Dėl privalomojo nurodymo Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje

Informuoju Jus, kad Statytojui Aleksejui Kosporovičiui 2021-11-15 ir 2021-11-22  registruotais laiškais adresu: Dariaus ir Girėno g. 185-1, Vilniaus m. sav. siųstas lydraštis Nr. 2D-18169 su potvarkiu Nr. P3-108 dėl PN papildymo grįžo (reg. Nr. 1D-21771 ir 1D-2280). Pašto žyma, kad tokio statinio nebėra. Vykdydama man pavestą užduotį DVIS ,,Avilys“ Nr. 7071333, prašau paskelbti spaudoje šią informaciją: ,,Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos A. K. 2021-10-14 parengė potvarkį Nr. P3-108, kuriuo 2018-10-08 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-100-181008-00111, surašytą dėl statinio Nr. 13, Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje, papildė ir įrašė šiuos žodžius: „Jeigu asmuo, kuriam įteiktas privalomasis nurodymas, per nustatytą terminą jo neįvykdys, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę šio asmens lėšomis.“