TOPOGRAFIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS (TIIIS) ŽEMĖLAPIAI

TIIIS portale suderintų topografinių ir inžinerinių tinklų planų bei TIO_EDR žemėlapis

 

Paslaugos žemėlapis

Šiame žemėlapyje pateikta ne tik suderintų topografinių ir inžinerinių tinklų planų informacija, tačiau ir erdvinių duomenų tvarkytojų veiklos teritorijos, žemės sklypų ribos ir kt.

Kaip naudotis žemėlapiu

 

Paslaugos „Informacijos apie numatomą įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, elektroninių ryšių infrastruktūrai įrengti ir (ar) bendrai naudoti tinkamą fizinę infrastruktūrą viešinimas“ žemėlapis

 

Paslaugos žemėlapis

Ši paslauga skirta per VIISP prisijungusiems asmenims viešinti ketinimo statyti faktą ir ketinamos statyti inžinerinės infrastruktūros erdvinius duomenis. Paslaugos gavėjas pateikia norimus viešinti erdvinius duomenis arba juos įbrėžia žemėlapių naršyklėje. Šiame žemėlapyje pateikta viešinama informacija.

 

 

3D Lietuvos žemėlapis

 

Paslaugos žemėlapis

Ši paslauga skirta pažinti Lietuvą trimatėje erdvėje. Joje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius. Tai jums suteiks galimybę susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus.

Šiuo metu 3D žemėlapyje pateikiami LOD1 detalumo lygio pastatai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Telšių, Tauragės miestų teritorijose. Netrukus LOD1 pastatai bus pateikti Alytaus, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių miestų teritorijose. LOD2 detalumo lygio pastatai pateikiami Telšių miesto teritorijoje. LOD1 ir LOD2 detalumo lygio pastatų aprėptis bus nuolatos plečiama.
 

Kaip naudotis žemėlapiu

Naudojimosi taisyklės ir sąlygos