Infostatyba DUK - Prisijungus prie modernizuotos IS „Infostatyba“ neberandu savo dokumentų

Senojoje IS „Infostatyba“ versijoje prisijungti buvo galima tik kaip fiziniam asmeniui. Asmenys prašymus teikdavo tik iš savo asmeninių paskirų. Prie TPS „Vartai“ portalo galima prisijungti ir kaip juridinio asmens atstovui. Asmenys, kurie jungiasi kaip verslo subjektai, yra automatiškai prijungiami kaip juridinio asmens atstovai. Kadangi senojoje IS „Infostatyba“ versijoje visi prašymai buvo teikiami fizinių asmenų, anksčiau teiktų prašymų duomenys yra saugomi jų asmeninėse paskyrose. Jeigu prie IS „Infostatyba“ prisijungėte, kaip verslo subjektas, persijunkite į asmeninę paskyrą ir matysite visus savo anksčiau pildytus dokumentus.