Informacinių sistemų TPS „VARTAI“, TPDRIS, TPDR pokyčiai

Publikuota : 2024-06-07

Aplinkos ministerija informuoja, kad užbaigtas Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos (TPS „Vartai“) kūrimo procesas, integruojant 11 naujų el. paslaugų, suteikiančių papildomus Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) ir atnaujinto Teritorijų planavimo dokumentų registro (TPDR) funkcionalumus.

Šios el. paslaugos pradėjo veikti nuo 2024 m. birželio 18 d. 13 val. ir yra pasiekiamos  TPS „Vartai“ (https://www.planuojustatau.lt/„Planuoju teritoriją“ ir „Stebiu teritoriją“ rubrikose. Pirmosiomis sistemos darbo valandomis dėl duomenų migravimo galimi trikdžiai. Atsiprašome už nepatogumus. 

2024 m. birželio 11-18 d. vyko atnaujintų TPDRIS, TPDR migravimo darbai.

Visi prašymai ir kiti procesų dokumentai, pateikti iki modernizuotų TPDRIS ir TPDR veikimo pradžios, perkelti į atnaujintas TPDRIS, TPDR ir jų nagrinėjimas bei kiti susiję procesai bus užbaigiami jose.

Sistemų sustabdymo laikotarpiu, 2024 m. birželio 11-18 d., ir dėl techninių klaidų kiekio 2024 m. birželio 19 d. netinkamai veikiant sistemoms, TPDRIS ir TPDR užduočių vykdymo terminai buvo pratęsti. Pažymėtina, kad TPDRIS sustabdymo laikotarpiu vykdytų teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų, apie kurias informacija buvo teikta teisės aktuose nustatytose visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus TPDRIS, kartojimas netikslingas. Atsižvelgiant į tai, nebus reikalaujama iš naujo pakartoti visos viešinimo procedūros. Tokiais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą viešinimo procedūrą, visuomenei turi būti sudaryta galimybė teisės aktų nustatytais terminais tik per TPDRIS susipažinti su dokumento sprendiniais ir teikti pasiūlymus bei dalyvauti pakartotiniame viešame svarstyme.

Informuojame, kad TPDRIS skilties Rengiami TP dokumentai“ informacija nuo 2024 m. birželio 19 d. bus skelbiama TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltyje „Rengiamų TPD viešinimas“ (atkreipiame planavimo organizatorių dėmesį dėl poreikio tokiu atveju peržiūrėti pranešimų turinį). Šioje skiltyje taip pat bus prieinami istoriniai teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo duomenys. Teisės aktų įgalioti asmenys, kuriems nustatyta funkcija TPDRIS viešinti informaciją apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, nuo 2024 m. birželio 19 d. norėdami įkelti naują pranešimą apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą, tai galės padaryti prisijungę prie TPS „Vartai“. Jų paskelbta informacija bus skelbiama TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltyje „Rengiamų TPD viešinimas“. 

Nuo birželio 18 d. 13 val. minėtų sistemų el. paslaugos teikiamos tik per TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt). Buvusios TPDRIS (http://www.tpdris.lt) ir TPDR (www.tpdr.lt) svetainės nebeveiks.
Esamų TPDRIS, TPDR naudotojų prieigos teisės (rolės) išliks, tačiau norėdami sėkmingai nuo 2024 m. birželio 18 d. prisijungti prie modernizuotų sistemų ir jose dirbti, naudotojai turės prisijungti prie TPS „Vartai“ (www.planuojustatau.lt) per e-valdžios vartus. Kaip tai padaryti, galite rasti čia.
Naujų naudotojų prieigos teisės suteikiamos šia tvarka.

Teritorijų planavimo procesuose, kurie į atnaujintas sistemas bus perkelti parengiamajame ar rengimo etape, kai dar nebuvo įkelti sprendinių konkretizavimo stadijos dokumentai – teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai – TDPRIS bus reikalaujama juos įkelti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją.
Tuose procesuose, kuriuose teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai jau buvo įkelti į TPDRIS, modernizuotoje sistemoje bus reikalaujama juos atnaujinti pagal nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusią Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją tik tada, jei jie bus koreguojami ar tikslinami.
TPS „Vartai“ Planuoju teritoriją skiltyje DUK įkelti teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų DWG ir SHP formatų bylų pavyzdžiai.

Birželio – liepos mėnesiais planuojami detalūs mokymai, kaip naudotis atskiromis el. paslaugomis pagal naudotojų grupes ir modernizuotas paslaugas, apimančias valstybės, savivaldybės, vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą, koregavimą. Informaciją apie planuojamus mokymus skelbsime Aplinkos ministerijos svetainėje ir TPS „Vartai“ naujienų rubrikoje.

Turintiems klausimų konsultacijos tiek teisės aktų taikymo, tiek sistemų naudojimo klausimais bus teikiamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Konsultavimo linijos telefonu +370 5 207 3333 (dėl teisės aktų taikymo spauskite „1“, dėl sistemų naudojimo „3“ (TPRIS, TPDR) arba „4“ (TPS „Vartai“)). 

Sistemų naudojimo klausimais ar nustačius jose techninių klaidų, galite kreiptis el. paštu vartai@vtpsi.lt. Kreipiantis šiuo paštu nurodykite:
1) laiško antraštę su informacinės sistemos pavadinimu (pvz. „TPDRIS“);
2) pranešimo kategoriją ir trumpą aprašymą (konsultacija ar sutrikimas, pvz. sutrikimas – Viešinimas);
3) pranešimą registruojančio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas, tel. nr.);
4) pranešimo svarba (skubus, vidutinis, mažareikšmis);
5) detalus pranešimo aprašymas ir ekranvaizdis.

Daugiau informacijos apie projekto rezultatus ir TPS „Vartai“ galite rasti čia.
TPS „Vartai“ paslaugų katalogas pasiekiamas čia.
Įvadinių mokymų, vykusių š. m. birželio 14 d.,  apie naujas TPDRIS, TPDR, TPS Vartų funkcijas įrašas skelbiamas Aplinkos ministerijos Youtube kanale.