašką galima dėti ten, kur kamera apima daugiausiai nomenklatūrinio lapo vietos, arba dėti ant pagrindinio dangčio (pvz. „A“).

 

 

Ar prie esamų šulinių reikia sukelti seną informaciją ir jau turimas senas korteles?

Jeigu sudaromas inžinerinių tinklų planas ir matuojami įvadai, kurie jungiami į seną šulinį, numeriai rezervuojami iš naujo sistemoje, tuo pačiu metu keliamos ir naujos patikslintos kortelės.

 

 

Matuojant vietovėje geodezininkas neatpažįsta komunikacijos dangčio ir rodo jį kaip „nežinomas“. Tos vietovės duomenys (šuliniai) yra identifikuoti ir pateikti į SEDR. Kaip elgtis tokiu atveju?

Geodezininkai atlikdami topografinių planų matavimus vietovėje neprivalo ieškoti papildomos informacijos apie objektus. Įkeliant duomenis į erdvinių duomenų rinkinį, tvarkytojas priima sprendimą apie geodezininko pateiktus duomenis. Jeigu rinkinyje jau yra nuo seniau identifikuotas šulinio dangčio tipas, tuomet integruotojas, tvarkantis savo erdvinių duomenų rinkinį, gali tik patikslinti naujai išmatuoto šulinio dangčio padėtį ir palikti seniau nurodytą atributiką.

Jeigu yra poreikis tiksliai identifikuota kokiai komunikacijai priklauso šulinio dangtis, tokią informaciją turi turto savininkas (vandentiekio, šilumos įmonės).

 

 

Šulinio dangtis uždengtas (pvz. užkastas žvyru) ir neįmanoma tiksliai išmatuoti jo padėties. Kaip DWG brėžinyje jį pažymėti?

Kai vietovėje dėl tam tikrų priežasčių (vykstančių statybų ar kt.) neįmanoma nustatyti tikslios šulinio dangčio padėties, geodezininkas gali pažymėti tai, ką mato vietovėje (jeigu mato žemės plotą, kuriame supiltas, suverstas gruntas, tuomet ir žymimas atitinkamas objektas.

 

 

KITA INFORMACIJA

 

GKTR 2.01:2023 II skyriaus 18 punktas. „Paskirtis“ atributas bei klasifikatorius su reikšmėmis nėra aprašytas. Ar pagrįstas reikalavimas iš geodezininkų pildyti paskirtį pagal SEDR klasifikatorių? Jeigu ne – kokiomis reikšmėmis geodezininkai turi užpildyti paskirtį, kad vėliau perkeliant tokius duomenis į SEDR būtų galima tinkamai priskirti reikšmes pagal SEDR specifikaciją?

GKTR 2.01:2023 II skyriaus 18 punktas:

„18.  Taip pat nustatomos šios inžinerinių tinklų elementų savybės:
18.1.    inžinerinių tinklų paskirtis <...>.“

Geodezininkai planus rengia vadovaujantis tik GKTR. Atributas „Paskirtis“ yra skirtas EDT poreikiams (pvz. vandentiekio įmonėms), kurie remiasi SEDR specifikacija ir kaupia informaciją apie savo tinklus. Jeigu tinklų valdytojui yra reikalinga, kad geodezininkas užpildytų paskirtį, tai turėtų būti susitarta tarpusavyje.

 

 

Pralaidos žiočių (kodas 2241) „Aukstis“ ir „Atskaita“ kaupimas SEDR: GKTR yra, SEDR – ne. Tai aktuali informacija, kuri neperkeliama į SEDR.

SEDR specifikacijoje pralaidos žiotys (kodas 2241) turi atributą „Aukstis“. „Atskaita“ atributo nėra.

Drenažo žiočių ar kitų statinių aukščius pažymėti galima naudojant kodus 2675 ir 2676:

2675. Sienos, griuvėsių, postamento, rezervuaro viršaus aukštis; tunelio lubų ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis; hidrotechninio įrenginio ar kito statinio viršaus aukštis.

2676. Tilto konstrukcijų apačios, požeminio rezervuaro apačios ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis; hidrotechninio įrenginio ar kito statinio apačios aukštis.

 

 

Objektai kodais 3802 ir 3103, ar tai tik tušti vamzdžiai? Jei taip, kam reikalinga šiems sluoksniams nurodyti įtampą?

3802 kodas išreiškia ryšių kanalizaciją, o 3103 – elektros kabelių kanalizaciją. Kabelių kanalizacija yra toks inžinerinio tinklo tipas, statybos būdas. Kai į iš anksto įrengtus kanalus eksploatacijos metu patalpinami kabeliai. Pats tinklas yra vamzdžiai, išreiškiami kodais 3103 ir 3802 nepriklausomai nuo to ar kabeliai yra ir kiek jų yra.

Atributiniai sluoksniai pildomi tada, kai turima informacijos.

Situacija:

Vietovėje yra vienas vamzdis kodu 3802, tačiau nežinoma kiek jame yra kabelių. Tokią detalią informaciją geodezininkas, jeigu reikia, gali išsiaiškinti su turto valdytoju, kuris tokią informaciją apie savo turtą turi ir kaupia. Jeigu tokia informacija nežinoma, geodezininkas žymi tik tai, ką mato - atkastų vamzdžių kiekį, o savivaldybės derintojui aktualu sužiūrėti tik ar plane nurodyta atributika sutampa su anotacijomis.

GKTR šiuo metu nėra nurodyta „k_savybes“ ir „v_savybes“, kurie nurodyti SEDR specifikacijoje. Planuojamas GKTR patikslinimas.

 

 

Objektai kodais 2433, 2434, 2440. 2433 skirtas, jeigu bordiūras yra iškilęs aukščiau už šaligatvį 2 cm. O jeigu neiškilęs, tai naudoti 2434? Kokiu kodu koduoti šaligatvius be apvado/bortelio ? Ar anksčiau visus objektus, kuriems buvo priskirtas kodas 2433 (anksčiau - „nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas“), dabar reikia perkoduoti į 2434?

SEDR specifikacijoje bordiūrus  galima koduoti šiais kodais:

2440 - Dirbtinę dangą ribojantis nužemintas bordiūras. Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė) arba kitos dirbtinės dangos nužemintas bordiūras. Žmonių su negalia, tėvų, vežančių vaikus vežimėliais, poreikiams pritaikytas nuožulnus arba iki kelio (gatvės) dangos lygio nužemintas bordiūras, kurio aukštis ne didesnis negu 2 cm.

2434 - Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be bordiūro. Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, kraštas be bordiūro.

2433 - Nevažiuojamosios dalies dirbtinę dangą ribojantis bordiūras. Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, bordiūras. Rodomas, kai bordiūras aukštesnis už dangą daugiau negu 2 cm.

2432 - Važiuojamosios dalies riba be bordiūro. Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė), kraštas be bordiūro.

Planuojama patikslinti GKTR dėl bordiūrų aukščio.

 

 

Nuolydis savitekiams vamzdžiams. Kokiais matavimo vienetais reikia teikti?

GKTR 2.01:2023 nustatyta, kad nuolydis turi būti skaičiuojama procentais:

„15.  Savitakio nuotakyno linijų pradžios ir pabaigos altitudės nustatomos:
15.1.    4 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra 2 proc. ir didesnis;
15.2.    2 cm tikslumu geodezinio pagrindo atžvilgiu, kai savitakio nuotakyno nuolydis yra mažesnis nei 2 proc.“

 

 

Kaip skirstomas dujotiekio tinklo slėgis?

Dujotiekio tinklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta:

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYME  apibrėžti aukšto, vidutinio ir mažo slėgio dujotiekiai:

Gamtinių dujų perdavimo sistema (toliau – perdavimo sistema)aukšto slėgio vamzdynai ir įrenginiai, įskaitant gamtinių dujų skirstymo stotis, dujoms iš įmonių, suskystintų gamtinių dujų sistemų perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius, taip pat statiniai ir priemonės šiems vamzdynams veikti. Perdavimo sistema taip pat vadinama magistraliniu dujotiekiu.
mažo slėgio dujotiekis – ne didesnio kaip 0,1 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti;
vidutinio slėgio dujotiekis – didesnio kaip 0,1 bar, bet ne didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio dujų slėgio skirstymo sistemos, vartotojo sistemos vamzdynai, taip pat įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ĮRENGIMO IR PLĖTROS TAISYKLĖSE nustatyta, kad šios Taisyklės nustato <....> nuo 16 bar iki 100 bar darbinio slėgio magistralinio dujotiekio vamzdynų (toliau – MDV), kuriais transportuojamos gamtinės dujos (toliau – dujos), taip pat dujų skirstymo, dujų kompresorių bei dujų apskaitos stočių (toliau – stotys) ir dujų slėgio ribojimo mazgų projektavimo ir statybos reikalavimus

SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖSE nustatyta, kad „39. Dujotiekiai, atsižvelgiant į jais transportuojamų dujų slėgį, skirstomi į“:

39.1. didelio slėgio (5 bar < MOP ≤ 16 bar);

39.2. vidutinio slėgio I kategorijos (2 bar < MOP ≤ 5 bar);

39.3. vidutinio slėgio II kategorijos (0,1 bar < MOP ≤ 2 bar);

39.4. mažo slėgio (MOP ≤ 0,1 bar).

Atsižvelgiant į aukščiau minėtas teisės aktų nuostatas, atitinkamai parengtas GKTR 2.01:2023 bei SEDR specifikacija.

Tai reiškia, kad pagal GKTR 2.01:2023 :

2.1. as Aukšto slėgio dujotiekis (16 bar < 100 bar);

2.2. ds Didelio slėgio dujotiekis (5 bar < MOP ≤ 16 bar);

2.3. ms Mažo slėgio dujotiekis (MOP ≤ 0,1 bar);

2.4. vs1 Vidutinis slėgis 1 (2 bar < MOP ≤ 5 bar);

2.5. vs2 Vidutinis slėgis 2 (0,1 bar < MOP ≤ 2 bar).

 

 

Kaip vaizduoti pandusą DWG plane?

Pandusas pagal GKTR žymimas kodu 2653:

Panduso kodavimas

 

Jei prie pastato yra tik pandusas, vaizduojama kodu 2653:

Pandusas prie pastato

 

Jei yra laiptai ir pandusas – tai laiptų aikštelė žymima 2654 kodu, o panduso kontūras, jei viduryje laiptų – pažymimas 2683:

Pandusas viduryje tarp laiptų

 

Jei pandusas šalia laiptų - išorinis kontūras 2653, o vidaus linija 2654:

Pandusas šalia laiptų

 

 

Kas yra „įvadas“?

Sąvoka „įvadas“ yra netiesiogiai apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 2.07.01:2003.

 

 

KONTAKTAI:

Statybos sektoriaus vystymo agentūra, VŠĮ

Dėl TIIIS klausimų susisiekti: TIIIS@ssva.lt
Tel.: +370 700 15100 (pasirinkite 4 Erdvinės informacijos departamentas, tada 1 Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema)