Dėl privalomojo nurodymo Zarasų r. sav., Antalieptės sen., Antalieptės mstl., M. Reinio g. 9

Informuojame, kad Valstybinė  teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2022-11-21 statytojams V. M. ir P. M.  surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-221121-00133 dėl žemės sklype, kad. Nr. 4301/0001:199, adresu Zarasų r. sav., Antalieptės sen., Antalieptės mstl., M. Reinio g. 9, neturint statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas) įrengtų valymo įrenginių Gražutės regioninio parko teritorijoje  ir 2022-11-30 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-221130-00137, kuriuo yra įpareigoti pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2022-05-22.