TPD erdvinių duomenų DWG ir SHP formatų bylų pavyzdžiai

Atkreipiame dėmesį! Teritorijų planavimo procesuose, kurie į atnaujintas sistemas bus perkelti parengiamajame ar rengimo etape, kai dar nebuvo įkelti sprendinių konkretizavimo stadijos dokumentai – teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai – TDPRIS bus reikalaujama juos įkelti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją.

Tuose procesuose, kuriuose teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai jau buvo įkelti į TPDRIS, modernizuotoje sistemoje bus reikalaujama juos atnaujinti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją tik tada, jei jie bus koreguojami ar tikslinami.

 

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis

Teritorijų planavimo dokumento rūšiai priskiriami teritorijų planavimo dokumentai (toliau – porūšiai)

 

SHP duomenų formato forma
pasisiuntimui

DWG duomenų formato forma
pasisiuntimui

Kodas

Teritorijų planavimo lygmuo

1. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai

1.1.Valstybės teritorijos bendrasis planas.

 B_LT_SHP_sablonas.zip

 B_LT_sablonas.dwg

B_LT

Valstybės

   1.2.Valstybės teritorijos dalies bendrasis planas.

 B_APS_SHP_sablonas.zip

 B_APS_sablonas.dwg

B_APS

1.3. Savivaldybės teritorijos bendrasis planas:

 

 

B_SAV

 

1.3.1. Miesto teritorijos savivaldybės bendrasis planas;

 B_SAVM_SHP_sablonas.zip

 B_SAVM_sablonas.dwg

B_SAVM

Savivaldybės

1.3.2. Rajono teritorijos savivaldybės bendrasis planas.

 B_SAVR_SHP_sablonas.zip

 B_SAVR_sablonas.dwg

B_SAVR

1.4. Savivaldybės teritorijos dalies bendrasis planas:

 

 

B_SAVD

Vietovės

1.4.1. Savivaldybės dalies bendrasis planas M 1:5001–1:10 000;

 B_SAVD10000_SHP_sablonas.zip

 B_SAVD10000_sablonas.dwg

B_SAVD10000

1.4.2. Savivaldybės dalies bendrasis planas nuo M 1:2001–M 1: 5000;

 B_SAVD5000_SHP_sablonas.zip

 B_SAVD5000_sablonas.dwg

B_SAVD5000

1.4.3. Savivaldybės dalies bendrasis planas M 1:2000.

 B_MSTD_SHP_sablonas.zip

 B_MSTD_sablonas.dwg

B_MSTD

  1.5. Detalusis planas.

 K_D_SHP_sablonas.zip

 K_D_sablonas.dwg

K_D

2. Specialiojo teritorijų planavimo dokumentai

2.1. Miškų tvarkymo schema.

 S_MSK_SHP_sablonas.zip

 S_MSK_sablonas.dwg

S_MSK

Valstybės

2.2. Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas:

 

 

S_INF

Valstybės

Savivaldybės

Vietovės

2.2.1.Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planas;

 S_INFT_SHP_sablonas.zip

 S_INFT_sablonas.dwg

S_INFT

2.2.2. Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas;

 S_INFK_SHP_sablonas.zip

 S_INFK_sablonas.dwg

S_INFK

2.2.3. Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialusis planas;

 S_ER_SHP_sablonas.zip

 S_ER_sablonas.dwg

S_ER

 

 

2.2.4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas;

 S_INFV_SHP_sablonas.zip

 S_INFV_sablonas.dwg

S_INFV

Savivaldybės

Vietovės

2.2.5. Šilumos ūkio specialusis planas;

 S_SU_SHP_sablonas.zip

 S_SU_sablonas.dwg

S_SU

2.3. Specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas:

 

 

S_Z

Valstybės

Savivaldybės

Vietovės

2.3.1. Žemėtvarkos schema;

 S_ZMS_SHP_sablonas.zip

 S_ZMS_sablonas.dwg

S_ZMS

2.3.2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.

 S_ZM_SHP_sablonas.zip

 S_ZM_sablonas.dwg

S_ZM

Vietovės

2.4. Saugomų teritorijų planavimo dokumentas:

 

 

S_ST

Valstybės

Savivaldybės

Vietovės

2.4.1. Saugomų teritorijų sistemos ar jos dalių schema;

 S_STS_SHP_sablonas.zip

 S_STS_sablonas.dwg

S_STS

2.4.2. Saugomų teritorijų ribų planas;

 S_STRP_SHP_sablonas.zip

 S_STRP_sablonas.dwg

S_STRP

2.4.3. Saugomų teritorijų tvarkymo planas;

 S_STTP_SHP_sablonas.zip

 S_STTP_sablonas.dwg

S_STTP

2.4.4. Saugomų teritorijų planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai);

 S_STPS_SHP_sablonas.zip

 S_STPS_sablonas.dwg

S_STPS

2.4.5. Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas.

 S_STPJ_SHP_sablonas.zip

 S_STPJ_sablonas.dwg

S_STPJ

Valstybės

2.5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos planavimo dokumentas:

 

 

S_KP

Valstybės

Savivaldybės

Vietovės

2.5.1. Kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų tvarkymo planas;

 S_KPV_SHP_sablonas.zip

 S_KPV_sablonas.dwg

S_KPV

2.5.2. Kompleksinių kultūros paveldo objektų ir jų apsaugos zonų tvarkymo planas.

 S_KPO_SHP_sablonas.zip

 S_KPO_sablonas.dwg

S_KPO

2.6. Žemės gelmių naudojimo planas.

 S_ZG_SHP_sablonas.zip

 S_ZG_sablonas.dwg

S_ZG

Vietovės

2.6. Kitas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

 S_KT_SHP_sablonas.zip

 S_KT_sablonas.dwg

S_KT

Valstybės

Savivaldybės

Vietovės