Dėl savavališkos statybos Birutės al. 32, Palangoje

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas), vadovaudamasis LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str., statytojui M. G. už savavališkai pastatytus apie 27,6 m ilgio metalinių stulpų ir grūdinto stiklo lakštų nesudėtingąjį inžinerinį statinį – tvorą, apie 18,83 m2 ploto nesudėtingąjį inžinerinį statinį - medinę stoginę, dengtą skiedrų danga,  apie 12,09 m2 ploto nesudėtingąjį inžinerinį statinį medinę pakylą ir apie 49,65 m2 ploto nesudėtingąjį inžinerinį statinį metalinių konstrukcijų stoginę žemės sklype esančiame  nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (kodas – 12613), kurorte adresu Birutės al. 32, Palangoje, neturint privalomo statybą leidžiančio dokumento, statytojui, teisės aktų nustatyta tvarka, 2022-02-04 surašyti savavališkos statybos aktai Nr. SSA-30-220204-00012, Nr. SSA-30-220204-00013, Nr. SSA-30-220204-00014, Nr. SSA-30-220204-00015 ir privalomuosius nurodymus pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-220207-00012, Nr. PNSSP-30-220207-00013, Nr. PNSSP-30-220207-00014, Nr. PNSSP-30-220207-00016, adresu Birutės al. 32, Palangoje iki 2022-08-07.

Informuojame, kad Departamentas, vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 146.2 punktu, 2022 m. rugpjūčio 09 d. 10:00 val. atliks privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-30-220207-00012, Nr. PNSSP-30-220207-00013, Nr. PNSSP-30-220207-00014 ir Nr. PNSSP-30-220207-00016 įvykdymo patikrinimą adresu Birutės al. 32, Palangoje.