Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras - 2021 m. rugsėjo 16 d.

Publikuota : 2021-09-21

EDT seminaras

 

2021 m. rugsėjo 16 dieną VĮ „GIS-Centras“ organizavo Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) erdvinių duomenų tvarkytojų seminarą. Seminaro metu buvo pristatytos šios temos:

  1. Erdvinių duomenų tvarkymas valstybėje. Šio pranešimo metu trumpai papasakota apie pagrindinius kylančius klausimus dėl erdvinių duomenų tvarkymo valstybėje bei kaip buvo prieita prie sprendimo sukurti naują TIIIS sistemą.
  2. Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema. Pristatyta TIIIS istorija, sąsaja su teisės aktais ir vykstančiais procesais.
  3. EDT rolės TIIIS portale. Pristatyta kaip tam tikros naudotojams suteiktos rolės padeda atlikti įvairias užduotis TIIIS portale.
  4. TIIIS1 ir TIIIS2 paslaugų demonstracija. Pademonstruota erdvinių duomenų tvarkytojų aplinka TIIIS portale, apžvelgtos funkcijos, parodyti nustatymai ir kiti komponentai.
  5. Šulinių rezervavimas TIIIS portale. Šiame pranešime atsakyta į pagrindinius klausimus, kurie kyla erdvinių duomenų tvarkytojams (taip pat ir paslaugų gavėjams - geodezininkams) apie šulinių ir kamerų numerių rezervavimą.
  6. Paslaugų teikimo ir galiojimo terminai. Trumpai apžvelgti visi TIIIS portalo erdvinių duomenų tvarkytojams aktualių paslaugų atlikimo terminai.
  7. SEDR2018 į SEDR2021 konvertavimas. Pasikeitus SEDR specifikacijai, paruoštas įrankis, kuris konvertuoja duomenis iš SEDR2018 į SEDR2021. Šio pranešimo metu detaliai parodoma, kaip naudoti šį įrankį.
  8. Duomenų teikimas į TIIIS FTP. Apžvelgta, kaip reikia teikti SEDR specifikaciją atitinkančius duomenis į TIIIS FTP serverį.
  9. SEDR2021 modelis. Redag_meta taškai. Detaliai pristatytas SEDR2021 modelis.

Seminaro įrašus galite peržiūrėti Youtube platformoje:

Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras, 2021 09 16, 1 dalis

Erdvinių duomenų tvarkytojų seminaras, 2021 09 16, 2 dalis