Apie planuoju teritoriją

„Planuoju teritoriją“ srityje galima užsisakyti šias TDPRIS ir TPDR paslaugas:

 1. Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir tvirtinimas (TPDRIS).
 2. Teritorijų planavimo dokumentų registravimas (TPDR).
 3. Registruotų Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių sudarymas (TPDRIS).
 4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimas (TPDRIS).
 5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo registravimas Nekilnojamojo turto registre (NTR).

Paslaugos pasiekiamos per paslaugų katalogo sritį ,,Planuoju teritoriją“:

TPDRIS:

 1. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
 2. Valdytoja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 3. Tvarkytojai:

TPDR:

 1. Steigimo pagrindas –  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnis
 2. Valdytoja – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 3. Tvarkytojai: