Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo

Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo

Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo

Dėl Teritorijos planavimų sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Teritorijos planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktai, susiję su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistema ir Teritorijų planavimo dokumentų registru

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Dėl Kai kurių Aplinkos ministerijos valdomų valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo | įsigalioja nuo 2024-06-14