TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS (TIIIS) ŽEMĖLAPIAI

TIIIS portale suderintus topografinius ir inžinerinių tinklų planus bei TIO_EDR galima peržiūrėti:

 

TIIIS portalo topografinių ir inžinerinių tinklų planų žemėlapis

Šiame žemėlapyje pateikta ne tik suderintų topografinių ir inžinerinių tinklų planų informacija, tačiau ir erdvinių duomenų tvarkytojų veiklos teritorijos, žemės sklypų ribos ir kt.

Kaip naudotis žemėlapiu

 

Paslaugos „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ žemėlapis

 

Paslaugos žemėlapis

Ši paslauga skirta per VIISP prisijungusiems asmenims viešinti ketinimo statyti faktą ir ketinamos statyti inžinerinės infrastruktūros erdvinius duomenis. Paslaugos gavėjas pateikia norimus viešinti erdvinius duomenis arba juos įbrėžia žemėlapių naršyklėje. Šiame žemėlapyje pateikta viešinama informacija.