Nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai

Publikuota : 2021-07-07

Informuojame, kad nuo 2021 metų liepos mėnesio įsigalioja nauji geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai. Kviečiame susipažinti:

  • GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. 3D-420 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka" patvirtinimo":   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa9b15e0da3d11eb9f09e7df20500045
     
  • GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-421 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka" patvirtinimo": https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81af8e50da5a11eb9f09e7df20500045
     
  • GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys", patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys" patvirtinimo": https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37f95d0da3f11eb9f09e7df20500045

     

Svarbu tai, kad iki 2021 m. liepos 1 d. pradėtos derinimo procedūros yra užbaigiamos per Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD). Nauji planai teikiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS)
Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. TOPD el. paslauga nebeteikiama.