Įspėjimas: „JavaScript“ vykdymas išjungtas jūsų naršyklėje arba šioje svetainėje. Galbūt negalėsite atsakyti į visus šios apklausos klausimus. Prašome patikrinti savo naršyklės parametrus.

GRPK APKLAUSA

Prašome atsakyti į kelis klausimus apie jūsų patirtį naudojantis Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkiniu. Apklausa yra konfidenciali ir užtruks keletą minučių.

Iš anksto dėkojame už Jūsų atsiliepimus.

 

Ši apklausa yra anoniminė.

Apklausos įrašai neturės informacijos, pagal kurią Jus būtų galima identifikuoti, nebent pačioje apklausoje bus specialus klausimas.

Jei Jūs atidarydamas apklausą panaudojote identifikuojančią žymą, galite būti užtikrintas, kad ši žyma nebus saugoma kartu su Jūsų atsakymais. Ji laikoma atskiroje duomenų bazėje ir bus naudojama tik nustatant ar Jūs baigėte (ar nebaigėte) atlikti apklausą. Identifikavimo žymos susiejimas su apklausos atsakymais yra neįmanomas.