Rengiamų TPD viešinimas

Informuojame, kad TPDRIS skilties „Rengiami TP dokumentai“ informacija bus perkelta į TPS Vartų Planuoju skiltį „Rengiamų TPD viešinimas“ ir nuo 2024 m. birželio 18 d. bus skelbiama joje. Šioje skiltyje taip pat bus prieinami istoriniai teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo duomenys. Teisės aktų įgalioti asmenys, kuriems nustatyta funkcija TPDRIS viešinti informaciją apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, nuo 2024 m. birželio 18 d. norėdami įkelti naują pranešimą apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą, tai galės padaryti prisijungę prie TPS Vartų.