Dėl privalomojo nurodymo Pabradė, Malūno g. 82

Informuojame, kad
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos UAB Rest Line
surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-211203-00149, dėl gyvenamojo namo, paskirtis
gyvenamoji (trijų ir daugiau butų daugiabučiai pastatai), unikalus Nr. 8695-0003-1015,
rekonstravimo, neturint statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas), adresu: Pabradė,
Malūno g. 82. 2021-12-07 privalomąjį nurodymą nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos
darbų Nr. PNSD-00-211207-00111 ir 2021-12-08 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos
statybos padarinius Nr. PNSSP-00-211208-00142, kuriuo statytojas (statinio savininkas)
įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2022-06-07.