Naujienos

Publikuota : 2024-06-07

Informacinių sistemų TPS „VARTAI“, TPDRIS, TPDR pokyčiai

Aplinkos ministerija informuoja, kad užbaigtas Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (TPS „Vartai“) kūrimo procesas, integruojant 11 naujų el. paslaugų, suteikiančių papildomus Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) ir atnaujinto Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) funkcionalumus.

Šios el. paslaugos pradės veikti nuo 2024 m. birželio 18 d. ir bus pasiekiamos TPS „Vartai“ „Planuoju teritoriją“ ir „Stebiu teritoriją“ rubrikose.

2024 m. birželio 11-17 d. bus vykdomi atnaujintų TPDRIS, TPDR migravimo darbai. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu TDPRIS ir TPDR el. paslaugos nebus pasiekiamos.

Visi prašymai ir kiti procesų dokumentai, pateikti iki modernizuotų TPDRIS ir TPDR veikimo pradžios, bus perkelti į atnaujintas TPDRIS, TPDR ir jų nagrinėjimas bei kiti susiję procesai bus užbaigiami jose.

Sistemų sustabdymo laikotarpiu, 2024 m. birželio 11-17 d., TPDRIS ir TPDR užduočių vykdymo terminai bus pratęsti. Pažymėtina, kad TPDRIS sustabdymo laikotarpiu vykdytų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų, apie kurias informacija buvo teikta teisės aktuose nustatytose visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus TPDRIS, kartojimas netikslingas. Atsižvelgiant į tai, nebus reikalaujama iš naujo pakartoti visos viešinimo procedūros. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą viešinimo procedūrą, visuomenei turi būti sudaryta galimybė teisės aktų nustatytais terminais tik per TPDRIS susipažinti su dokumento sprendiniais ir teikti pasiūlymus bei dalyvauti pakartotiniame viešame svarstyme.

Informuojame, kad TPDRIS skilties Rengiami TP dokumentai“ informacija nuo 2024 m. birželio 18 d. bus perkelta į TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltį „Rengiamų TPD viešinimas“ (atkreipiame planavimo organizatorių dėmesį dėl poreikio tokiu atveju peržiūrėti pranešimų turinį). Šioje skiltyje taip pat bus prieinami istoriniai teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo duomenys. Teisės aktų įgalioti asmenys, kuriems nustatyta funkcija TPDRIS viešinti informaciją apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, nuo 2024 m. birželio 18 d. norėdami įkelti naują pranešimą apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą tai galės padaryti prisijungę prie TPS „Vartai“. Jų paskelbta informacija bus skelbiama TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltyje „Rengiamų TPD viešinimas“. 

Nuo birželio 18 d. minėtų sistemų el. paslaugos bus teikiamos tik per TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt). Buvusios TPDRIS (http://www.tpdris.lt) ir TPDR (www.tpdr.lt) svetainės bus panaikintos.

Esamų TPDRIS, TPDR naudotojų prieigos teisės (rolės) išliks, tačiau norėdami sėkmingai nuo 2024 m. birželio 18 d. prisijungti prie modernizuotų sistemų ir jose dirbti, naudotojai turės prisijungti prie TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt) per e-valdžios vartus. Kaip tai padaryti, galite rasti čia.

Naujų naudotojų prieigos teisės suteikiamos šia tvarka.

Teritorijų planavimo procesuose, kurie į atnaujintas sistemas bus perkelti parengiamajame ar rengimo etape, kai dar nebuvo įkelti sprendinių konkretizavimo stadijos dokumentai – teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai – TDPRIS bus reikalaujama juos įkelti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją.

Tuose procesuose, kuriuose teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai jau buvo įkelti į TPDRIS, modernizuotoje sistemoje bus reikalaujama juos atnaujinti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją tik tada, jei jie bus koreguojami ar tikslinami.

2024 m. birželio 14 d. vyks įvadiniai mokymai, kaip naudotis naujomis TPDRIS, TPDR, TPS „Vartai“ el. paslaugomis, kurių metu naudotojus supažindinsime su šių el. paslaugų funkcionalumais, pristatysime žemėlapių katalogą, atnaujintus su teritorijų planavimu susijusius skaitmenizuotus procesus ir sukurtą naują asmenų informavimo bendro naudojimo komponentą. Į mokymus galite registruotis iki birželio 13 d. 13 val. čia.

Birželio – liepos mėnesiais planuojami detalūs mokymai, kaip naudotis atskiromis el. paslaugomis pagal naudotojų grupes ir modernizuotas paslaugas apimančias valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą, koregavimą. Informaciją apie planuojamus mokymus skelbsime Aplinkos ministerijos svetainėje ir TPS „Vartai“ naujienų rubrikoje.

Apie pastebėtas TPDRIS, TPDR veikimo technines klaidas po modernizuotų sistemų paleidimo (nuo 2024 m. birželio 18 d.) pirmomis modernizuotų informacinių sistemų veikimo savaitėmis bus galima pranešti el. pašto adresais:  tpdr-klaidos@eptp.lt (dėl TPDR), tpdris-klaidos@eptp.lt (dėl TPDRIS) (gausite automatinį pranešimą, patvirtinantį užklausos registraciją ir atskirą pranešimą, kai klaida bus išspręsta). Užklausose privalomai turi būti pateikiama informacija – antraštė (trumpas ir aiškus klaidos apibūdinimas), sutrikimą registravęs asmuo, sutrikimą registravusio asmens tel. numeris, sutrikimą registravusio asmens el. paštas, prioritetas, informacinės sistemos pavadinimas, detalus situacijos aprašymas ir sutrikimo ekranvaizdis.

Turintiems klausimų konsultacijos tiek teisės aktų taikymo, tiek sistemų naudojimo klausimais bus teikiamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo linijos telefonu +370 5 207 3333 (dėl teisės aktų taikymo spauskite „1“, dėl sistemų naudojimo „3“ (TPRIS, TPDR) arba „4“ (TPS „Vartai“)). Sistemų naudojimo klausimais taip pat galite kreiptis el. pašto adresais: tpdris@vtpsi.lt (dėl TPDRIS), tpdr@vtpsi.lt (dėl TPDR), vartai@vtpsi.lt (dėl TPS „Vartai“).

Daugiau informacijos apie projekto rezultatus ir TPS „Vartai“ galite rasti čia.

TPS „Vartai“ paslaugų katalogas pasiekiamas čia.