Infostatyba DUK - Dėl GIS brėžinio privalomumo

Ar reikalinga kreipiantis per IS ,,Infostatyba“  dėl statybos leidimo išdavimo pateikti Gis brėžinį?

Informuojame, kad Gis brėžinio laikinai nereikalaujama įkelti. Atkreipiame dėmesį, kad  pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 13.11 p. nuo 2023-01-01 savivaldybės administracijoms yra įtvirtinta pareiga tikrinti ar pateikti visų prašyme išduoti statybą leidžiantį dokumentą nurodytų statinių vektoriniai duomenys.