Apie matuoju

„Matuoju“ srityje galima užsakyti šias paslaugas:

  • Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti (TIIIS1).

    Naudodamiesi šia paslauga topografinius ir inžinerinių tinklų planus sudarantys asmenys (geodezininkai) pateikia sudarytus erdvinius duomenis erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT). Pateikiamiems erdviniams duomenims taikomos sandoros taisyklės.

  • Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių duomenų ir kitos informacijos gavimas (TIIIS2).

    Suinteresuoti asmenys gali užsisakyti erdvinius duomenis. Erdviniams duomenims užsakyti paslaugos gavėjas turi įbrėžti arba pateikti užsakomos teritorijos ribą.

  • Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas (TIIIS4).

    Naudodamiesi šia paslauga asmenys gali žemėlapių naršyklėje įbrėžti ketinamos statyti inžinerinės infrastruktūros objektus arba erdvinius duomenis pateikti iš anksto parengtose DWG, SHP bylose. Pateikiamiems erdviniams duomenims taikomos sandaros taisyklės.

„Matuoju“ sritis meniu

„Matuoju“ sritis

NAUDOTOJŲ VADOVAI

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) portalo naudotojų instrukcijos:

El. paslaugų gavėjų instrukcija, skirta registruotiems www.planuojustatau.lt naudotojams, bei geodezininkams (turintiems geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą). Instrukcijoje pateikta informacija kaip užsakyti TIIIS1, TIIIS2 bei TIIIS4 paslaugas.

El. paslaugų erdvinių duomenų tvarkytojų instrukcija, skirta erdvinių duomenų tvarkytojams (EDT) - savivaldybių bei inžinerinių tinklų įmonių darbuotojams. Instrukcijoje pateikta informacija apie TIIIS1 planų derinimo paslaugą, TIIIS2 duomenų išdavimo paslaugą, nurodomos gaunamos užduotys, taip pat padedama susipažinti su portalo funkcijomis bei naudojimu.

TIIIS portalas

 

 

„MATUOJU“ SRITIES KONTAKTAI:

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

tiiis@gis-centras.lt

Tel.: (8 5) 272 4741 (iš meniu pasirinkite „1“).