Dėl privalomojo nurodymo Anykščių r. sav., Kurklių sen., Pakeršių k.

Informuojame, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Artūrui Kazilioniui 2021-10-26 surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-211026-00121, dėl šalia žemės sklypo kad. Nr. 3466/0002:300, adresu Anykščių r. sav., Kurklių sen., Pakeršių k., neturint statybą leidžiančio dokumento (kai jis privalomas) pastatyto medinio liepto ant metalinio rėmo, Keršių ežere, Baldono geomorfologinio draustinio teritorijoje ir 2021-10-27 privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. PNSSP-00-211027-00119, kuriuo Artūras Kazilionis yra įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2022-04-27.