Paskelbtas žemės ūkio ministerijos dokumentas dėl nesuderintų planų

Publikuota : 2021-10-12

Pradėjus veikti Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinei sistemai (TIIIS), per Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD) galima suderinti tik jau seniau pateiktus inžinerinių tinklų bei topografinius planus.

Šiuo metu per el. TOPD paslaugą yra 6 746 pateikti derinti planai (iš jų 968 pateikti 2021 m.)

 

Žemės ūkio ministerijos nurodymu, šių planų derinimo procesai turi būti užbaigiami per el. TOPD paslaugą.

 

Prašome geodezininkų ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (terminas skaičiuojamas nuo 2021 m. spalio 13 d. Iki 2021 m. lapkričio 11 d.) atlikti veiksmus, leidžiančius baigti planų derinimo procedūras:

- patikslinti planus pagal gautas pastabas;

- arba jei pagal gautas pastabas tikslinti plano neplanuojate - prašome plano derinimo paslaugą baigti naudojant el. TOPD paslaugos įrankį „Panaikinti paraišką" (įrankis veikia tik nepradėtoms derinti bei atmestoms paraiškoms).

Nuo 2021 m. lapkričio 12 d. geodezininkams jau nebus leidžiama pateikti planų pakartotiniam derinimui.

 

Erdvinių duomenų tvarkytojai (tikrintojai ir derintojai) per 40 darbo dienų laikotarpį (nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. gruodžio 9 d.) turi atlikti tikrinimo/derinimo veiksmus gautoms paraiškoms.

 

Nuo 2021 m. gruodžio 10 d. el. TOPD paslauga veiks tik peržiūros režimu.

 

 Plačiau žiūrėkite Žemės ūkio ministerijos paskelbtame dokumente dėl nesuderintų planų.